Thứ tư, 21/2/2018 | 08:48 GMT+7

Năm bản lề tạo bước phát triển mới của Liên đoàn Luật sư Việt Nam nhiệm kỳ II

LSVNO - Quá trình phát triển của bất kỳ tổ chức nào cũng không tránh khỏi lúc thăng trầm và sóng gió; với Liên đoàn Luật sư Việt Nam cũng vậy. Tuy nhiên, qua những thử thách, sóng gió trong hoạt động và trong việc xử lý các quan hệ nội bộ và quan hệ với bên ngoài, Đảng, Nhà nước, cộng đồng xã hội và đội ngũ luật sư đã ngày càng tin cậy hơn vào ngôi nhà chung của giới luật sư - Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

Năm 2017, Liên đoàn Luật sư Việt Nam tiếp tục gặt hái những kết quả trong tổ chức và hoạt động, qua đó, đã gắn kết đội ngũ luật sư cùng nhau góp phần bảo vệ công lý, bảo vệ pháp chế. Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thể hiện rõ vai trò đại diện và bảo vệ quyền hành nghề hợp pháp của luật sư, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới luật sư; thực hiện các nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó. Thử thách nổi bật trong năm 2017 là việc góp ý vào Bộ luật Hình sự 2015, mà điểm nhấn là việc sửa đổi Điều 19.3 với nhiều ý kiến trái chiều nhau, nhưng Ban Thường vụ Liên đoàn đã thể hiện được vai trò trong việc đóng góp và kiến nghị với cơ quan có thẩm quyền về nội dung này.

luat-su-do-ngoc-thinh-5a8ccf1c7a2da

TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh - Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước cũng đã đặt ra cho nghề luật sư và đội ngũ luật sư những thách thức không nhỏ trong việc đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của xã hội, của cộng đồng doanh nghiệp trong nước và quốc tế, của các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là bằng cách nào, đội ngũ luật sư Việt Nam có thể đáp ứng được những yêu cầu đó trước những biến động rất nhanh của kinh tế thế giới và kinh tế trong nước.

Cuộc cách mạng công nghệ 4.0 tác động mạnh mẽ tới tất cả các nghề nghiệp trong xã hội, trong đó có nghề luật sư, các quan hệ kinh tế xã hội phát triển ngày càng nhanh và diễn biến phức tạp hơn. Khả năng cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư có những thay đổi trước những thay đổi khoa học công nghệ. Nhưng mặt trái của sự bùng nổ mạng xã hội cũng tác động tới việc khó kiểm soát được những ý kiến trái chiều, trong đó có những ý kiến đã làm tổn thương tới nghề luật sư và Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tinh thần phục vụ cộng đồng và bảo vệ công lý.

Nhiều vấn đề mới phát sinh tác động nhiều chiều tới nghề luật sư và đội ngũ luật sư đã đặt ra cho Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong công tác tự quản luật sư và đề ra các giải pháp nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư, để từ đó tạo lập niềm tin với Đảng, Nhà nước và cộng đồng xã hội về chất lượng đội ngũ luật sư.

Một số kết quả hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2017

a) Công tác xây dựng thể chế nội bộ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được đặc biệt coi trọng, trong đó dự thảo sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam được Hội đồng Luật sư toàn quốc trong phiên họp thứ VII thông qua để đưa về các Đoàn luật sư đóng góp trong đại hội nhiệm kỳ đoàn luật sư. Dự thảo sửa đổi, bổ sung bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư được thảo luận làm tiền đề cho việc xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư. Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quy định về khiếu nại, tố cáo và xử lý kỷ luật luật sư được Hội đồng Luật sư toàn quốc trong phiên họp thứ VII thông qua để đưa về các đoàn luật sư tiếp tục đóng góp ý kiến. Những văn bản quan trọng đó sẽ là cơ sở để tạo nền tảng cho tổ chức và hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, nghề luật sư ở Việt Nam phát triển vững bền.

