Thứ năm, 14/3/2019 | 07:38 GMT+7

Đại hội lần thứ VII: Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang nâng cao ứng xử nghề nghiệp và phát huy vai trò của luật sư

LSVNO - Ngày 08/3/2019, Đoàn luật sư tỉnh Tuyên Quang tổ chức Đại hội toàn thể luật sư lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã bầu 3 luật sư vào Ban Chủ nhiệm, gồm: Luật sư Phạm Mạnh Hùng (Chủ nhiệm), Luật sư Hà Minh Phương (Phó Chủ nhiệm), Luật sư Đàm Quốc Cường (Ủy viên Ban chủ nhiệm).

Tham dự Đại hội, có Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh (Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam); ông Nguyễn Thế Giang (Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang); ông Phùng Tiến Quân (Ủy viên BCH Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Tuyên Quang); đại diện các cơ quan, ban, ngành và Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang, Yên Bái.

t1-5c899fafb2bdd

Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh - Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Tại Đại hội, ông Nguyễn Thế Giang đề cập đến một số nội dung Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang cần thực hiện trong nhiệm kỳ tới. Trong đó nhấn mạnh, việc thực hiện nghiêm túc Luật Luật sư; nâng cao đạo đức ứng xử nghề nghiệp, trình độ chuyên môn; nâng cao số lượng, chất lượng tư vấn pháp luật và tăng cường tuyên truyền về hoạt động của Đoàn Luật sư trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu Đại hội cần nêu cao tinh thần, trách nhiệm trong việc lựa chọn những đại biểu đủ đức, đủ tài vào Ban Chủ nhiệm mới.

Hiện nay, Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang có 11 luật sư, hoạt động ở 6 văn phòng luật sư và 1 công ty luật. Mặc dù số lượng, quy mô của các tổ chức hành nghề luật sư còn nhỏ, nhưng trong nhiệm kỳ qua Đoàn Luật sư tỉnh đã duy trì tốt các hoạt động, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ.

Trong nhiệm kỳ qua, các tổ chức hành nghề luật sư đã tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, thực hiện dịch vụ pháp lý khác, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 1.209 vụ việc, trong đó tham gia tố tụng 422 vụ, tư vấn pháp luật cho 601 trường hợp, trợ giúp pháp lý miễn phí cho 145 đối tượng thuộc diện có hoàn cảnh khó khăn trong các vụ việc dân sự, hành chính, hôn nhân, gia đình, lao động...

t2-5c899fe71efcd

Ông Nguyễn Thế Giang - UVBCH Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Phùng Tiến Quân - UVBCH Tỉnh ủy, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội.

Đoàn Luật sư cũng tỉnh Tuyên Quang đã cử luật sư tham gia tổ tư vấn giúp UBND tỉnh giải quyết 09 vụ khiếu nại phức tạp kéo dài, tích cực tham gia công tác xây dựng và tuyên truyên phổ biến giáo dục pháp luật.

Đối với các luật sư, trong quá trình hành nghề luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam…

Trong nhiệm kỳ 2019 – 2024, mục tiêu Đại hội Đoàn Luật sư tỉnh đặt ra là thực hiện đầy đủ các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương và của tỉnh về "Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư"; "Kế hoạch phát triển nghề luật sư đến năm 2020"; phấn đấu nhiệm kỳ 2019 - 2024 phát triển được từ 3 đến 5 luật sư và 02 tổ chức hành nghề luật sư.

Đại hội đã biểu quyết thông qua các Văn kiện Đại hội gồm: Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 nêu rõ  phương hướng công tác nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Đoàn Luật sư; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Đoàn Luật sư; Nội quy Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang với kết quả 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

t3-5c89a02ec8ff8

Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2019 – 2024 ra mắt.

Đại hội đã bầu 3 Luật sư vào Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh nhiệm kỳ VII (2019 - 2024), gồm: Luật sư Phạm Mạnh Hùng làm Chủ nhiệm; Luật sư Hà Minh Phương làm Phó Chủ  nhiệm; Luật sư Đàm Quốc Cường làm Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang.

t4-5c89a041498b6

Các Đại biểu và khách mời chụp hình lưu niệm.

Đại hội bầu ra Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ VII (2019 - 2024), gồm: Luật sư Ma Ngọc Khanh - Chủ tịch, Luật sư Đàm Quốc Cường - Phó Chủ tịch, Luật sư Bùi Thị Lan - Ủy viên.

PV