Thứ ba, 25/6/2019 | 11:05 GMT+7

Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc: Nhà thầu có “cố tình” trượt thầu?

LSVNO - Theo phản ảnh của bạn đọc, thời gian vừa qua UBND TP. Vĩnh Yên thực hiện đầu tư hàng trăm tỷ đồng vào việc xây dựng các công trình, dự án. Tuy nhiên, thực hiện đấu thầu gói thầu hàng chục tỷ đồng thậm trí hàng trăm tỷ, nhưng kịch bản “tự trượt thầu” lại trùng khớp đến kỳ lạ. Không những thế, vốn đầu tư công được tiết kiệm nhỏ giọt khiến dư luận hoài nghi?

Doanh nghiệp “làm xiếc” những gói thầu lớn

Việc thực hiện nhiều dự án đầu tư công tại TP. Vĩnh Yên, tỉnh Vĩnh Phúc, được UBND TP. Vĩnh Yên giao cho Ban QLDA đầu tư và xây dựng TP. Vĩnh Yên (Ban quản lý dự án - QLDA TP. Vĩnh Yên) làm đại diện chủ đầu tư, vận hành, thực hiện dự án.

Ban QLDA TP. Vĩnh Yên có nhiệm vụ triển khai việc lập quy hoạch xây dựng chi tiết, thu hồi đất theo quy định đối với các dự án xây dựng mới triển khai; Triển khai việc lập dự án đầu tư xây dựng công trình, chuẩn bị hồ sơ thiết kế dự toán, tổng dự toán xây dựng công trình để trình cơ quan có thẩm quyền quy định và phê duyệt.

1-5d119cf7d2549

 

Thông báo số: 53/TB-BQL, ngày 30/11/2018 của Ban QLDA đầu tư và xây dựng TP. Vĩnh Yên về kết quả đấu thầu gói thầu xây dựng công trình: thảm nhựa các tuyến đường thuộc xã, phường trên địa bàn TP. Vĩnh Yên.

Chọn nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng công trình theo quy định của Luật Đấu thầu để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Ban QLDA TP. Vĩnh Yên cũng có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu khối lượng, thanh toán giá trị khối lượng hoàn thành, quyết toán theo hợp đồng; Quản lý chất lượng, khối lượng, tiến độ, chi phí xây dựng, an toàn và vệ sinh môi trường của công trình xây dựng, nghiệm thu, bàn giao công trình; Ký kết và thanh lý các hợp đồng khi thực hiện triển khai các dự án công trình xây dựng cơ bản, nghiệm thu bàn giao công trình.

Như vậy, có thể nói lãnh đạo Ban QLDA TP. Vĩnh Yên chịu trách nhiệm trước UBND TP. Vĩnh Yên, trước pháp luật về các dự án đầu tư vốn ngân sách nói riêng và các nguồn vốn khác.

Theo bạn đọc phản ánh, đầu tháng 10/2018, Ban QLDA TP. Vĩnh Yên thực hiện mời thầu gói thầu xây dựng thuộc dự án Thảm nhựa các tuyến đường thuộc xã, phường trên địa bàn TP. Vĩnh Yên. Hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, phương thức lựa chọn nhà thầu: một giai đoạn hai túi hồ sơ. Giá gói thầu có số vốn là hơn 41 tỷ đồng.

Ngày 30/11/2018, Ban QLDA TP. Vĩnh Yên thực hiện Văn bản số 53/TB-BQL thông báo kết quả đấu thầu xây dựng công trình trên. Căn cứ vào Quyết định số 220/QĐ-BQL (ngày 29/11/2018) của Giám đốc Ban QLDA TP. Vĩnh Yên, đơn vị trúng thầu là Công ty TNHH thương mại Kết Hiền trúng với giá 40.978.347.000 đồng (chỉ tiết kiệm được cho đầu tư công hơn 22 triệu đồng/gói thầu hơn 41 tỷ đồng).

Điều đáng nói, hai nhà thầu Công ty TNHH xây dựng và thương mại Linh Nam và Công ty TNHH Quang Hưng đều “tự trượt”.

Theo đó, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Linh Nam không trúng thầu do kết quả hoạt động tài chính: không có tài liệu chứng minh của cơ quan thuế về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế, không có tài liệu chứng minh doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt động xây dựng, không có tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu theo yêu cầu của Hồ sơ mời thầu (HSMT). Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp không đáp ứng yêu cầu HSMT.

Đối với Công ty TNHH Quang Hưng lý do trượt không khác nhau là mấy. Cụ thể, kết quả hoạt động tài chính: không có tài liệu chứng minh của cơ quan thuế về thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp thuế. Không có tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính cho gói thầu theo yêu cầu của HSMT. Kinh nghiệm cụ thể trong quản lý và thực hiện hợp đồng xây lắp không đáp ứng yêu cầu HSMT. Ngoài ra, Công ty TNHH Quang Hưng có thêm một lý do trượt thầu khác là đơn dự thầu không xác định được thời gian có hiệu lực của HSDT.

Hai đơn vị trên không trúng thầu với những lý do hết sức “cơ bản” mà nhà thầu nào “đi thi” cũng phải chuẩn bị đầy đủ. Và với những lý do như trên, Công ty TNHH xây dựng và thương mại Linh Nam và Công ty TNHH Quang Hưng đã “nhường phần thắng” cho Công ty TNHH thương mại Kết Hiền.

