Thứ năm, 25/7/2019 | 14:24 GMT+7

649 thí sinh đạt kết quả tại Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1.2019

LSVNO - Ngày 24/7, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) chính thức công bố kết quả Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư (KQTSHNLS) đợt 1.2019, theo đó, cả nước có 649 thí sinh đạt điểm kiểm tra.

 tb-tshn-5d3954c0ac7c8

Thông báo số 38 của LĐLSVN về kết quả Kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2019.

Căn cứ kết quả chấm điểm của Ban Chấm thi thực hành và Ban Chấm thi viết, Hội đồng kiểm tra KQTSHNLS đợt 1/2019, LĐLSVN thông báo cho các Đoàn luật sư điểm kiểm tra và kết quả kiểm tra của người tập sự hành nghề luật sư đã tham dự kiểm tra.

Theo đó, Kỳ kiểm tra KQTSHNLS đợt 1 năm 2019, cả nước 649 thí sinh đạt kết quả điểm kiểm tra. Trong đó, tại khu vực phía Bắc có 214 thí sinh (chiếm 50,2% tổng số người tham dự), khu vực phía Nam có 435 thí sinh (chiếm 61,7% tổng số người tham dự) đạt điểm kiểm tra.

LĐLSVN đề nghị Ban Chủ nhiệm các Đoàn luật sư thông báo kết quả kiểm tra cho từng người tập sự hành nghề luật sư tham dự kiểm tra thuộc Đoàn luật sư được biết, làm thủ tục đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư cho những người đạt yêu cầu theo thông báo này và chuyển hồ sơ cho Sở Tư pháp kèm theo bản xác nhận người đề nghị cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư có đủ tiêu chuẩn luật sư; những người không đạt yêu cầu kiểm tra được tham dự kỳ kiểm tra KQTSHNLS tiếp theo theo quy định của Luật Luật sư và Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp về hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư.

Thí sinh không đồng ý với kết quả bài kiểm tra viết có quyền làm đơn đề nghị phúc tra gửi về Hội đồng kiểm tra từ ngày 25/7 đến 15/8/2019 để được xem xét.

Danh sách điểm kiểm tra của các thí sinh khu vực phía Bắc:

1pb-5d39553865971

 

2pb-5d395539d5582

3pb-5d39551cc7f16

4pb-5d39551d9565f

5pb-5d39551f84e73

6pb-5d395520f37ef

7pb-5d39552257f08

8pb-5d3955236f8b6

9pb-5d39552441d42

10pb-5d3955257f7bf

11pb-5d3955267a7b5

12pb-5d39552809c2f

13pb-5d395529d1f15

14pb-5d39552b25df4

15pb-5d39552ca2b99

16pb-5d39552e60d61

17pb-5d39553008461

18pb-5d39553141ec9

 

Danh sách điểm kiểm tra của các thí sinh khu vực phía Nam:

1pn-5d3955398f2f3

2pn-5d39553aa6f0b

3pn-5d39551ddc305

4pn-5d39551f1a1f0

5pn-5d39551fb411b

6pn-5d39552132b18

7pn-5d395521d4c7a

8pn-5d395523e2868

9pn-5d3955253742e

10pn-5d395526471da

11pn-5d3955278d164

12pn-5d395528c862d

13pn-5d39552a3824e

14pn-5d39552c2b3d5

15pn-5d39552dc893c

16pn-5d39552f2f307

17pn-5d395530b6a59

18pn-5d3955334688c

19pn-5d39553242e55

20pn-5d395534095c3

21pn-5d3955347c7ff

22pn-5d39553540526

23pn-5d3955364671d

24pn-5d3955368ea32

 

25pn-5d39553782d4a26pn-5d395538853a4

27pn-5d39553bc5dec

28pn-5d39553d0f06d

29pn-5d39553d8ce5f

30pn-5d39553e6f12e

31pn-5d39553e56a1a

32pn-5d39553f81770

33pn-5d39553f22dd2

 

Đoàn Vĩnh