Thứ sáu, 21/9/2018 | 12:50 GMT+7

Vị quan cương nghị khiến kẻ quyền thế phải chùn tay

LSVNO - Thời Lê, Dương Trực Nguyên nổi tiếng ngay thẳng nên được giao đứ