Tình trạng Viện không nghe Tòa! LSVNO - Từ trước đến nay có rất nhiều vụ án hình sự sau khi toà án ra quyết định trả hồ sơ để điều tra bổ sung nhưng sau đó phía Viện kiểm sát (VKS) không tổ chức điều tra lại theo yêu cầu của toà án dẫn đến khó khăn cho toà trong việc chứng minh tội phạm. Thậm chí có toà sau khi xử đã kiến nghị huỷ bản án của chính mình như báo chí đã từng phản ánh.