Chủ nhật, 29/12/2019 | 13:49 GMT+7

Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai: Nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư là nhiệm vụ hàng đầu

LSVNO - Thực hiện bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ nhằm góp phần nâng cao nhận thức, đạo đức, kỹ năng nghề nghiệp cho các luật sư, trong 30 năm hình thành phát triển, đội ngũ luật sư tỉnh Đồng Nai đã có những đóng góp quan trọng vào sự nghiệp đổi mới, cải cách tư pháp và hội nhập kinh tế quốc tế của tỉnh Đồng Nai.

Trước thực tiến này, việc phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ luật sư là một trong nhưng nhiệm vụ hàng đầu của Đoàn luật sư Đồng Nai. Theo đó, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai luôn quan tâm, chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ, đề cao ý thức chấp hành pháp luật, tuân thủ “Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư”, của đội ngũ luật sư tỉnh nhà.

9115619b93da7a8423cb-1-5e084527a5b6a

Các lớp bồi dưỡng góp phần nâng cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức và ứng xử nghề nghiệp cho luật sư. Ảnh minh họa.

Thực hiện Thông tư số 10/2014/TT-BTP (ngày 07/4/2014), Thông tư số 02/2019/TT-BTP (ngày 15/3/2019) của Bộ Tư pháp, Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã tổ chức, thưc hiện mở 10 lớp bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ cho hơn 1.563 lượt luật sư (chiếm tỷ lệ 89% số luật sư hàng năm) tham gia học tập hoàn thành nghĩa vụ bồi dưỡng bắt buộc theo qui định.

Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai triển khai thực hiện các chuyên đề, như: Những điểm mới của Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam và Những điểm mới của Luật Đất đai năm 2013.

Mặt khác, Quy chế phối hợp giữa Đoàn luật sư với Công an, VKSND và TAND các cấp trên địa bàn tỉnh trong các giai đoạn tố tụng hình sự được thực hiện nhịp nhàng; Văn hóa pháp lý trong ứng xử của luật sư khi tham gia tố tụng tại các phiên tòa, thể hiện văn minh trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

Đồng thời, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai cũng đã triển khai, thực hiện một số chuyên đề, gồm: Những điểm mới của Bộ luật Lao động năm 2012 và kỹ năng của luật sư tham gia giải quyết các tranh chấp lao động phổ biến hiện nay; Kỹ năng của luật sư trong tố tụng hình sự (TTHS) và một số vấn đề góp ý chương VII Bộ luật TTHS; Một số vấn đề cần chú ý phân biệt một số tội phạm quy định trong BLHS; Những điểm mới của Bộ luật TTHS năm 2015; Những nội dung cơ bản của Bộ luật TTDS năm 2015 và kỹ năng tranh tụng của luật sư theo quy định mới; Kỹ năng của luật sư tham gia tư vấn hoặc tranh tụng các vụ án hành chính.

Về pháp luật sở hữu trí tuệ, thực hiện bồi dưỡng các chuyên đề: Kỹ năng xử lý hồ sơ và tranh chấp; Kỹ năng luật sư tham gia tố tụng trọng tài; Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam - Những vấn đề thực tiễn; Những vấn đề mới trong TTDS và DS liên quan đến kỹ năng hành nghề luật sư; Những điểm mới trong BLTTHS và HS năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017; Pháp luật về tố tụng trọng tài thương mại; Kỹ năng xây dựng hợp đồng ngoại thương, ...

Năm 2019, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai đã phối hợp với Sở Tư pháp tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị tập huấn về pháp luật hội nhập kinh tế quốc tế cho hơn 300 luật sư thuộc Đoàn.

Ngoài ra, các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng khác và công tác nghiên cứu khoa học cũng được Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư quan tâm thưc hiện, mở nhiều lớp tiếng Anh giao tiếp cho các luật sư có nhu cầu tham gia học tập; các lớp ôn tập chuẩn bị cho người tập sự hành nghề luật sư thi hết tập sự; liên kết phối hợp với Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp mở các lớp đào tạo nghề luật sư tại tỉnh nhà (đã có hơn 440 học viên); phối hợp với Học Viện Khoa học xã hội – Viện Hàn Lâm Khoa học xã hội Việt Nam tổ chức các lớp đào tạo thạc sĩ luật, trong đó có nhiều luật sư tham gia tham gia học tập, với mục tiêu đến năm 2025 Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai sẽ có 40 thạc sĩ luật, 05 tiến sĩ luật, đến năm 2030 sẽ có 80 thạc sĩ luật và 10 tiến sĩ luật.

Một số luật sư của Đoàn có trình độ thạc sĩ, tiến sĩ đang tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học tại Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp, các trường Đại học trong và ngoài tình, đồng thời tham gia thực hiện hoặc phản biện các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp trường Đại học, Viện nghiên cứu, …

Nhìn chung, công tác bồi dưỡng rèn luyện chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp luật sư; các hoạt động đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu khoa học của Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai trong những năm qua, dù vẫn còn nhiều những trở ngại khó khăn về khả năng, điều kiện tổ chức thực hiện, nhưng những thành quả đạt được đã mang lại những mặt tích cực, những lợi ích thiết thực cho các thành viên luật sư trong Đoàn.

Qua đó góp phần xây dựng được nền tảng vững vàng, làm cơ sở tốt cho các luật sư tiến bước, đáp ứng yêu cầu phát triển nghề nghiệp trong tương lai.

LS Lê Quang Y

(Ban Bồi dưỡng - Phát triển Nghề luật sư và Văn hóa - thể thao, Đoàn luật sư tỉnh Đồng Nai)