Thứ ba, 2/7/2019 | 15:20 GMT+7
Quận Hoàng Mai (Hà Nội):

Bài 2: Chủ tịch quận Hoàng Mai thu hồi đất trái pháp luật, không trả lời đơn khiếu nại của công dân?

LSVNO - Liên quan đến dự án “giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I”, do UBND quận Hoàng Mai (Hà Nội) làm chủ đầu tư, với số vốn hơn 123,4 tỷ đồng. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai lại thu hồi quá diện tích đất được HĐND TP. Hà Nội phê duyệt, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, gây bức xúc trong dư luận.

>>>Hà Nội: Quận Hoàng Mai có “lạm quyền” để thực hiện dự án Chùa Sét?

Như đã phản ánh, ngày 06/10/2017, HĐND quận Hoàng Mai có Văn bản số 30/HĐND-VP bổ sung Văn bản số 22/HĐND-VP ngày 20/10/2016 về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án “Giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích chùa Sét khu vực I”.

hn1-5d1b13984f717

Thông báo thu hồi đất số 880/TB-UBND của UBND quận Hoàng Mai thu hồi 91m2 đất của bà Nguyễn Thị Minh Châu là trái pháp luật.

Chủ đầu tư là UBND quận Hoàng Mai, với số vốn hơn 123,4 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách quận là hơn 48 tỷ đồng (chiếm 39% vốn đầu tư), còn lại là nguồn vốn từ đầu tư công ngân sách quận Hoàng Mai và các nguồn vốn hợp pháp khác (chiếm 61% vốn đầu tư).

Ban hành Thông báo thu hồi đất trái pháp luật!

Ngày 02/5/2019, Luật sư Việt Nam Online nhận được Đơn kêu cứu khẩn cấp của bà Nguyễn Thị Minh Châu (số 521 Trương Định, phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội) phản ánh về việc UBND quận Hoàng Mai dùng văn bản, quyết định hành chính thu hồi toàn bộ diện tích đất của bà là trái pháp luật, xâm hại nghiêm trọng đến quyền và lợi ích hợp pháp của bà, cụ thể:

Ngày 06/6/2018, UBND quận Hoàng Mai ban hành Thông báo thu hồi đất số 880/TB-UBND, thu hồi 91m2 đất của bà Nguyễn Thị Minh Châu để thực hiện dự án trên.

Tại Thông báo số 880, UBND quận Hoàng Mai viện dẫn Văn bản số 22/HĐND-VP, ngày 20/10/2018 của HĐND quận Hoàng Mai về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án “giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I” (thực tế Văn bản số 22 được ban hành vào ngày 20/10/2016 chứ không phải là 20/10/2018).

Văn bản số 22 trình lên HĐND thành phố với diện tích dự án dự kiến xin được HĐND TP. Hà Nội phê duyệt là 1484,6m2. Văn bản này đã được HĐND thành phố phê duyệt tại Nghị quyết số 19/NQ-HĐND, ngày 05/12/2017 thì dự án trên được thực hiện trên diện tích là 1.500m2 đất.

Thế nhưng, không hiểu sao ông Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai lại cho lập dự án để thu hồi với tổng diện tích xây dựng lên đến 2.401,9m2 đất, vượt quá 901,9m2 đất so với diện tích đã được phê duyệt.

Điều đáng nói, trong số 91m2 diện tích đất thu hồi của bà Châu có thửa số 28 diện tích 83m2 đất có sổ đỏ hoàn toàn nằm ngoài chỉ giới quy hoạch của dự án và nằm trong diện tích thu hồi vượt quá 901,9m2 của UBND quận Hoàng Mai.

Mặt khác, Thông báo số 880 căn cứ điểm b, khoản 3 Điều 62 Luật Đất đai 2013 để thu hồi 91m2 đất của bà Châu để thực hiện dự án “giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I” là sai quy định. Bởi, theo điểm b, khoản 3 Điều 62 quy định HĐND cấp tỉnh chấp thuận thu hồi với “Dự án xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa phương gồm giao thông, thủy lợi, cấp nước, thoát nước, điện lực, thông tin liên lạc, chiếu sáng đô thị; công trình thu gom, xử lý chất thải”.

Nguy hiểm hơn, Thông báo số 880 không hề căn cứ Nghị quyết số 19/NQ-HĐND của HĐND TP. Hà Nội (cấp có thẩm quyền) về việc phê duyệt dự án trên, mà chỉ viện dẫn các văn bản do UBND TP. Hà Nội, HĐND quận Hoàng Mai, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội (cấp không đủ thẩm quyền) để thu hồi đất của bà Châu để thực hiện dự án là sai quy định của Luật Đất đai 2013.

Đặc biệt là toàn bộ hồ sơ pháp lý dự án lẽ ra phải công khai cho nhân dân nói chung và người dân có đất bị thu hồi nói riêng được biết, được bàn, được kiểm tra theo đúng quy định của Luật Đất đai, thì UBND quận Hoàng Mai lại giấu biệt, bà Châu yêu cầu công khai thì ủy ban phớt lờ không giải quyết.

 hn2-5d1b139748325

Nhà của bà Nguyễn Thị Minh Châu nằm trên mặt đường Trương Định bị thu hồi 91m2, diện tích đất thu hồi của bà Châu có thửa số 28 diện tích 83m2 đất có sổ đỏ hoàn toàn nằm ngoài chỉ giới quy hoạch của dự án và nằm trong diện tích thu hồi vượt quá 901,9m2 không được phê duyệt.

