Thứ ba, 6/11/2018 | 12:27 GMT+7

Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2018-2023

LSVNO - Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang vừa tổ chức Đại hội toàn thể luật sư nhiệm kỳ 2018-2023.

Tham dự Đại hội có Luật sư Nguyễn Văn Huyên - Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Trần Đức Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang; đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Giang, cùng toàn thể luật sư của tỉnh.

ls1-5be125df93c45

Các đại biểu tham dự Đại hội.

Luật sư Vương Lỷ - Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh đã khai mạc Đại hội và đọc báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013-2018, phương hướng công tác nhiệm kỳ 2018-2023 của Đoàn luật sư.

Về kết quả công tác của nhiệm kỳ, báo cáo đã chỉ ra những khó khăn trong tổ chức, hoạt động của luật sư. Cụ thể, Hà Giang là tỉnh miền núi vùng cao biên giới, địa bàn hiểm trở, đi lại khó khăn, khí hậu khắc nghiệt với ba vùng sinh thái khác nhau. Hà Giang có 22 dân tộc sống xen kẽ, phong tục tập quán mỗi dân tộc khác nhau và trình độ dân trí thấp, ngôn ngữ bất đồng, nhiều dân tộc chưa thành thạo tiếng phổ thông nên nhận thức và hiểu biết pháp luật còn bị hạn chế, người vi phạm pháp luật hay quyền lợi bị xâm hại không biết tự bảo vệ được quyền lợi của mình trước cơ quan tố tụng hoặc chưa biết nhờ luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho họ.

Trong điều kiện đó, do được sự quan tâm của lãnh đạo Tỉnh ủy, sự chỉ đạo quản lý của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Sở Tư pháp tỉnh cùng các ngành, các cấp luôn quan tâm tạo điều kiện thuận lợi nên tổ chức hành nghề luật sư và hoạt động luật sư ở Hà Giang đã có bước phát triển phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh. Các luật sư đã phấn đấu trong hoạt động nghề nghiệp, có tinh thần xây dựng, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, trao đổi học hỏi, đúc rút kinh nghiệm, tiếp thu các ý kiến đóng góp của khách hàng và các cơ quan tiến hành tố tụng. Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang đang từng bước củng cố về tổ chức, phát triển cả về số lượng, trình độ, kỹ năng và phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Bên cạnh đó, Đoàn luật sư có nhiều cố gắng trong việc thực hiện chức năng trợ giúp pháp lý cho công dân, các tổ chức kinh tế - xã hội, đảm bảo cử luật sư tham gia các vụ án theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng, tham gia bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho các đối tượng chính sách theo yêu cầu của Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh Hà Giang, tư vấn pháp luật cho người dân trong nhiều lĩnh vực theo quy định của pháp luật.

Các luật sư cũng nâng cao được uy tín nghề nghiệp, ngày càng có nhiều vụ việc trong các lĩnh vực tranh tụng, tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế - xã hội và các dịch vụ pháp lý khác. Đa số các luật sư đều thực hiện nghiêm chỉnh pháp luật và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư. Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Thông qua các hoạt động tổ chức lớp tập huấn về đạo đức nghề nghiệp luật sư, triển khai thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) về xây dựng Đảng... các luật sư đã xác định rõ ý thức trách nhiệm của mình và thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, ý thức chấp hành các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước, ý thức phục vụ nhân dân.

Tuy nhiên, hoạt động của Đoàn cũng còn một số hạn chế, như hoạt động, quản lý, điều hành của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư còn lúng túng, sự phối hợp công tác giữa Đoàn luật sư và văn phòng luật sư với các luật sư chưa thống nhất, tính chuyên nghiệp trong công tác quản lý luật sư và thực hiện chế độ tự quản của tổ chức xã hội - nghề nghiệp luật sư cũng còn bộc lộ nhiều hạn chế.

Báo cáo cũng đã nêu phương hướng công tác của Đoàn luật sư Hà Giang trong nhiệm kỳ mới 2018-2023.

Phát biểu tại Đại hội, ông Trần Đức Tuấn - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và Luật sư Nguyễn Văn Huyên - Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ghi nhận những kết quả của Đoàn luật sư, đội ngũ luật sư tỉnh Hà Giang đã đạt được trong nhiệm kỳ 05 năm vừa qua trên các mặt công tác xây dựng tổ chức, phát triển đội ngũ, hoạt động hành nghề luật sư và thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý… góp phần tích cực vào việc bảo vệ pháp chế, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho người dân, hoàn thành các nhiệm vụ chính trị được giao phó ở địa phương.

ls2-5be125df7c8c1

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại hội cũng đã bầu Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Hà Giang do Luật sư Phạm Thị Loan làm Chủ nhiệm và các Phó chủ nhiệm là Luật sư Cao Xuân Bé và Luật sư Lê Trung Kiên.

PV