Thứ bảy, 17/11/2018 | 06:53 GMT+7

Phải đề nghị ngừng phiên tòa khi Tòa không tiến hành thu thập chứng cứ theo yêu cầu của Viện

LSVNO- Viện kiểm sát (VKS) đã yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ nhưng Tòa án không thu thập thì Kiểm sát viên vẫn phải phát biểu quan điểm chưa đủ cơ sở để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện và đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ. Trường hợp Tòa án vẫn xét xử và ban hành bản án hoặc quyết định thì VKS sẽ thực hiện quyền năng pháp lý theo Luật định.

mh-5bef580bb63ed

Ảnh minh họa.

Mới đây, VKSNDTC ban hành thông báo rút kinh nghiệm về việc xây dựng báo cáo công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật của VKSND cấp cao và VKS địa phương. 

Bên cạnh kết quả đạt, công tác báo cáo của các địa phương còn một số tồn tại, hạn chế. Chẳng hạn, cá biệt có đơn vị còn có nhận thức chưa đúng quy định của Luật, báo cáo nêu: “Nếu Tòa án không tiến hành thu thập chứng cứ theo yêu cầu của VKS mà vẫn đưa vụ án ra xét xử và tại phiên tòa cũng không bổ sung được những vấn đề mà VKS đã yêu cầu thu thập thì Kiểm sát viên vẫn tham gia phiên tòa nhưng không phát biểu quan điểm về nội dung giải quyết vụ án và sẽ báo cáo lãnh đạo Viện sau khi kết thúc phiên tòa để xem xét kháng nghị phúc thẩm theo thẩm quyền”.

Theo VKSNDTC, đây là quan điểm chỉ đạo chưa chính xác vì theo quy định tại Điều 190 Luật Tố tụng hành chính  và Điều 262 Bộ luật Tố tụng dân sự quy định thì Kiểm sát viên phải phát biểu quan điểm về sự tuân theo pháp luật và về nội dung giải quyết vụ án. Trong trường hợp này VKS vẫn phát biểu về nội dung giải quyết vụ án, cụ thể là: “Các căn cứ trong hồ sơ vụ án chưa đầy đủ, VKS đã yêu cầu thu thập tài liệu, chứng cứ nhưng Tòa án không thu thập theo yêu cầu của VKS thì Kiểm sát viên vẫn phải phát biểu quan điểm chưa đủ cơ sở để chấp nhận hoặc không chấp nhận yêu cầu của người khởi kiện và đề nghị HĐXX tạm ngừng phiên tòa để thu thập thêm tài liệu chứng cứ. Trường hợp Tòa án vẫn  xét xử và ban hành bản án hoặc quyết định thì VKS sẽ thực hiện quyền năng pháp lý theo Luật định”.

Vì vậy, VKSNDTC đã  thông  báo đề  nghị  Viện trưởng VKSND cấp cao và Viện trưởng VKSND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kịp thời chấn chỉnh những tồn tại nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kháng nghị phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm đối với bản án, quyết định giải quyết vụ án hành chính, dân sự, hôn nhân gia đình, kinh doanh thương mại, lao động và những việc khác theo quy định pháp luật.  

 

Đại Hưng