Một số vấn đề về thời hiệu yêu cầu bồi thường theo quy định của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017 LSVNO - Chế định về thời hiệu là một chế định quan trọng trong Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước, việc nhận thức đúng và áp dụng nghiêm túc, thống nhất về thời hiệu có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện quyền yêu cầu bồi thường của người bị thiệt hại, cũng như việc giải quyết bồi thường của cơ quan nhà nước. Do đó, việc nhận thức đúng, áp dụng pháp luật thống nhất về thời hiệu, cách tính thời hiệu và các quy định liên quan đến thời hiệu là cần thiết.
Trao đổi về bài “Bàn về tội hủy hoại di vật, cổ vật” LSVNO - Tạp chí Luật sư Việt Nam online ngày 24/12/2019 đăng bài “Bàn về tội huỷ hoại tài sản là di vật, cổ vật” của tác giả Lê văn Quang, nêu ý kiến cần phải có hướng dẫn như thế nào là huỷ hoại di vật, cổ vật; như thế nào là huỷ hoại, làm thay đổi yếu tố gốc cấu thành di tích lịch sử - văn hoá, danh lam thắng cảnh cấp quốc gia hoặc cấp quốc gia đặc biệt. Qua bài viết này, tác giả Ngô Cường (số nhà 26 ngõ 110/10 Nguyễn Hoàng Tôn, Tây Hồ, Hà nội) có một số ý kiến trao đổi thêm về hành vi hủy hoại di vật, cổ vật.