Tòa án có thẩm quyền giải quyết khiếu nại về “phân loại, đánh giá cán bộ, công chức”? LSVNO - Trong thời gian gần đây, việc khiếu nại và giải quyết khiếu nại của công chức về phân loại đánh giá cán bộ, công chức, viên chức xảy ra thường xuyên; trong khi cách giải quyết của các cơ quan có thẩm quyền rất khác nhau, từ đó làm cho vụ việc phức tạp, kéo dài gây ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của công chức. Vì vậy, cần thiết phải có hướng dẫn cụ thể của cơ quan có thẩm quyền về vấn đề này.