Thứ sáu, 22/12/2017 | 10:19 GMT+7

Đan phượng, Hà Nội: Chi cục Thi hành án dân sự có cố tình bao che cho sai phạm?

LSVNO- Việc Chi cục Thi hành án dân sự (THADS) ra hàng loạt các Quyết định Thi hành án, hoãn Thi hành án, tiếp tục Thi hành án trong 7 năm qua kể từ khi Bản án số 212/2011/DSPT, ngày 22/12/2011 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội có hiệu lực nhưng sai phạm vẫn ngang nhiên tồn tại, phải chăng công lý chỉ được thực thi trên giấy?

Nghị quyết của Đảng và Hiến pháp năm 2013 đã xác định rõ về mặt chủ trương và nguyên tắc, đó là mọi bản án, quyết định của Tòa án đã có hiệu lực pháp luật phải được thi hành. Đây là cơ sở chính trị, pháp lý quan trọng để các văn bản luật về nội dung, tố tụng cụ thể hóa, bảo đảm tôn trọng, thực thi đầy đủ, hiệu quả Hiến pháp, bảo vệ quyền con người và những quyền cơ bản của công dân thông qua việc quy định, liệt kê đầy đủ và thi hành có hiệu quả trên thực tế tất cả các loại bản án, quyết định của Tòa án.

Tuy nhiên với Bản án số 212/2011/DSPT, ngày 22/12/2011 của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội đã trải qua 7 năm vẩn chưa có hồi kết bởi những uẩn khúc, mập mờ trong quá trình thực thi công lý tại Chi cục THADS huyện Đan Phượng. Hàng loạt các Quyết định thi hành án, hoãn thi hành án, tiếp tục thi hành án qua hai thời  Chi cục trưởng vẫn tiếp tục kéo dài.

Hoãn thi hành án có đúng quy trình pháp luật?

Căn cứ vào bản án số 212/2011/DSPT ngày 22/11/2011 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội và bản án số 06/2011/DSST ngày 16/08/2011 của Tòa án nhân dân huyện Đan phượng, Chi cục THADS huyện Đan Phượng đã ra Quyết định số 81/QĐ-CCTHA ngày 22/12/2011 đối với ông Nguyễn Duy Cát do ông Lê Đình Hưởng (Chi cục trưởng) ban hành.

Theo bản án số 212/2011/DSPT ngày 22/11/2011 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội và bản án số 06/2011/DSST ngày 16/08/2011 của Tòa án nhân dân huyện Đan phượng ghi rõ: “Công nhận nhận ranh giới quyền sử dụng đất giữa hai nhà ông Cát và bà Hòa được xác định: Từ mép ngoài hàng gạch cuối cùng ở móng bếp phía Đông Bắc của bà Hòa lấy một điểm (gọi tắt là điểm A).

Từ cạnh đất phía Đông Nam giáp nhà vệ sinh nhà bà Hòa kéo thẳng về đất nhà ông Cát 9 cm (gọi tắt là điểm B). Đoạn thẳng nối hai điểm AB là ranh giới sử dụng đất giữa bà Hòa và ông Cát. Buộc ông Cát phải tháo dỡ phần ban công tầng 2 và tầng 3 đã xây lấn sang khoảng không nhà bà Hòa. Buộc ông Cát phải thanh toán trả bà Hòa 2.400.000 đồng là giá trị phần đất góc bếp mà ông Cát đã xây lấn”.

Tuy nhiên, kể từ khi ra Quyết định thi hành án  thay vì thực hiện đúng quy trình luật THADS đối với ông Nguyễn Duy Cát, thể hiện tính nghiêm minh của pháp luật, trả lại công bằng cho người bị hại là bà Đỗ Thị Hòa, đã được Tòa án phân định, có hiệu lực thì bản án vẫn không được thi hành. Lạ lùng hơn nữa là vào ngày 13/7/2015, ông Lê Đình Hưởng (Chi cục trưởng) Chi cục THADS huyện Đan Phượng lại ban hành Quyết định số 10/QĐ- CCTHA “hoãn thi hành án với ông Nguyễn Duy Cát” mà không đưa ra được bất kỳ lý do gì.

111111111111111111111111111111-5a3c7804235ce

Quyết định hoãn thi hành án

Luật Thi hành án dân sự ban hành ngày 14/11/2008, tại Điều 48 có quy định: “Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án trong các trường hợp sau đây:

a) Người phải thi hành án bị ốm nặng, có xác nhận của cơ sở y tế từ cấp huyện trở lên; chưa xác định được địa chỉ của người phải thi hành án hoặc vì lý do chính đáng khác mà người phải thi hành án không thể tự mình thực hiện được nghĩa vụ theo bản án, quyết định;

b) Người được thi hành án đồng ý cho người phải thi hành án hoãn thi hành án. Việc đồng ý hoãn phải lập thành văn bản ghi rõ thời hạn hoãn, có chữ ký của các bên. Trong thời gian hoãn thi hành án do có sự đồng ý của người được thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án;

c) Người phải thi hành các khoản nộp ngân sách nhà nước không có tài sản hoặc có tài sản nhưng giá trị tài sản đó không đủ chi phí cưỡng chế thi hành án hoặc có tài sản nhưng tài sản thuộc loại không được kê biên;

d) Tài sản kê biên có tranh chấp đã được Tòa án thụ lý để giải quyết;

đ) Việc thi hành án đang trong thời hạn cơ quan có thẩm quyền giải thích bản án, quyết định và trả lời kiến nghị của cơ quan thi hành án dân sự theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 179 của Luật này.

2. Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự ra quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít nhất 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế thi hành án đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế. Trường hợp cơ quan thi hành án nhận được yêu cầu hoãn thi hành án của người có thẩm quyền kháng nghị ít hơn 24 giờ trước thời điểm cưỡng chế đã được ấn định trong quyết định cưỡng chế thi hành án thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự có quyền quyết định hoãn thi hành án khi xét thấy cần thiết.

Trường hợp vụ việc đã được thi hành một phần hoặc đã được thi hành xong thì cơ quan thi hành án dân sự phải có văn bản thông báo ngay cho người yêu cầu hoãn thi hành án.

Người có thẩm quyền kháng nghị theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm đối với bản án, quyết định của Toà án chỉ được yêu cầu hoãn thi hành án một lần để xem xét kháng nghị nhằm tránh hậu quả không thể khắc phục được. 

Thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền kháng nghị bản án, quyết định không quá 03 tháng, kể từ ngày ra văn bản yêu cầu hoãn thi hành án; trong thời gian hoãn thi hành án thì người phải thi hành án không phải chịu lãi suất chậm thi hành án.

3. Thời hạn ra quyết định hoãn thi hành án là 05 ngày làm việc, kể từ ngày có căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều này. Trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này thì phải ra ngay quyết định hoãn thi hành án khi nhận được yêu cầu của người có thẩm quyền.

4. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ khi căn cứ hoãn thi hành án quy định tại khoản 1 Điều này không còn, hết thời hạn hoãn thi hành án theo yêu cầu của người có thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều này hoặc khi nhận được văn bản trả lời của người có thẩm quyền kháng nghị về việc không có căn cứ kháng nghị thì Thủ trưởng cơ quan thi hành án dân sự phải ra quyết định tiếp tục thi hành án”.

Việc ông Lê Đình Hưởng (Chi cục trưởng) Chi cục THADS huyện Đan Phượng hoãn Thi hành án không có lý do cụ thế được ghi trong luật định đã khiến cho bản án số 212/2011/DSPT ngày 22/11/2011 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội kéo dài đến tận ngày 11/8/2017. Điều này cũng đồng nghĩa với việc tính thượng tôn của pháp luật dành cho sai phạm không có kết quả sau 7 năm kể từ ngày bản án có hiệu lực.

Quyết định Thi hành án tiếp tục kéo dài

Để khởi động lại bản án  án số 212/2011/DSPT, ngày 22/12/2011 của Tòa án nhân dân TP.Hà Nội sau nhiều năm bế tắc, không thi hành.  Ngày 11/8/2017, ông Đỗ Quang Minh (Chi cục trưởng thay ông Lê Đình Hưởng thời kỳ trước) Chi cục THADS huyện Đan Phượng đã ký Quyết định số 29/QĐ-CCTHADS tiếp tục thi hành bản án tranh chấp ranh giới quyền sử dụng đất giữa bà Đỗ Thị Hòa và ông  Nguyễn Duy Cát (tại cụm 13, xã Tân Hội, huyện Đan Phượng, TP. Hà Nội). Nhưng đến nay đã hơn 4 tháng trôi qua những sai phạm mà người phải thi hành án là gia đình ông Cát vẫn bình yên vô sự. Phải chăng những động thái mà Chi cục THADS huyện Đan Phượng ra Quyết định thi hành chỉ nhằm chấn an dư luận còn thực tế đang có dấu hiệu cố tình dung túng, bao che cho sai phạm đi ngược lại với Nghị quyết của Đảng và Hiến Pháp Nhà nước, cũng như Luật Thi hành án dân sự ban hành ngày 14/11/2008 được sửa đổi bổ sung vào ngày 25/11/2014?

image-dan-phuong-5a3c653dd625c

Quyết định thi hành án

Theo Điều 45: Thời hạn tự nguyện thi hành án là 10 ngày, kể từ ngày người phải thi hành án nhận được quyết định thi hành án hoặc được thông báo hợp lệ quyết định thi hành án; Hết thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 45 của Luật này, người phải thi hành án có điều kiện thi hành án mà không tự nguyện thi hành án thì bị cưỡng chế (Điều 46)..vv.

Như vậy, qua hai thời kỳ Chi cục trưởng Chi cục THADS huyện Đan Phượng với hàng loạt các Quyết định Thi hành án, hoãn Thi hành án, tiếp tục thi hành án được ra để thực thi bản án số 212/2011/DSPT ngày 22/11/2011 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội nhưng quá trình thực hiện có đúng quy trình luật định khiến cho bản án vẫn tiếp tục đi vào bế tắc kéo dài. Dư luận đang đặt ra hàng loạt câu hỏi về tính nghiêm minh của luật pháp trước những sai phạm, có hay không việc Chi cục THADS đang cố tình làm ngơ, bao che cho sai phạm tồn tại? Đề nghị các cơ quan chức năng có thẩm quyền sớm vào cuộc điểu tra, làm rõ những tồn đọng về quá trình Thi hành án tại Chi cục THADS huyện Đan Phượng đối với bản án số 212/2011/DSPT ngày 22/11/2011 của Tòa án nhân dân TP. Hà Nội đã kéo dài 7 năm qua chưa có hồi kết.

Luật sư Việt Nam Online sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc!

 Bài và ảnh: Vương Hưởng