Luật sư phải làm gì khi bị cản trở làm việc? LSVNO - Luật sư bị cản trở làm việc trong giai đoạn điều tra là chuyện giới luật sư kêu ca thường ngày. Khi gặp các tình huống này, có luật sư lo cho "sự bất lợi" của thân chủ mình trong quan hệ tố tụng với điều tra viên, nên thường mang tâm lý không muốn gây căng thẳng mà cố gắng nhẫn nhịn "bấm bụng cho qua" để "chờ"...