Thứ bảy, 17/11/2018 | 06:53 GMT+7

Phải đề nghị ngừng phiên tòa khi Tòa không tiến hành thu thập chứng cứ theo yêu cầu của Viện

LSVNO- Viện kiểm sát (