Kịch bản “tự trượt thầu”

Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên trúng gói thầu giá 216.439.267.000 đồng, thuộc dự án Dịch vụ công ích đô thị 3 năm trên địa bàn TP. Vĩnh Yên, giai đoạn từ 01/4/2018 - 31/12/2020. Gói thầu số 01: Hạng mục số 1. Giá dự toán là 216.499.964.000 đồng (tiết kiệm khoảng 60 triệu đồng/gói thầu 216 tỷ đồng). Thể hiện trên Quyết định số 866/QĐ-UBND, ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên phê duyệt kết quả đấu thầu.

Công ty CP Môi trường đô thị Phú Thọ, Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Phúc Yên là hai doanh nghiệp “trượt thầu” theo đúng “kịch bản”.

Theo đó, hai doanh nghiệp trên “rủ nhau trượt thầu” với những lý do giống nhau. Không đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, cụ thể: Hợp đồng tương tự đề xuất không đáp ứng yêu cầu, không có tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế; không có tài liệu chứng minh về doanh thu bình quân; không có tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính; nhân sự đề xuất không đáp ứng yêu cầu; thiết bị không đủ và đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu.

Tại gói thầu số 2: hạng mục số 2 của dự án này. Đơn vị trúng thầu không ai khác là Công ty CP Môi trường và Dịch vụ đô thị Vĩnh Yên, trúng thầu giá 52.367.234.000 đồng, căn cứ vào Quyết định số 940/QĐ-UBND ngày 09/4/2018.

2-5d119cf8df538

Nhà thầu biết “trượt” nhưng vẫn “đi thi”.

Các đơn vị không trúng thầu gồm: Công ty CP Dịch vụ môi trường Bình Minh, Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì, Liên danh Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long và Công ty CP Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam.

Kịch bản “trượt thầu” của hai đơn vị là Công ty CP Dịch vụ môi trường Bình Minh và Công ty CP Môi trường đô thị Thanh Trì được lặp lại nguyên vẹn như gói thầu trên.

Thêm vào đó là Liên danh Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long và Công ty CP Môi trường đô thị và khu công nghiệp Việt Nam không trúng thầu do có giá dự thầu sau sửa lỗi, hiệu chỉnh sai lệch chỉ được xếp hạng thứ 2.

Tại dự án Dịch vụ công ích đô thị 3 năm trên địa bàn TP. Vĩnh Yên, giai đoạn từ 01/4/2018 - 31/12/2020. Gói thầu số 3, hạng mục số 3, thực hiện đấu thầu rộng rãi. Giá gói thầu 24.537.075.000 đồng.

Công ty CP Tập đoàn Sông Hồng Thủ Đô là đơn vị trúng thầu một cách ngoạn mục với giá trúng thầu là 24.533.091.000 đồng (tiết kiệm khoảng 4 triệu đồng/gói thầu 24 tỷ đồng). Căn cứ vào Quyết định số 864/QĐ-UBND ngày 30/3/2018 của Chủ tịch UBND TP. Vĩnh Yên phê duyệt kết quả đấu thầu.

Hai nhà thầu không trúng thầu là Công ty CP xử lý chất thải xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà Nội và Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long.

Hợp đồng tương tự đề xuất không đáp ứng yêu cầu; không có tài liệu chứng minh việc hoàn thành nghĩa vụ thuế; không có tài liệu chứng minh về doanh thu bình quân; không có tài liệu chứng minh nguồn lực tài chính; nhân sự đề xuất không đáp ứng yêu cầu; thiếu bị không đủ và đáp ứng các yêu cầu của hồ sơ mời thầu. Đây là các lý do giống nhau mà hai nhà thầu đều bị đánh trượt.

Theo tìm hiểu, năm 2017, Liên danh nhà thầu Công ty CP Dịch vụ môi trường Thăng Long - Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long, trúng liên tiếp gói thầu 21/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn huyện Thanh Oai. Giá trị gói thầu 89.425.011.412 đồng. Gói thầu 20/VSMT: Dịch vụ công ích vệ sinh môi trường giai đoạn 2017-2020 (3 năm 10 tháng) trên địa bàn huyện Phú Xuyên giá trị gói thầu 71.540.799.645 đồng.

Hoặc Liên danh nhà thầu Công ty CP Công trình đô thị Long Biên – Công ty CP Xử lý chất thải xây dựng và Đầu tư phát triển Môi trường Hà Nội. Giá trị gói thầu: 212.509.123.816 đồng. Chủ đầu tư các gói thầu trên là Trung tâm Mua sắm tài sản công và thông tin, tư vấn tài chính.

Công ty CP Xử lý chất thải Xây dựng và đầu tư phát triển môi trường Hà Nội và Công ty CP Môi trường và công trình đô thị Nam Thăng Long đã trúng gói thầu có giá trị hàng chục tỷ đồng thậm chí là hàng trăm tỷ đồng thì lý do trượt thầu như trên có thực sự minh bạch?

Dư luận đặt nghi vấn, liệu việc đấu thầu này các doanh nghiệp có xây dựng “kịch bản” để đấu thầu, nhằm “làm xiếc” các gói thầu do Ban QLDA TP. Vĩnh Yên làm chủ đầu tư?.

Theo ý kiến của chuyên gia, khi nhà thầu tham gia đấu thầu mà trượt vì những lý do “sơ đẳng”  như không có tài liệu chứng minh về việc hoàn thành nghĩa vụ thuế thì dư luận hoàn toàn có quyền nghi ngờ về động cơ dự thầu không trong sáng của nhà thầu.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

Vũ Hóa Điền – Hòa Bình