Thứ năm, 6/12/2018 | 08:45 GMT+7

Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ tiếp tục bị kiện

LSVNO - Ngày 04/12/2018, ông Nguyễn Văn Mai (trú tại khu 22, xã Hoàng Xá, huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ) tiếp tục có đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ. Quyết định hành chính bị kiện là Giấy triệu tập số 68/GTT-CCTHADS ngày 31/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy.

>>>Tại sao Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ bị kiện? 

ttap1-5c087e7ba12f3

Giấy xác nhận đã nhận đơn khởi kiện của TAND huyện Thanh Thủy.

Theo đơn khởi kiện, ông Mai yêu cầu Tòa án hủy bỏ toàn bộ Giấy triệu tập số 68/GTT-CCTHADS ngày 31/8/2018 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy (Giấy triệu tập số 68) với các lý do có sai sót về lỗi chính tả rất nghiêm trọng. Cụ thể Giấy triệu tập số 68 ghi “án phí HS-ST”, như vậy được hiểu chữ viết tắt là: “Hình sự - Sơ thẩm”, trong khi ông Mai là đương sự trong vụ án Dân sự, không phải là bị can, bị cáo. Do đó, cần phải ghi chính xác là án phí DS-ST (Dân sự - Sơ thẩm).

Giấy triệu tập còn ghi sai cả tiền phạt. “Theo Luật xử lý vi phạm hành chính thì thẩm quyền phạt tiền của Chấp hành viên chỉ là 500.000 đồng nhưng trong Giấy triệu tập số 68 thì Chấp hành viên lại tự ý nâng tiền phạt lên 5.000.000 đồng, nghĩa là gấp 10 lần số tiền mà Chấp hành viên được quyền phạt tiền. Điều này là hoàn toàn trái pháp luật, thể hiện sự ‘tự tung, tự tác’ của Chấp hành viên”, ông Mai trình bày.

Ông Mai còn cho rằng trước đây, Chấp hành viên Hà Tuấn Anh triệu tập ông Mai làm việc nhưng nay lại chấp hành viên khác là ông Nguyễn Kim Giang triệu tập. Nhưng ông Mai hoàn toàn không nhận được văn bản nào của Chi cục thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy thông báo thay đổi từ chấp hành viên Hà Tuấn Anh sang Nguyễn Kim Giang. Vì thế, ông Mai cho rằng điều này là vi phạm quy định của Luật Thi hành án dân sự, trong đó đã ghi rõ quyền của người phải thi hành án là: “Được thông báo về thi hành án” (Điểm c Khoản 1 Điều 7a Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014).

ttap-5c087e7cb2298

Giấy triệu tập của Chi cục THADS huyện Thanh Thủy.

Cần phải nói thêm, ông Nguyễn Văn Mai là bị đơn trong Bản án số 03/2015/HNGĐ-PT ngày 31/3/2015 của Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ. Ngày 26/11/2018, ông đã có Đơn khởi kiện vụ án hành chính đối với Chi cục Thi hành án dân sự huyện Thanh Thủy. Ngoài ra, ông cũng đã làm đơn đề nghị TAND tỉnh Phú Thọ giải thích những điểm mà ông cho là có nhiều sai sót, bất hợp lý trong Bản án số 03/2015/HNGĐ-PT ngày 31/3/2015 của Tòa án này.

Ông Mai cho rằng, trong nội dung Bản án số 03/2015/HNGĐ-PT, ngày 31/03/2015 mà ông nhận được, tại trang 17, dòng 17 tính từ dưới lên, có ghi “Chị Mai có trách nhiệm trả khoản nợ riêng cho những người sau gồm…”. Ông không hiểu, người được nhắc đến “Chị Mai” là ai? Có liên quan như thế nào đến sự việc này? Trong khi đó, cũng với bản án đó, phía cơ quan thi hành án giao cho ông Mai (bản photo) thì nội dung “Chị Mai” lại được sửa thành “Anh Mai”. Mặc dù Tòa án nhân dân tỉnh Phú Thọ có Quyết định số 03/QĐ-SCBSBA ngày 01/8/2018 về việc sửa chữa, bổ sung bản án phúc thẩm, nhưng trong Quyết định này hoàn toàn không có nội dung nào thể hiện việc sửa chữa thông tin nói trên. Bên cạnh đó, tại trang 17, dòng 22 tính từ dưới lên, ghi số tiền bằng chữ và bằng số không thống nhất, vậy ông Mai phải hiểu như thế nào về thông tin này?.

Điểm d, điểm e Khoản 1 Điều 7a “Quyền, nghĩa vụ của người phải thi hành án” Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự năm 2014 quy định: “Người phải thi hành án có các quyền sau đây: a)…, d) Yêu cầu Tòa án xác định, phân chia quyền sở hữu, sử dụng tài sản; yêu cầu Tòa án giải thích những điểm chưa rõ, đính chính lỗi chính tả hoặc số liệu sai sót; khởi kiện dân sự để bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình trong trường hợp có tranh chấp về tài sản liên quan đến thi hành án;…e) Yêu cầu thay đổi Chấp hành viên trong trường hợp có căn cứ cho rằng Chấp hành viên không vô tư khi làm nhiệm vụ”.

Hà Huy - Thành Trung