Vua Minh Mạng và những bất ngờ xung quanh lệ “Tứ Bất Lập” LSVNO - Lâu nay dân gian đồn đại rằng, để ngăn ngừa những nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến quyền vị đế vương của triều Nguyễn, vua Minh Mạng trong thời gian ở ngôi đã đặt ra lệ “Tứ bất” hay còn gọi là “Tứ bất lập”. Tuy nhiên trong thực tế, lệ này hoàn toàn không tồn tại.