Thứ bảy, 2/2/2019 | 21:39 GMT+7

Chủ tịch LĐLSVN chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân

LSVNO – Để ý thức tôn trọng, thực hiện đúng pháp luật của người dân được nâng cao, ngày 29/01/2019, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã ban hành Văn bản gửi Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc “hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIV”.

cv-31-5c55ab2e0c8e4

Văn bản số 31/LĐLSVN, ngày 29/01/2019 của LĐLSVN.

Theo Văn bản số 31/LĐLSVN do TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh – Chủ tịch LĐLSVN - ký nêu rõ: Tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV đã thông qua 9 Luật (Luật Bảo vệ bí mật nhà nước; Luật Công an nhân dân; Luật Đặc xá; Luật Chăn nuôi; Luật trồng trọt; Luật Cảnh sát biển Việt Nam; Luật Phòng chống tham nhũng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học; Luật sửa đổi bổ sung của 37 luật có liên quan đến quy hoạch) và 10 Nghị quyết (Nghị quyết kì họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV; Nghị quyết bầu Chủ tịch nước; Nghị quyết miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Nghị quyết bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và truyền thông; Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương - CPTPP; Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 48 người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn; Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Nghị quyết về dự toán ngân sách năm 2019; Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019; Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020).

Do vậy, LĐLSVN đề nghị Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tổ chức quán triệt, tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu các văn bản nêu trên cho các luật sư thành viên và tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho nhân dân. Tích cực vận động nhân dân tự giác học tập, tìm hiểu, tuân thủ và chấp hành pháp luật, tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị phản ánh về Văn phòng Liên đoàn để tổng hợp trình Thường trực LĐLSVN giải đáp, tháo gỡ kịp thời.

Đoàn Vĩnh