Về thi hành Luật Khiếu nại: Không giải quyết khiếu nại sẽ bị kỷ luật
Thứ bảy, 20/5/2017 | 07:30 GMT+7
Quá thời gian mà không thụ lý giải quyết, không ban hành quyết định giải quyết khiếu nại... người có thẩm quyền giải quyết khiếu nại sẽ bị xử lý kỷ luật. Đây là quy định tại Dự thảo Nghị định thay thế...
<< 3 4 5 6 7 >>