Thứ bảy, 3/3/2018 | 09:20 GMT+7

Đoàn luật sư tỉnh Bến Tre: Liên tục bảo vệ, đổi mới tư vấn pháp luật

LSVNO - Để thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa “của dân, do dân và vì dân” thì các nguyên tắc về tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, bình đẳng, công bằng, minh bạch trong hoạt động tư pháp luôn phải được tôn trọng và bảo vệ.

Cùng với tiến trình xây dựng nhà nước pháp quyền thì việc xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, cải cách tổ chức và hoạt động của các cơ quan tư pháp, tổ chức bổ trợ tư pháp trong đó có luật sư là một yêu cầu hết sức quan trọng.

1519872945-5a9a060c34f3f

Luật sư tư vấn pháp luật miễn phí cho người dân.

Năm 2017, nhờ làm tốt công tác tổ chức và xây dựng, phát triển ĐLS tỉnh Bến Tre đã thực hiện nghiêm các quy định pháp luật, hướng dẫn của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong tổ chức và hoạt động hành nghề; phối hợp tốt với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể trong hoạt động tuyên truyền, vận động người dân chấp hành quy định của pháp luật.

Được biết, Đoàn luật sư (ĐLS) tỉnh Bến Tre hiện có 43 luật sư (LS) thành viên, 22 tổ chức hành nghề LS (20 văn phòng và 2 công ty luật), 5 chi nhánh của các tổ chức hành nghề LS.

Theo Luật sư Võ Tấn Thành - Chủ nhiệm ĐLS tỉnh Bến Tre, ĐLS tỉnh đã chú trọng đặc biệt đến hoạt động tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho người lao động, bà con nông dân. Các LS thành viên đã tham gia bào chữa 63 vụ án hình sự, 353 vụ án dân sự, trên 200 trường hợp tư vấn pháp luật (TVPL), trợ giúp pháp lý miễn phí cho 107 trường hợp. Bên cạnh đó, ĐLS tỉnh Bến Tre còn thường xuyên tư vấn cho người lao động về chế độ, chính sách pháp luật liên quan đến hợp đồng lao động, bảo hiểm xã hội…

Năm 2018, ĐLS tỉnh Bến Tre tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, kết hợp với phổ biến, quán triệt, giám sát việc thực hiện bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam; nâng cao tinh thần, trách nhiệm của luật sư trong bảo vệ quyền lợi hợp pháp của tổ chức, cá nhân; tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng chuyên môn, nghiệp vụ cho các thành viên; triển khai hiệu quả hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư; phối hợp với Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các cơ quan liên quan bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của luật sư…

Năm 2018, ĐLS tỉnh Bến Tre tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức và phát triển, đẩy mạnh công tác tư vấn pháp luật, trợ giúp pháp lý cho mọi đối tượng có nhu cầu. Đồng thời thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, công tác hòa giải và tham gia xây dựng chính quyền các cấp trong tỉnh; chuẩn bị các điều kiện để tiến hành Đại hội ĐLS tỉnh Bến Tre khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 sẽ diễn ra trong quý 4/2018

 Minh Sơn