Thứ tư, 3/7/2019 | 10:43 GMT+7

Liên đoàn Luật sư Việt Nam phát động "Hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11"

LSVNO - Hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm nay, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) đã ban hành văn bản gửi các Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn về việc này.

Theo Văn bản số 277/LĐLSVN, ngày 01/7/2019 của LĐLSVN đề nghị Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chủ động lập kế hoạch tổ chức cho các luật sư thành viên tham gia tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kêu gọi các tổ chức hành nghề luật sư, các luật sư thành viên tích cực hưởng ứng, thường xuyên tham gia tuyên truyền, phồ biến pháp luật, tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân. Đặc biệt, trong tháng cao điểm bắt đầu từ ngày 01/10/2019 đến 10/11/2019 bằng một trong các hình thức thực hiện sau đây:

59645812-1625444094258379-7689396682944937984-n-5d1c23e0f125d

LĐLVN phát động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam 09/11 và Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam năm 2019.

- Tổ chức thực hiện ngày tư vấn pháp lý miễn phí cho người dân, doanh nghiệp trên địa bàn trong Ngày pháp luật Việt Nam 09/11;

- Tự tổ chức hoặc tham gia cùng các cơ quan, tổ chức khác có liên quan tuyên truyền, phổ biến tới người dân về nội dung các luật, chính sách, quy định pháp luật mới được Quốc hội thông qua trong năm 2019 liên quan đến phòng, chống tham nhũng, lãng phí; khiếu nại, tố cáo; phòng, chống xâm hại phụ nữ và trẻ em; phòng, chống bạo lực học đường, bạo lực gia đình, tệ nạn xã hội; phòng chống cháy nổ và các vấn đề khác của xã hội được dư luận quan tâm.

Trong dịp này, với những hoạt động mang nhiều ý nghĩa được LĐLSVN phát động cũng là dịp kỷ niệm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam 10/10.

Sau đó, các Đoàn luật sư tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam và Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam năm 2019 gửi về LĐLVN trước ngày 25/11/2019.

DV