Thứ hai, 24/6/2019 | 09:31 GMT+7

1.131 người đủ điều kiện tham dự Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019

LSVNO - Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019 sẽ được tổ chức trong 3 ngày (từ 05-07/7/2019), theo Thông báo của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư, kỳ kiểm tra này cả nước có 1.131 người đủ điều kiện tham dự.

Thực hiện Quyết định số 44/QĐ-LĐLSVN, ngày 21/3/2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019, Hội đồng Kiểm tra đã thông báo về việc tổ chức kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư cho những người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư.

 thongbao-1-5d103545484de

Thông báo của Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019 được tính từ ngày Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư đến hết ngày 05/7/2019.

Năm nay, kỳ kiểm tra tổ chức trong 03 ngày 05-07/7/2019 cụ thể:

Từ 6h30p, sáng ngày 06/7/2019, bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (thời gian là 180 phút);

Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (thời gian 90 phút), chiều ngày 06/7/2019 bắt đầu từ 13h30;

Ngày 07/7/2019, kiểm tra thực hành (vấn đáp), sáng từ 6h30 đến 11h30, chiều từ 13h30p.

Về địa điểm thi, tại khu vực phía Bắc sẽ thi tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, số 135 Nguyễn Phong Sắc, Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội; phía Nam tại Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 - 4 đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh.

Ngày 18/6/2019, Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư ban hành Thông báo số 11/TB-HĐKT về danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện để tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019.

Theo đó, tại khu vực phía Bắc có 431 người tập sự đủ điều kiện tham dự kiểm tra; Khu vực phía Nam có 700 người tập sự đủ điều kiện tham dự kiểm tra.

Phía Bắc, người tập sự đủ điều kiện tham dự kiểm tra có mặt tại Hội trường số 1, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh (số 135 Nguyễn Phong sắc, phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội) trước 14h30p, ngày 05/7/2019; phía Nam tại Hội trường C.302, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (số 2 - 4 đường Nguyễn Tất Thành, phường 12, quận 4, TP. Hồ Chí Minh) trước 7h30p, ngày 05/7/2019 để dự khai mạc Kỳ kiểm tra.

Về Hồ sơ kiểm tra thực hành, thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra chuẩn bị hồ sơ kiểm tra thực hành gồm 04 bộ được đóng quyển, trong đó 03 bộ nộp về Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự và 01 bộ thí sinh sử dụng khi tham dự kiểm tra thực hành.

Các Đoàn luật sư tập hợp hồ sơ thực hành của những thí sinh đủ điều kiện tham dự kiểm tra và gửi về Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra chậm nhất vào ngày 28/6/2019.

Danh sách người tập sự đủ điều kiện

 1-5d103540de82f

2-5d10354208c46

3-5d1035412ff37

4-5d103541c628a

5-5d1035428b562

6-5d10354256ce1

7-5d103542be29a

8-5d103542eef4f

9-5d103543207c5

10-5d1035434bbb6

11-5d10354399dcc

12-5d103543d9886

13-5d103544198cc

14-5d1035448b808

15-5d1035445a6e2

16-5d103544eba9f

17-5d10354515593

Đoàn Vĩnh