Thứ ba, 19/12/2017 | 06:52 GMT+7

Quảng Bình: Quyền sử dụng đất của nhiều hộ dân bị ảnh hưởng trong suốt thời gian dài

LSVNO - Mặc dù UBND tỉnh đã ra quyết định quy định rõ về trường hợp không áp dụng diện tích tối thiểu đối với các thửa đất được tách thửa do nhà nước thu hồi một phần thửa đất, nhưng Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn được cho là đã gây khó dễ cho người dân trong quá trình làm thủ tục tách thửa đất, làm ảnh hưởng tới cuộc sống của nhiều hộ dân nơi đây trong nhiều năm.

Theo phản ánh của nhiều hộ dân hai bên QL1A, đoạn chạy qua địa bàn hai phường Quảng Thuận và Quảng Thọ (thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình) có nhà ở và được nhà nước giao quyền sử dụng đất từ trước ngày 15/10/1993. Năm 2014, nhà nước quyết định thu hồi một phần thửa đất để giải phóng mặt bằng mở rộng QL1A. Ngày 14/10/2014, UBND tỉnh Quảng Bình ra Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, quy định về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa đất. Trong đó, tại Khoản 2, Điều 7 quy định: “Không áp dụng diện tích tối thiểu đối với các thửa đất được tách thửa do nhà nước thu hồi một phần thửa đất”.

Tuy nhiên, khi các hộ dân ở đây có nhu cầu tách thửa đất thì Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn lại từ chối, mặc dù các hộ dân ở đây đã xây dựng 2, 3 căn nhà để cho con em ở và đã làm thủ tục tách hộ.

1111111111111111111111111-5a3853e04e429

Thửa đất của bà Nguyễn Thị Lộc (phường Quảng Thuận) hiện có hai hộ gia đình ở hai căn nhà nhưng Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn cho là không đủ điều kiện tách thửa.

Nhiều hộ gia đình phải chạy tới, chạy lui trong nhiều năm vẫn không thực hiện được quyền tách thửa đất, ảnh hưởng rất lớn tới đời sống của họ. Cụ thể, hộ gia đình bà Nguyễn Thị Thu Vinh (phường Quảng Thuận) có đơn đề nghị tách thửa từ ngày 28/10/2015. Nhưng đến nay đã bốn lần Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn nhận rồi trả lại hồ sơ. Lần gần đây nhất, Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn ra thông báo số 753/TB-VPĐK, ngày 17/11/2017, đưa ra lý do không đủ điều kiện tách thửa vì căn cứ quy hoạch chung đã được phê duyệt năm 2013 và căn cứ Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND?.

Giải thích lý do này, ông Nguyễn Minh Đạt - Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn cho rằng: Tất cả các thửa đất ở có yêu cầu tách thửa đều phải áp dụng quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quyết định số 25/2014/QĐ-UBND, ngày 14/10/2014 của UBND tỉnh Quảng Bình về diện tích tối thiểu sau khi tách thửa.

2222222222222222222222222222222-5a3853e02f8d6

Giám đốc Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã Ba Đồn – Nguyễn Minh Đạt.

“Chúng tôi triển khai thực hiện theo cảm nhận về trình độ chuyên môn, chứ từ trước đến nay không được hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện quy định ban hành. Còn Khoản 2, Điều 7 là áp dụng cho việc tách thửa để thu hồi đất, anh (PV) không hiểu thì cứ vào Chi cục Quản lý đất đai, Thanh tra Sở TN&MT mà hỏi”, ông Đạt nói.

Nhưng theo ông Phạm Quang Ánh - Trưởng Chi cục Quản lý đất đai, Sở TN&MT Quảng Bình (cơ quan tham mưu cho UBND tỉnh ký Quyết định số 25), cho biết: “Trường hợp đối với hộ dân có thửa đất do nhà nước thu hồi một phần thửa đất, nay có yêu cầu tách thửa thì phải áp dụng Khoản 2, Điều, 7 Quyết định số 25, đảm bảo quyền sử dụng đất cho người dân được tách thửa, không áp dụng Khoản 1, Điều 6 (diện tích tối thiểu)”.

33333333333333333333333333333333333-5a3853e094d84

 Văn bản trả lời người dân về việc hồ sơ không đủ điều kiện thực hiện thủ tục tách thửa đất do Giám đốc Nguyễn Minh Đạt ký.

Ông Phạm Tiến Cảm - Chánh Thanh tra Sở TN&MT Quảng Bình đưa ra ví dụ về sự việc này: “Hộ ông A có thửa đất 300m2, nhà nước thu hồi 50m2, nay quyền sử dụng diện tích đất còn lại 250m2. Trong đó, diện tích nằm trong hành lang ATGT và diện tích nằm ngoài hành lang ATGT thì vẫn được quyền tách thửa mà không bị hạn chế bởi diện tích tối thiểu. Nhưng bị khống chế, hạn chế sử dụng như không được xây dựng công trình mới, chỉ được sửa chữa lại nhà đã có từ trước và giữ nguyên trạng công trình. Mặt khác, nếu căn cứ vào quy hoạch thì phải có quyết định thu hồi đất cho người dân, chứ không có quy định nào cấm người sử dụng đất không được tách thửa”.

Đại Xuân

Khoản 2, Điều 49, Luật Đất đai năm 2013, quy định việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất:

Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.