Thứ ba, 17/7/2018 | 17:05 GMT+7

91 luật sư được tặng Kỷ niệm chương 'Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam'

LSVNO – Mới đây, Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã có Nghị quyết trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” cho 91 luật sư, đồng thời, khen thưởng cho các đơn vị, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong xây dựng và hoạt động nghề nghiệp.

Căn cứ theo kết quả họp phiên thứ XXIII, tại Hà Nội, Ban Thường vụ LĐLSVN đã ban hành Nghị quyết số 22/NQ-BTV, ngày 10/7/2018. Theo đó, tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” cho 91 luật sư có thời gian hành nghề luật sư từ 15 năm trở lên.

nq-22-5b4dbda18d830

Nghị quyết số 22/NQ-BTV, ngày 10/7/2018 của Ban Thường vụ LĐLSVN.

Đồng thời, Ban Thường vụ LĐLSVN cũng đã quyết định tặng Bằng khen cho Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn luật sư nhiệm kỳ V (2013-2018). Tặng Bằng khen cho Công ty Luật hợp danh Việt Nam, Văn phòng Luật sư Vinh & Tình (Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước) và 09 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh Bình Phước vì đã có thành tích trong xây dựng Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề luật sư trong nhiệm kỳ V.

Bên cạnh đó, Ban Thường vụ LĐLSVN cũng đã thống nhất giao cho Ủy ban Xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý (trực thuộc LĐLSVN) tiếp thu ý kiến đóng góp của các Ủy viên Ban Thường vụ LĐLSVN tại phiên họp thứ XXIII để hoàn chỉnh bản Dự thảo quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 93/QĐ-BTV ngày 09/10/2014 quy định về nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư để trình Ban Thường vụ LĐLSVN xem xét.

Danh sách đơn vị, cá nhân được tặng Kỷ niệm chương và Bằng khen của LĐLSVN:

1-5b4dbe3d07054

2-5b4dbe3b1cd16

3-5b4dbe3bc2e90

4-5b4dbe3c7c5aa

5-5b4dbe3cd0b5c

6-5b4dbe3d2b48b

7-5b4dbe3da86e4

Đoàn Vĩnh