Thứ năm, 15/11/2018 | 12:16 GMT+7

Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng tổ chức đại hội nhiệm kỳ VII

LSVNO - Trong 02 ngày 21 - 22/10/2018, tại Hội trường Tỉnh uỷ Lâm Đồng, Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ VII (2018 - 2023).

 dai-hoi-lam-dong-1-5bed00fecadb5

Toàn cảnh Đại hội.

Tham dự Đại hội có TS. LS. Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh, Phó Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam; đại diện lãnh đạo các ban, ngành tỉnh Lâm Đồng; đại diện Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh Bình Phước, Đắk Lắk, Khánh Hoà, Ninh Thuận và Bình Thuận, cùng 94 Đại biểu chính thức trong số 109 đại biểu luật sư tỉnh Lâm Đồng.

Phát biểu tại Đại hội, Luật sư Đỗ Trọng Hiển, Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng thông báo kết quả công tác trong nhiệm kỳ. Cụ thể, công tác của Đoàn Luật sư và hoạt động hành nghề của luật sư trong nhiệm kỳ có nhiều thuận lợi và có những bước phát triển nhất định. Trong đó, thuận lợi cơ bản nhất là sự quan tâm của Tỉnh ủy, Uỷ ban nhân dân tỉnh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, sự phối hợp chặt chẽ với Sở Tư pháp tỉnh, với các cơ quan tiến hành tố tụng và các ban, ngành liên quan trong tỉnh đã góp phần giúp Đoàn luật sư đạt được những kết quả đáng khích lệ; các tổ chức hành nghề luật sư và cá nhân luật sư không ngừng nỗ lực học tập, nâng cao trình độ đáp ứng được yêu cầu trong tình hình hội nhập kinh tế quốc tế của đất nước cũng như của địa phương; đội ngũ luật sư ngày càng phát triển về số lượng, đảm bảo về chất lượng; trình độ, kỹ năng hành nghề luật sư ngày càng được nâng lên góp phần khẳng định uy tín của luật sư đối với Nhà nước và người dân; đa số các luật sư luôn chấp hành tốt các quy định của pháp luật, Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng; một số luật sư tích cực trau dồi kỹ năng hành nghề thông qua các hoạt động nghề nghiệp thực tiễn, qua các lớp bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ do Bộ Tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tổ chức theo quy định.

Bên cạnh những mặt mạnh thuận lợi đó còn tồn tại những mặt hạn chế trong tổ chức và hoạt động của Đoàn Luật sư. Cụ thể, số lượng luật sư, tổ chức hành nghề luật sư phân bổ trên địa bàn tỉnh không đồng đều, dẫn đến tình trạng nơi thì thừa nơi lại thiếu; ở một số địa phương không có tổ chức hành nghề luật sư hoạt động nên không đáp ứng được nhu cầu dịch vụ pháp lý của người dân; nhiều luật sư còn thụ động, bằng lòng với hiện tại, không thường xuyên học tập, rèn luyện kỹ năng nghề nghiệp nên không đáp ứng được yêu cầu dịch vụ pháp lý, nhất là trong lĩnh vực kinh doanh, thương mại; một vài luật sư vi phạm Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam phải xử lý kỷ luật làm ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của luật sư và Đoàn luật sư; việc chấp hành Điều lệ Liên đoàn, Nội quy Đoàn luật sư và các quy định khác có liên quan còn chưa nghiêm túc ở một số luật sư như chậm nộp phí thành viên, quỹ hoạt động xây dựng Đoàn; việc quản lý, hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư chưa được luật sư hướng dẫn và tổ chức hành nghề luật sư quan tâm đúng mức nên kết quả kiểm tra còn hạn chế.

Từ những mặt mạnh và những tồn tại, hạn chế nêu trên, báo cáo đã đề ra phương hướng công tác trong nhiệm kỳ 2018 - 2023 một cách trọng tâm, cụ thể:

Đại hội đã biểu quyết thông qua các văn kiện Đại hội gồm Báo cáo tổng kết công tác nhiệm kỳ 2013 - 2018 và phương hướng công tác nhiệm kỳ 2018 - 2023 của Đoàn luật sư; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật nhiệm kỳ 2013 - 2018; Báo cáo tài chính nhiệm kỳ 2013 - 2018 của Đoàn luật sư; Nội quy Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng và thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam với kết quả 100% đại biểu có mặt tại Đại hội biểu quyết tán thành.

Phát biểu tại Đại hội, ông Phan Văn Đa, Phó Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng và Luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã biểu dương những kết quả mà tập thể Đoàn luật sư đã đạt được trong nhiệm kỳ; đánh giá cao vai trò lãnh đạo, điều hành của Ban Chủ nhiệm đồng thời đề nghị Đoàn luật sư cần phát huy hơn nữa những mặt mạnh đã đạt được cũng như khắc phục những tồn tại, hạn chế trong nhiệm kỳ qua để phát triển Đoàn luật sư một cách toàn diện, vững mạnh trong nhiệm kỳ tới.

dai-hoi-lam-dong-3-5bed00fdc5076

Chủ tịch Đỗ Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội.

Tại Đại hội cũng đã bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm và Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Có 07 luật sư được bầu vào Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ 2018-2023, gồm Luật sư Huỳnh Tho; Luật sư Huỳnh Hải Đăng; Luật sư Lê Công Bằng; Luật sư Nguyễn Thị Hạnh; Luật sư Nguyễn Thị Kim Loan; Luật sư Phan Công Quyền và Luật sư Nguyễn Tuyên.

Luật sư Huỳnh Tho được Đại hội bầu giữ chức Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lâm Đồng nhiệm kỳ 2018 - 2023.

Văn phòng ĐLS tỉnh Lâm Đồng