Thứ tư, 1/5/2019 | 22:50 GMT+7

Luật sư Lê Trường Sơn được bầu làm chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai

LSVNO - Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai ngày 25/4/2019 tổ chức Đại hội lần thứ III, nhiệm kỳ 2019 - 2024. Đại hội đã bầu ra Luật sư Lê Trường Sơn làm chủ nhiệm Đoàn.

Tới dự Đại hội, có ông Nguyễn Văn Toàn - Chánh Văn phòng Liên đoàn Luật sư Việt Nam; ông Nguyễn Văn Lợi - Phó Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lào Cai; ông Nguyễn Văn Chiến - Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lào Cai cùng đại diện lãnh đạo các Sở, ngành tỉnh Lào Cai và các luật sư của Đoàn.

Đại hội đã thảo luận, làm rõ kết quả đạt được, những tồn tại, khó khăn trong hoạt động luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và xác định nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhiệm kỳ 2019 - 2024. Trong đó, phấn đấu đến năm 2024 có 40 luật sư thuộc Đoàn luật sư tỉnh.

2-5cc9bdeaf209b

Quang cảnh Đại hội.

Đại hội đã thống nhất bầu Luật sư Lê Trường Sơn -  làm Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai, nhiệm kỳ 2019-2024. Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai cũng bầu ra được 2 Phó Chủ nhiệm Đoàn là Luật sư Trần Mạnh Hùng và Luật sư Lê Thanh Hải. Ngoài ra, Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai, gồm 3 luật sư: Luật sư Phạm Ngọc Lương, Luật sư Lê Văn Thông và Luật sư Cao Trần Thọ.

Chủ động phối hợp, tổ chức bồi dưỡng nâng cao trình độ, kỹ năng hành nghề cho luật sư và người tập sự hành nghề luật sư. Tập hợp, phát huy vai trò của luật sư trong tranh tụng tại các phiên tòa, hoạt động trợ giúp, tư vấn pháp lý cho tổ chức, doanh nghiệp, nhân dân và chủ động tham mưu, đề xuất giải pháp triển khai các nhiệm vụ cải cách tư pháp của tỉnh…

1-5cc9be86eeabc

Ông Nguyễn Văn Toàn trao Bằng khen của Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai.

Đoàn luật sư tỉnh Lào Cai hiện có 16 luật sư thành viên, 10 tổ chức hành nghề luật sư trên địa bàn. Các luật sư, tổ chức hành nghề luật sư chấp hành nghiêm quy định về hoạt động hành nghề luật sư; thực hiện tốt quyết định phân công của Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư cử luật sư tham gia tố tụng các vụ án theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng.

Trong nhiệm kỳ qua, các luật sư thành viên đã tham gia thực hiện 532 dịch vụ pháp lý đối với các vụ án; tư vấn pháp luật đối với 375 vụ việc và thực hiện dịch vụ pháp lý khác đối với 223 vụ việc.

Kết quả hoạt động hành nghề luật sư đã góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp các tổ chức, cá nhân, góp phần bảo vệ công lý, pháp chế xã hội chủ nghĩa, thực hiện cải cách tư pháp và xây dựng nhà nước pháp quyền.

DV