Thứ năm, 21/12/2017 | 13:42 GMT+7

Yên Thế, Bắc Giang: Người dân bị mất đất sau 13 năm sử dụng

LSVNO - Được nhà nước cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhưng sau 13 năm sử dụng ổn định, không tranh chấp gia đình ông Hiếu bị chính quyền huyện Yên Thế thu hồi một phần diện tích đất với lý do “vi phạm pháp luật”? Tuy nhiên, diện tích đất bị thu hồi ngay sau đó được chính quyền huyện cấp lại một phần cho người khác sử dụng làm đất ở.

Vừa qua, gia đình ông/bà Nguyễn Trung Hiếu – Dương Thị Hoàn (thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang) có đơn gửi tới Luật sư Việt Nam Online về việc gia đình ông bị thu hồi 720m2 đất trong thửa đất 5000m2 đã được UBND huyện Yên Thế cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngày 16/12/1997.

1-5a3b548361cdf

Thửa đất 5000m2 của gia đình ông/bà Nguyễn Trung Hiếu – Dương Thị Hoàn đã được UBND huyện Yên Thế cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) ngày 16/12/1997.

Theo đó, năm 1988 gia đình ông Hiếu có nhận chuyển nhượng thửa đất 5000m2 của bà Vi Thị Thủy (thôn Rừng Dài, xã Tam Tiến). Việc chuyển nhượng có đầy đủ hồ sơ hợp lệ và được UBND xã Tam Tiến và xã Tam Hiệp (huyện Yên Thế) xác nhận.

Năm 1993, sau 5 năm kể từ ngày nhận chuyển nhượng ông Hiếu tiến hành san ủi đường vào khu đất thì bà Lư Thị Bắc (thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp) đã ngăn cản. Hai năm sau, bà Bắc làm đơn gửi các cơ quan chức năng đòi quyền sử dụng 720m2 đất trong tổng số 5000m2 đất mà ông Hiếu đã nhận chuyển nhượng của bà Thủy trước đó, với lý do đã được Chủ tịch UBND xã Tam Hiệp cấp ngày 06/3/1988.

Sự việc sau đó đã được UBND huyện Yên Thế, Thanh tra Nhà nước huyện Yên Thế giải quyết theo quyết định số 194/QĐXL-UB ngày 05/10/1995, và kết luận số 03/KL/TT ngày 16/7/1995.

Đến năm 1996, bà Bắc có đơn khiếu nại lên UBND tỉnh Hà Bắc (nay là tỉnh Bắc Giang) về việc giải quyết tranh chấp đất đai. UBND tỉnh Hà Bắc sau đó đã đã giao cho sở Địa chính xem xét. Tại báo cáo số 22/ĐC-BC, ngày 30/3/1996 sở Địa chính đã đề nghị thu hồi 720m2 đất tranh chấp giao cho UBND xã Tam Tiến quản lý, phân phối, sử dụng có hiệu quả đúng luật định?

Trên cơ sở báo cáo của sở Địa chính, UBND tỉnh Hà Bắc đã ra quyết định số 776/QĐ-CT-UBND, ngày 31/7/1996 chỉ đạo Chủ tịch UBND huyện Yên Thế tổ chức thực hiện nghiêm túc kết luận số 22/ĐC-BC, và báo cáo kết quả thực hiện bằng văn bản về Chủ tịch UBND tỉnh chậm nhất vào ngày 30/8/1996. Tuy nhiên, UBND huyện Yên Thế thời điểm đó nhận quyết định nhưng không tổ chức thực hiện.

Năm 1997, khi triển khai thực hiện Nghị định số 02/NĐ-CP của Chính phủ về việc cấp GCNQSDĐ cho các hộ dân, ông Nguyễn Trung Hiếu đã làm thủ tục xin cấp GCNQSDĐ và được UBND huyện Yên Thế cấp GCNQSDĐ cho 5000m2 đất lâm nghiệp đã nhận chuyển nhượng của bà Thủy với thời hạn 50 năm (từ năm 1997 đến năm 2047), theo quyết định số 250/QĐ-UB, ngày 03/12/1997, do ông Lương Quang Đông - Phó Chủ tịch huyện Yên Thế ký.

Sau đó, gia đình ông Hiếu đã sử dụng mảnh đất 5000m2 đúng mục đích, không xảy ra tranh chấp, khiếu kiện. Ngày 15/11/2010, gia đình ông Hiếu bất ngờ nhận được quyết định thu hồi 720m2 đất, trong tổng số 5000m2 đất đã được cấp GCNQSDĐ của UBND huyện Yên Thế với lý do vi phạm pháp luật?

Ngày 07/4/2015, UBND huyện Yên Thế ban hành Quyết định số 339/QĐ-UBND về việc giao 360m2 đất trong 720m2 đất lâm nghiệp thu hồi của gia đình ông Hiếu cho bà Lư Thị Bắc (thôn Đền Cô, xã Tam Hiệp) làm đất ở, với lý do thực hiện theo Quyết định số 776/QĐ-CT, ngày 31/7/1996 của UBND tỉnh Hà Bắc cũ.

2-5a3b5495cd8a1

 Gia đình ông/bà Nguyễn Trung Hiếu – Dương Thị Hoàn mong chờ câu trả lời xác đáng từ cơ quan chức năng.

Việc UBND huyện Yên Thế thu hồi 720m2 đất trong tổng số 5000m2 đất của gia đình ông Hiếu đã được chính quyền cấp GCNQSDĐ với lý do vi phạm pháp luật; sau đó lại cấp một phần diện tích đất thu hồi cho bà Bắc làm đất ở có đúng quy định pháp luật về đất đai?

Bên cạnh đó, việc UBND huyện Yên Thế không tổ chức thực hiện quyết định số 776/QĐ-CT-UBND, ngày 31/7/1996 của UBND tỉnh Hà Bắc và báo cáo kết quả về UBND tỉnh chậm nhất ngày 30/8/1996, mà sau 13 năm mới thực thi Quyết định này có đảm bảo đúng quy trình về giải quyết thủ tục hành chính?

Vương Hưởng