Thanh tra Chính phủ tiếp công dân Vườn rau Lộc Hưng (TP. HCM) LSVNO- Ngày 18/2/2019, Ban tiếp Công dân Trung ương (Thanh tra Chính phủ) tại Hà Nội đã tiếp các công dân (đại diện cho 100 hộ dân tại khu Vườn rau Lộc Hưng, phường 6, quận Tân Bình, TP. HCM), đồng thời đã có công văn chuyển đơn của công dân đến Chủ tịch UBND TP. HCM để chỉ đạo cơ quan chức năng tổ chức tiếp xúc, đối thoại, giải quyết dứt điểm, trả lời công dân theo quy định của pháp luật.
Cảm nghĩ về câu nói của Bác Hồ... LSVNO - Tôi cũng chỉ là một người hành nghề luật bình thường, được đào tạo trong môi trường chính quy, rồi trải qua cuộc sống quân ngũ, va đập mỗi ngày với những thực thể và thiết chế tư pháp đối trọng với bản chất tự do của nghề luật sư, tôi mới bắt đầu chạm đến trong quá trình tự nhận thức về những giá trị căn bản của nền dân chủ được hình thành từ máu và nước mắt trong suốt chiều dài lịch sử của dân tộc.