Chủ nhật, 26/5/2019 | 22:08 GMT+7

Tổng công ty UDIC có thực hiện được chủ trương thoái vốn tại công ty con?

LSVNO – Chủ trương thoái vốn của các doanh nghiệp có vốn nhà nước thuộc UBND TP. Hà Nội thực hiện năm 2017-2018 cho phép Tổng công ty UDIC thực hiện thoái toàn bộ vốn đầu tư tại Công ty Đầu tư Phú Gia Phú Quốc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện chủ trương thoái vốn của Tổng công ty UDIC với công ty con có không ít những bất cập cần được xử lý.

Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phú Quốc là công ty con của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC (Tống công ty UDIC) có vốn điều lệ là 75 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC là 45 tỷ đồng, tương ứng với 60 % vốn điều lệ.

Ngày 08/3/2017, UBND TP. Hà Nội có Công văn số 961/UBND/KT về việc thoái vốn góp nhà nước tại các doanh nghiệp do Tổng công ty UNIC quản lý, trong đó: “… cho phép Tổng công ty Đầu tư phát triển hạ tầng Đô thị UDIC triển khai thoái toàn bộ vốn góp tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phú Quốc số tiền  là 45.000.000.000 đồng tương ứng với 60 % vốn điều lệ”.

anh-phoi-canh-du-an-udic-phu-quoc-resort-5ceaaac6d25b3

Phối cảnh Dự án UDIC Phú Quốc Resort.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP. Hà Nội, ngày 11/9/2017, Tổng công ty UDIC đã ký hợp đồng số 238-1117/HĐTV-IVC với Công ty Cổ phần thẩm định giá IVC Việt Nam (Công ty IVC Việt Nam) thực hiện dịch vụ xác minh giá trị phần vốn góp của Tổng công ty UDIC tại Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phú Quốc (công ty Phú Gia Phú Quốc).

Trong quá trình Công ty IVC Việt Nam triển khai thực hiện việc lập hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp, giá trị phần vốn góp và giá khởi điểm chuyển nhượng phần vốn đầu tư của Tông công ty UDIC tại công ty con thì công ty đã có sự thay đổi về cơ cấu cổ đông, do các cổ đông khác chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu.

Phần cổ phần chuyển nhượng đã được chuyển cho Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trâm Anh (Công ty Trâm Anh). Ngày 30/12/2017, Công ty Phú Gia Phú Quốc đã tiến hành Đại hội cổ đông bất thường và thông qua việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên.

Ngày 23/01/2018, Sở kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kiên Giang đã cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho Công ty TNHH Đầu tư Phú Gia Phú Quốc (được chuyển đổi từ Công ty Cổ phần Đầu tư Phú Gia Phú Quốc). Vốn điều lệ của Công ty TNHH Đầu tư Phú Gia Phú Quốc là 75 tỷ đồng, trong đó vốn góp của Tổng công ty UDIC là 45 tỷ đồng (chiểm 60% vốn điều lệ), vốn góp của Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trâm Anh là 30 tỷ đồng, chiếm 40 % vốn điều lệ.

Như vậy, việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ công ty cổ phần sang công ty TNHH hai thành viên thì vốn điều lệ, vốn góp doanh nghiệp vôn nhà nước và vốn góp doanh nghiệp ngoài sau khi chuyển đổi tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Gia Phú Quốc không có sự thay đổi.

Tuy nhiên, việc nhận chuyển nhượng lại phần vốn góp của các cổ đông là 30 tỷ đồng (chiếm 40 % vốn điều lệ) mà Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trâm Anh đang sở hữu có đúng với giá trị thực tế được chuyển nhượng?

Theo tài liệu thu thập được, thì Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại Trâm Anh (bên chuyển nhượng) đã ký “Hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp” với Công ty Cổ phần Đầu tư địa ốc Hưng Phú (bên nhận chuyển nhượng) vào ngày 03/9/2018 (không có số hợp đồng); điều khoản hợp đồng ký kết cụ thể là toàn bộ số cổ phần đang sở hữu tại Công ty TNHH Đầu tư Phú Gia Phú Quốc.

Nguyễn Vương Hưởng