UBND quận Hoàng Mai vi phạm Luật Khiếu nại

Khi nhận được Thông báo thu hồi đất số 880, ngày 25/6/2018, bà Nguyễn Thị Minh Châu đã làm Đơn khiếu nại (lần 1) gửi UBND quận Hoàng Mai. Tuy nhiên, quá trình giải quyết đơn khiếu nại của bà Châu lại không được UBND quận Hoàng Mai thực hiện đúng quy định của Luật Khiếu nại như: UBND quận Hoàng Mai không có văn bản thông báo về việc thụ lý đơn khiếu nại (theo Điều 27 Luật Khiếu nại), không tiến hành xác minh nội dung đơn (theo Điều 29 Luật Khiếu nại), không tổ chức đối thoại về nội dung khiếu nại (theo Điều 30 Luật Khiếu nại), không có quyết định giải quyết khiếu nại (theo Điều 31 Luật Khiếu nại).

Phải đến ngày 04/9/2018 (sau 72 ngày, quá 27/45 ngày theo quy định), thì bà Nguyễn Kiều Oanh – Phó Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai mới ký Công văn số 2130/UBND-TNMT trả lời đơn khiếu nại của bà Châu. Nhưng nội dung trong công văn hầu hết lại không thể hiện nội dung mà bà Châu khiếu nại.

Việc ban hành Công văn số 2130 của UBND quận Hoàng Mai không thể hiện nội dung chính mà công dân đang khiếu nại. Mặt khác, đây chỉ là văn bản thuần túy chứ không phải Quyết định giải quyết khiếu nại như quy định tại Điều 31 Luật Khiếu nại.

Ngày 11/12/2018, bà Nguyễn Thị Minh Châu tiếp tục làm Đơn khiếu nại (lần 2) gửi UBND quận Hoàng Mai (theo đường bưu điện). Tuy nhiên, lần này đơn của bà Châu bị rơi vào “im lặng” hoàn toàn đến khó hiểu củaUBND quận Hoàng Mai.

Thay vì thụ lý, giải quyết đơn khiếu nại thì UBND quận Hoàng Mai lại ra 02 Thông báo về việc tổ chức tuyên truyền vận động phối hợp điều tra kê khai đối với bà Châu để thực hiện dự án “Giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I” gây nhiều bức xúc cho gia đình bà Châu.

Đến ngày 03/4/2019, bà Châu tiếp tục làm Đơn khiếu nại (lần 3), trong nội dung đơn, bà Châu đề nghị làm rõ phần kinh phí đầu tư vào dự án với số vốn hơn 123,4 tỷ đồng, số vốn ngân sách quận là hơn 48 tỷ đồng (chiếm 39% vốn đầu tư), còn lại là 75,4 tỷ đồng nguồn vốn từ đầu tư từ các nguồn vốn hợp pháp khác (chiếm 61% vốn đầu tư), vậy nguồn vốn hợp pháp khác là gì?

Lần này, UBND quận Hoàng Mai ban hành Thông báo số 504/TB-UBND (ngày 18/4/2019) về việc thụ lý giải quyết khiếu nại lần đầu, thời gian thụ lý từ ngày 05/4/2019. Tuy nhiên, đến nay đã 85 ngày (đến 01/7/2019), UBND quận Hoàng Mai không ban hành được Quyết định giải quyết khiếu nại (vi phạm Điều 28 Luật Khiếu nại).

Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai “đá bóng” với báo chí?

Ngay sau khi nhận được đơn của bà Nguyễn Thị Minh Châu, PV đã đến UBND quận Hoàng Mai đặt lịch làm việc với ông Nguyễn Quang Hiếu – Chủ tịch UBND quận Hoàng Mai – người ký Thông báo thu hồi đất đối với bà Châu.

Tuy nhiên, đã gần 2 tháng trôi qua mà PV vẫn chưa làm việc được với vị chủ tịch này. Sau nhiều lần gọi điện thì được biết, ông Hiếu đã giao cho Phó Chủ tịch phụ trách để làm việc. Vị Phó Chủ tịch lại giao cho Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất quận Hoàng Mai để làm việc, ông Giám đốc lại giao cho Phó Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất. Đến thời điểm này, qua trao đổi, ông Phó Giám đốc vẫn chưa nhìn thấy nội dung mà PV muốn tìm hiểu.

Để thực hiện dự án “Giải phóng mặt bằng và tu bổ, tôn tạo di tích Chùa Sét khu vực I” các văn bản pháp lý đều do ông Nguyễn Quang Hiếu ký, nhưng khi có đơn của công dân và báo chí muốn tìm hiểu sự thật để thông tin cho bạn đọc thì ông Hiếu lại “trốn tránh”, “đá bóng” trách nhiệm cung cấp thông cho cấp dưới gây khó khăn quá trình xác minh.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Hòa Bình – Khánh Duy