Thứ sáu, 29/3/2019 | 08:31 GMT+7

Thông báo tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019

LSVNO - Ngày 26/3/2019, Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) ban hành Thông báo số 01/TB-HĐKT về việc “tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019”. Kỳ kiểm tra đợt 1 năm nay sẽ diễn ra từ ngày 05-07/7/2019.

Thực hiện Luật Luật sư và Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư pháp ban hành hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư, Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019 (Hội đồng kiểm tra) sẽ tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019 vào các ngày 05, 06, 07/7/2019.

21-5c9d745ac027b

Thông báo số 01/TB-HĐKT của LĐLSVN về việc “Tổ chức Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019”.

Điều kiện để tham dự kiểm tra

Người tập sự hành nghề luật sư đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định; có báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư; có nhận xét của luật sư hướng dẫn, xác nhận của tổ chức hành nghề luật sư nơi nhận tập sự và đánh giá của Đoàn luật sư nơi đăng ký tập sự về tư cách đạo đức, ý thức tuân thủ pháp luật; được Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư xác nhận hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định và đề nghị cho tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư.

Thời gian tập sự của người tập sự hành nghề luật sư tham dự Kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1/2019 được tính từ ngày Đoàn luật sư ra quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư đến hết ngày 05/7/2019.

Đối tượng tham dự kiểm tra

Những người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành khóa học đào tạo nghề luật sư 06 tháng, đã tập sự hành nghề luật sư đủ 18 tháng; những người tập sự hành nghề luật sư hoàn thành khóa học đào tạo nghề luật sư 12 tháng, đã tập sự hành nghề luật sư đủ 12 tháng; những người được giảm thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định khoản 2, khoản 3 Điều 16 Luật Luật sư, đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định; những người không đạt yêu cầu kiểm tra trong các Kỳ kiểm tra trước; những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các Kỳ kiểm tra trước.

Hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra

Đối với những người tập sự đăng ký tham dự kiểm tra lần đầu bao gồm: Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra (Phụ lục 6); Bản sao Quyết định về việc đăng ký tập sự hành nghề luật sư của Đoàn luật sư (có chứng thực); Bản sao Bằng Cử nhân luật (có chứng thực); Báo cáo quá trình tập sự hành nghề luật sư (Phụ lục 2); Sổ Nhật ký tập sự của người tập sự (Phụ lục 3).

Đối với những người tập sự không đạt yêu cầu và những người có đơn xin hoãn kiểm tra được Hội đồng kiểm tra đồng ý trong các kỳ kiểm tra trước do LĐLSVN tổ chức, hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra bao gồm: Phiếu đăng ký tham dự kiểm tra (Phụ lục 7); Xác nhận của Đoàn luật sư nơi tập sự (Phụ lục 8).

Người tập sự hành nghề luật sư gửi hồ sơ tham dự kiểm tra về Đoàn luật sư nơi tập sự. Đoàn luật sư lập danh sách và tập hợp hồ sơ người tập sự đã hoàn thành thời gian tập sự hành nghề luật sư theo quy định đăng ký tham dự kiểm tra, gửi về Ban Thư ký Hội đồng kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư trước ngày 15/5/2019 (Phụ lục 1).

Hình thức kiểm tra

Gồm hai phần, Kiểm tra viết (02 bài) và Kiểm tra thực hành (vấn đáp).

Bài kiểm tra viết thứ nhất về các kỹ năng tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện ngoài tố tụng và thực hiện dịch vụ pháp lý khác (180 phút), sáng ngày 06/7/2019 bắt đầu từ 6 giờ 30 phút; Bài kiểm tra viết thứ hai về pháp luật về luật sư và hành nghề luật sư, Quy tắc Đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam (90 phút), chiều ngày 06/7/2019 bắt đầu từ 13 giờ 30 phút.

Kiểm tra thực hành (vấn đáp), ngày 07/7/2019, sáng từ 6 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút và chiều từ 13 giờ 30 phút.

Địa điểm tổ chức kiểm tra

Khu vực phía Bắc (tính từ tỉnh Thừa Thiên - Huế trở ra) thi ở Thành phố Hà Nội.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, tại trụ sở LĐLSVN (Tòa nhà CT13B, Khu đô thị Nam Thăng Long, đường Võ Chí Công, P. Phú Thượng, Q. Tây Hồ, Hà Nội, ĐT: 0243.7765685 / 776.5686 - fax: 0243.776.5689.

Khu vực phía Nam (tính từ thành phố Đà Nẵng trở vào) thi ở Thành phố Hồ Chí Minh.

Địa điểm tiếp nhận hồ sơ, tại Cơ quan đại diện LĐLSVN tại TP. Hồ Chí Minh (số 54/14 Lê Quang Định, P. 14, Q. Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh, ĐT: 0286. 297.8458).

Hội đồng kiểm tra sẽ thông báo danh sách người tập sự đủ điều kiện và không đủ điều kiện tham dự kiểm tra gửi về các Đoàn luật sư chậm nhất vào ngày 18 tháng 6 năm 2019.

lsvn1-5c9d72d04d923

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

lsvn2-5c9d72d2d78e5

 

lsvn3-5c9d72d464e5b

lsvn4-5c9d72d5d8bc1

lsvn5-5c9d72d76084e

lsnv6-5c9d72cef007e

lsvn7-5c9d72d87b039

lsvn8-5c9d72da4e8c0

lsvn9-5c9d72dbc29a6

lsvn10-5c9d72df1253flsvn11-5c9d72ddeca79Đoàn Vĩnh