b) Công tác tổ chức nhân sự là điểm nhấn về kết quả hoạt động của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2017, trong đó đã bầu được Phó chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Luật sư Nguyễn Thị Quỳnh Anh và củng cố Tổng thư ký Liên đoàn Luật sư Việt Nam là Luật sư Nguyễn Văn Huyên. Cơ quan Thường trực Liên đoàn Luật sư Việt Nam được củng cố sẽ góp phần cho hoạt động của Liên đoàn hiệu quả hơn.

c) Công tác bảo vệ quyền lợi luật sư đã tiến hành bảo vệ được 23 trường hợp theo yêu cầu của luật sư. Công tác giải quyết khiếu nại tố cáo đã giải quyết 21 trường hợp, còn 176 trường hợp thuộc thẩm quyền giải quyết của đoàn luật sư đã được Liên đoàn chuyển về cho các đoàn luật sư giải quyết. Các hoạt động trên đã được triển khai nhanh chóng, hiệu quả, đúng quy định, từ đó tạo lập được sự tin cậy của đội ngũ luật sư vào Hội đồng Luật sư toàn quốc, Ban Thường vụ Liên đoàn và Thường trực Liên đoàn.

d) Công tác bồi dưỡng luật sư dần đi vào nề nếp với 41 lớp bồi dưỡng do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư tổ chức với gần 4.000 lượt luật sư tham gia, 38/63 đoàn luật sư đã tổ chức các lớp bồi dưỡng. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng đồng đều của đội ngũ luật sư.

e) Việc ký hợp tác giữa Liên đoàn Luật sư Việt Nam với Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ (ABA) và Hội đồng Luật sư quốc gia Pháp là điểm sáng trong hoạt động hợp tác quốc tế năm 2017 của Liên đoàn. Qua đó đã đánh dấu bước phát triển mới trong hợp tác quốc tế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam. Các quan hệ hợp tác quốc tế tiếp tục được củng cố và mở rộng đã nâng cao vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, không những ở trong nước và cả bạn bè quốc tế đã ghi nhận.

g) Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã thực hiện nhiều nhiệm vụ chính trị pháp lý được Đảng, Nhà nước giao phó và ghi nhận như đóng góp vào công tác xây dựng Bộ luật Hình sự (2015) và nhiều đạo luật khác. Thực hiện trợ giúp pháp lý tại trụ sở tiếp dân Trung ương, rà soát các thủ tục hành chính, tham gia các Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tham gia hỗ trợ pháp lý cho Đoàn Thị Hương tại vụ án hình sự ở Ma-lay-xia. Những kết quả nêu trên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam rất đáng ghi nhận và cần được phát huy trong năm 2018.

Một số nhiệm vụ trọng tâm 2018

daihoiluatsu-5a84f55b09ee2

Đại hội Đại biểu Luật sư toàn quốc lần thứ II.

Năm 2018 là năm bản lề của nhiệm kỳ II, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ tập trung làm tốt những nhiệm vụ sau đây:

a) Hoàn thiện thể chế về chế độ tự quản của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư, trong đó tập trung vào tiến hành sửa đổi, bổ sung Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam trình Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III; sửa đổi Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư; sửa đổi, bổ sung Quy định giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật luật sư. Kiến nghị và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định để hiện thực hóa Hiến pháp 2013, Bộ luật Tố tụng 2015, các quy định khác của pháp luật để bảo đảm quyền hành nghề của luật sư.

b) Tiếp tục củng cố tổ chức bộ máy nhân sự, chuẩn bị cho việc xây dựng Đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ các đoàn luật sư, phương án nhân sự ban chủ nhiệm và hội đồng khen thưởng, kỷ luật, chuẩn bị cho việc xây dựng Đề án Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III.

c) Hướng dẫn tổ chức đại hội nhiệm kỳ các đoàn luật sư (tổ chức vào năm 2018, kết thúc vào 30/6/2019), tiến tới chuẩn bị tốt cho việc tổ chức Đại hội Đại biểu luật sư toàn quốc lần thứ III thành công.

d) Chỉ đạo tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ của các đoàn luật sư, trong đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ phối hợp tốt với các tỉnh, thành ủy và ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

e) Tập trung vào công tác bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư, kỹ năng hành nghề luật sư, quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư.

