Thứ hai, 20/5/2019 | 20:25 GMT+7

Chính phủ tặng Bằng khen cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam

LSVNO - Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã liên tục tham gia vào công tác cải cách thủ tục hành chính...

Ngày 15/5/2019, LĐLSVN vinh dự được Chính phủ tặng Bằng khen, vì đã LĐLSVN luôn chú trọng, tham gia đóng góp tích cực vào công tác cải cách thủ tục hành chính trong thời gian qua.

anh-5ce2a9bf94e40

Ông Mai Tiến Dũng - Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (ngoài cùng bìa phải) trao Bằng khen của Chính phủ cho Lãnh đạo LĐLSVN.

Trong những năm qua, LĐLSVN với tư cách là thành viên của Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của Thủ tướng Chính phủ đã liên tục tham gia vào công tác cải cách thủ tục hành chính. Xác định đây là nhiệm vụ chính trị, lãnh đạo LĐLSVN luôn quan tâm, sâu sát, chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện nhiệm vụ này. Hàng năm, căn cứ vào kế hoạch hoạt động của Hội đồng, LĐLSVN huy động khoảng 30 luật sư tự nguyện tham gia thực hiện nhiệm vụ.

Năm 2018, LĐLSVN đã triển khai hoạt động rà soát, tham gia ý kiến vào phương án cắt giảm yêu cầu điều kiện kinh doanh và kiểm tra chuyên ngành của các Bộ Y tế, Bộ Công an, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo,...

Đối với các bộ quản lý đa ngành như giao thông vận tải, nông nghiệp phát triển nông thôn thì tham gia ý kiến vào các ngành, lĩnh vực cụ thể như hàng không, hàng hải, thú y bảo vệ thực vật …

Kết quả của việc đề nghị sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ các yêu cầu về kiểm tra chuyên ngành, điều kiện kinh doanh của LĐLSVN đã được các Bộ, ngành tiếp thu, góp phần vào việc tiết kiệm hàng nghìn tỷ đồng cho người dân, doanh nghiệp.

DV