Thứ bảy, 18/8/2018 | 20:05 GMT+7

Quảng Trạch (Quảng Bình): Nhiều vi phạm trong xét tuyển viên chức

LSVNO – Để có được một đội ngũ công chức, viên chức đủ trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ trong từng lĩnh vực nghề nghiệp thì vai trò của công tác tuyển dụng là rất quan trọng. Do vậy, Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành Luật Viên chức năm 2010 nhằm cụ thể hóa các quy định của Luật. Tuy nhiên, việc áp dụng thực hiện Luật này tại huyện Quảng Trạch lại không đúng chuyên môn, nghiệp vụ vi phạm quy định về chức danh nghề nghiệp, về nguyên tắc tuyển dụng?

Xét kỹ thuật dầu khí vào vị trí quản lý đất

Được biết, ngày 09/8/2018, UBND huyện Quảng Trạch có Quyết định số 74/QĐ-HĐKT, SH về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp huyện Quảng Trạch năm 2018. Theo quyết định, thí sinh đủ điều kiện là 59/48 chỉ tiêu xét tuyển. Sau khi Quyết định 74 được công khai, nhiều thí sinh ngỡ ngàng, phân trần và phản ánh cho rằng, Quyết định 74 có nhiều dấu hiệu vi phạm Luật Viên chức năm 2010 quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều 21 về nguyên tắc tuyển dụng. Đó là: “Thiếu khách quan; không đảm bảo tính cạnh tranh; tuyển chọn không đúng người đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm”.

qt-5b7817ecc3c4e

 Quyết định số 74/QĐ-HĐKT, SH, ngày 09/8/2018 của huyện Quảng Trạch.

Để rõ hơn về phản ánh của các thí sinh, qua tìm hiểu, PV Luật sư Việt Nam Online nhận thấy tại danh sách đính kèm Quyết định 74 có nhiều mã dự tuyển chỉ có 01 thí sinh như: Mã dự tuyển DS-16, KN-18, QĐ-19, PH-26, VH-29, VH-30, DN-31...! Đặc biệt, tại mã dự tuyển QĐ-19 thuộc về ứng viên có trình độ chuyên môn là kỹ sư kỹ thuật Dầu khí với vị trí dự tuyển: “Phụ trách lĩnh vực quản lý đất đã được GPMB, quỹ đất đã được chuyển nhượng, đã tạo lập, xây dựng để phục vụ TĐC và thu hồi theo quy định tại Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện”.  

Do vậy, người dân có quyền hoài nghi một tân viên chức có chuyên ngành kỹ thuật dầu khí liệu có đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ mới về lĩnh vực quản lý đất tại Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện Quảng Trạch?

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hoàng Anh, Phó Chủ tịch UBND huyện Quảng Trạch, Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, Sát hạch (HĐKT, SH) viên chức huyện cho biết: “Về cơ bản chúng tôi thực hiện đúng quy định, công khai, khách quan. Về trường hợp thí sinh có trình độ chuyên môn kỹ thuật dầu khí tuy trái với vị trí dự tuyển, chức danh nghề nghiệp, nhưng hiện tại thí sinh đang hợp đồng làm việc tại Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện và đang theo học chương trình chuyên ngành mới”.

Tuyển cử nhân, cao đẳng... không đúng chuyên môn nghiệp vụ

Theo quy định tại khoản 1, Điều 4, Nghị định số 29/2012/NĐ-CP về điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức. “Người đăng ký dự tuyển phải có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất, chuyên môn nghiệp vụ, năng lực theo yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp ...”.

Cụ thể hơn, tại khoản 1, Điều 2, Thông tư số 12/2012/TT-BNV, quy định về chức danh nghề nghiệp: “Chức danh nghề nghiệp là tên gọi thể hiện trình độ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của viên chức trong từng lĩnh vực nghề nghiệp; được sử dụng làm căn cứ để thực hiện công tác tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức”. Đó là văn bản pháp quy hướng dẫn thi hành.

qtt-5b7817edca666

Danh sách thí sinh đủ điều kiện xét tuyển theo Quyết định 74.

Chiếu với danh sách đủ điều kiện xét tuyển tại Quyết định 74 thì HĐKT, SH viên chức sự nghiệp huyện Quảng Trạch đã thực hiện theo kiểu “khuất tất, ưu ái nhất thế, nhì thân...” cho nhiều thí sinh có trình độ chuyên môn Cử nhân Luật (không rõ chuyên ngành), kế toán được vào dự tuyển trái với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp như: Tại mã dự tuyển QĐ-21, 22, 23; DN- 31,32, 33, 34 ...! Đặc biệt, ở mã dự tuyển QĐ-21 thí sinh có trình độ chuyên môn là cao đẳng kỹ thuật công nghệ môi trường (không rõ chuyên ngành) dự tuyển vị trí: “Phụ trách lĩnh vực cung cấp thông tin về địa điểm môi trường đầu tư qũy đất, giá đất cho các tổ chức, cá nhân theo yêu cầu tại Trung tâm Phát triển Qũy đất huyện”; Mã dự tuyển DN-31, có trình độ chuyên môn Cử nhân Kế toán được dự tuyển vào vị trí giáo viên dạy nghề tại TTDN huyện; Mã dự tuyển CC-33 có trình độ chuyên môn Đại học Kế toán được dự tuyển vào vị trí công trình công cộng (không rõ chức danh nghề nghiệp)...!

Được biết, trong nhiều thí sinh “được quyền ưu ái” dự tuyển trái với chuyên môn nghiệp vụ, yêu cầu của vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp ở trên là con, cháu của các vị lãnh đạo cấp tỉnh và huyện Quảng Trạch.

Làm việc với PV, ông Hoàng Văn Công, Trưởng phòng Nội vụ huyện Quảng Trạch cho biết: “Phòng Nội vụ là cơ quan tham mưu, xây dựng kế hoạch xét tuyển viên chức sự nghiệp huyện năm 2018, theo đó đề án, kế hoạch đã được Sở Nội vụ thẩm định, phê duyệt”.

Để rõ thực hư về việc xét kỹ thuật dầu khí, tuyển cử nhân, cao đẳng... vào vị trí không đúng chuyên môn nghiệp vụ, vị trí việc làm và chức danh nghề nghiệp được dư luận cho là “vi phạm quy định, khuất tất”, PV yêu cầu được xem một số hồ sơ đăng ký xét tuyển, nhưng với lý do “Hồ sơ đang phục vụ kiểm tra nên chưa cung cấp cho PV xem được”, ông Hoàng Văn Công nói.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Đại Xuân