Quan tâm công tác bồi dưỡng luật sư ở các lĩnh vực khác nhau ở từng đoàn luật sư, đa dạng hóa hình thức bồi dưỡng luật sư để đáp ứng nhu cầu bồi dưỡng của luật sư. Tiếp tục thực hiện hoạt động trợ giúp pháp lý của luật sư theo quy định của Luật Luật sư và Quyết định số 93/QĐ-BTV ngày 09/10/2014 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam hiệu quả và nề nếp.

g) Triển khai thực hiện Đề án Phòng, chống tiêu cực trong hoạt động hành nghề luật sư đã được Ban Chỉ đạo cải cách tư pháp Trung ương phê duyệt. Xây dựng Liên đoàn Luật sư Việt Nam là một tổ chức xã hội - nghề nghiệp mạnh, đủ khả năng đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của luật sư có hiệu quả, thực hiện tốt chế độ tự quản của luật sư; coi trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp luật sư; xây dựng các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư, bảo đảm đội ngũ luật sư Việt Nam sẽ phát triển đông về số lượng, mạnh về chất lượng, có phẩm chất chính trị, tư tưởng đạo đức vững vàng trong sáng, có một trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, có khả năng cung cấp các dịch vụ pháp lý có chất lượng cho cộng đồng xã hội; tạo lập niềm tin vững chắc với Đảng, Nhà nước và các cấp chính quyền địa phương và cộng đồng xã hội. Đồng thời Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư sẽ phối hợp và tăng cường công tác giám sát, giải quyết khiếu nại, tố cáo có liên quan tới luật sư, một mặt để bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho luật sư, mặt khác cũng kiên quyết xử lý kỷ luật các luật sư vi phạm quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư, từng bước làm sạch đội ngũ luật sư.

h) Tiếp tục củng cố và mở rộng các quan hệ quốc tế, tạo cơ hội cho đội ngũ luật sư giao lưu, trao đổi và học tập với luật sư quốc tế, qua đó, đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ luật sư có khả năng hội nhập quốc tế, đáp ứng các yêu cầu hội nhập quốc tế và phát triển của đất nước. Liên đoàn Luật sư Việt Nam sẽ làm tròn trách nhiệm là thành viên của Hiệp hội Luật sư thế giới (IBA) và Hiệp hội Luật sư châu Á Thái Bình Dương (LawAsia).

i) Đẩy mạnh các hoạt động truyền thông để quảng bá về Liên đoàn Luật sư Việt Nam, các đoàn luật sư và nghề luật sư ở Việt Nam, từng bước nâng cao vị thế của Liên đoàn Luật sư Việt Nam trước Nhà nước và xã hội.

k) Tiến hành tổng kết hoạt động hành nghề của luật sư, từ các đoàn luật sư đến Liên đoàn Luật sư Việt Nam, qua đó thấy được mặt thuận lợi và những khó khăn, vướng mắc mà luật sư gặp phải trong quá trình hành nghề để từ đó có giải pháp và kiến nghị cơ quan tiến hành tố tụng có hướng dẫn cụ thể việc thi hành Bộ luật Tố tụng hình sự, tạo điều kiện thuận lợi cho luật sư trong hành nghề.

Hy vọng một năm mới sẽ tạo nhiều chuyển biến và những thành tích mới của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và đội ngũ luật sư Việt Nam trong việc đóng góp vào cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam, góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội.

 

TS. LS Đỗ Ngọc Thịnh

Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam