Nhân tố quyết định thắng lợi phong trào Đồng khởi Bến Tre 1960
Thứ tư, 8/1/2020 | 09:39 GMT+7
LSVNO - Dù tỉnh Bến Tre lúc ấy chỉ có 18 Chi bộ với 182 đảng viên nhưng đã lãnh đạo quần chúng nhân dân làm nên cuộc Đồng khởi “long trời, lở đất”.
Bổ sung 70 đại biểu vào Quốc hội khóa I – Một quyết định “khác thường”
Chủ nhật, 5/1/2020 | 10:47 GMT+7
LSVNO - Ngày 02/3/1946, Quốc hội Việt Nam chính thức tổ chức phiên họp đầu tiên. Chính phủ kháng chiến được thành lập là 1 bước để hoàn thiện và củng cố bộ máy Nhà nước ở Trung ương, bảo đảm cho C...
Bối cảnh lịch sử ra đời Bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Thứ tư, 18/12/2019 | 09:32 GMT+7
LSVNO - Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, Danh nhân văn hoá kiệt xuất đã "hiến dâng cả cuộc đời cho dân tộc", đã dành trọn cuộc đời của mình cho cuộc đấu tranh giải ph...
Nguyễn Trung Trực – Một anh hùng dân tộc đặc biệt
Thứ hai, 7/10/2019 | 12:04 GMT+7
LSVNO - Nguyễn Trung Trực – vị thủ lĩnh phong trào khởi nghĩa chống Pháp cuối thế kỷ XIX có câu nói bất hủ “Bao giờ người Tây nhổ hết cỏ nước Nam, thì mới hết người Nam đánh Tây”, tên tuổi ông là niềm...
Trạng Bùng Phùng Khắc Khoan – một nhân cách lớn
Thứ sáu, 20/9/2019 | 22:49 GMT+7
LSVNO - Bùng và Vĩnh Lộc là hai làng, nhưng trải theo lịch sử, hai làng này là một hệ thống không tách rời (theo kiểu “nhị thôn nhất xã”). Trong quá trình phát triển, nhất là vào thế kỷ XVI - XVI...
Hồ Nguyên Trừng – Nhân vật lịch sử nổi tiếng thời nhà Hồ
Thứ tư, 4/9/2019 | 22:07 GMT+7
LSVNO - Hồ Quý Ly và Hồ Hán Thương bị ghép vào tội phản nghịch, bị xử tử tội chết, còn Hồ Nguyên Trừng thì được vua Minh Thành Tổ tha cho tội chết, nhưng vua Minh Thành Tổ không công nhận họ Hồ...
74 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh 02/9: Bài học lớn về "mẫu số chung" toàn dân tộc
Thứ hai, 2/9/2019 | 13:46 GMT+7
LSVNO - Tròn 74 năm trước, vào chiều 02/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc bản Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội), khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa...
Chu Văn An – Người thầy chuẩn mực của Việt Nam muôn đời
Chủ nhật, 4/8/2019 | 11:16 GMT+7
LSVNO - Sinh thời, Chu Văn An luôn luôn được dân chúng ca ngợi về phẩm chất thanh cao tuyệt vời của ông. Ông được tôn là Vạn thế sư biểu, nghĩa là người thầy chuẩn mực của Việt Nam muôn đời.
Đào Duy Từ - Một nhân tài đặc biệt của quê hương Thanh Hóa
Thứ tư, 31/7/2019 | 08:50 GMT+7
LSVNO - Đào Duy Từ sinh năm 1572 tại xã Hoa Trai, huyện Ngọc Sơn (nay là xã Nguyên Bình, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa). Thân phụ của ông là Đào Tá Hán, một kép hát hay nổi tiếng, sau được làm chức...
Nhà Trần, dăm điều thú vị: Hai cha con mất cùng ngày
Thứ năm, 18/7/2019 | 09:50 GMT+7
LSVNO - Trần Thái Tông là vị vua mở đầu cho các vua nhà Trần. Thời vua trị vì được “Gia huấn ca” ngợi ca là: Thái Tông tức vị trị đời/Người no, nhà đủ nơi nơi thái bình.
<< 1 2 3 4 5 >>