Một số vấn đề pháp lý về mua bán nhà ở thương mại
Thứ hai, 24/6/2019 | 21:15 GMT+7
LSVNO - Nhà nước ta đã quan tâm xây dựng hành lang pháp lý tạo điều kiện cho người dân Việt Nam có thể mua nhà ở thông qua các quy định, được quy định khá chi tiết trong Bộ luật Dân sự 2015, Luật Kinh...
Quyền năng và sứ mệnh của báo chí
Thứ năm, 20/6/2019 | 10:18 GMT+7
LSVNO - Theo Luật Báo chí 2016 hiện hành thì một trong những nhiệm vụ quan trọng của báo chí là “Thông tin trung thực về tình hình đất nước và thế giới phù hợp với lợi ích của đất nước và của nhân dân...
Tôn trọng và bảo vệ quyền con người trong hoạt động điều tra
Thứ hai, 10/6/2019 | 11:18 GMT+7
LSVNO - Trong tiến trình xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của dân, do dân và vì dân, những năm qua hệ thống pháp luật Việt Nam liên tục được bổ sung, sửa đổi và hoàn ch...
Thực trạng tội phạm công nghệ cao trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam
Thứ hai, 27/5/2019 | 21:59 GMT+7
LSVNO - Việt Nam đang hội nhập và tham gia sâu vào “sân chơi” của khu vực và thế giới, điều đó mang lại nhiều cơ hội nhưng cũng không ít thách thức cho nền kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nó...
Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản – Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Thứ tư, 22/5/2019 | 22:37 GMT+7
LSVNO - Bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản là một trong những tội phạm có diễn biến phức tạp trong thời gian vừa qua, gây ra những hoang mang trong quần chúng nhân dân. Tuy nhiên, thực tiễn xét xử đố...
Công ty luật hợp danh - Nhận diện và những yếu tố tác động
Thứ bảy, 18/5/2019 | 22:42 GMT+7
LSVNO - Công ty luật hợp danh là một trong các tổ chức hành nghề luật sư. Công ty luật hợp danh (LHD) góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, đẩy mạnh hiệu quả thị trường và tăng cường niềm tin cho...
Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam
Thứ năm, 9/5/2019 | 21:04 GMT+7
LSVNO - Trong những năm gần đây, xu hướng gửi tiền vào các tổ chức tín dụng (TCTD) của cá nhân, tổ chức ngày càng tăng. TCTD không ngừng hoàn thiện cơ cấu, tổ chức, quy chế hoạt động để đáp ứng nhu...
Nghĩa vụ chứng minh của đương sự theo Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Thứ hai, 6/5/2019 | 10:25 GMT+7
LSVNO - Bản chất của các quan hệ pháp luật nội dung ảnh hưởng rất nhiều đến việc xây dựng nghĩa vụ chứng minh trong pháp luật tố tụng. Mỗi ngành luật tố tụng khác nhau đều quy định nghĩa vụ chứng m...
Lộ trình chậm về tăng tuổi nghỉ hưu
Thứ sáu, 3/5/2019 | 22:15 GMT+7
LSVNO - Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi) đang đề xuất hai phương án tăng dần tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện làm việc bình thường từ năm 2021. Lộ trình này sẽ thực hiện từ...
Chứng cứ điện tử trong giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại
Thứ ba, 16/4/2019 | 22:03 GMT+7
LSVNO - Chứng cứ điện tử trong tố tụng dân sự là gì? Ai là người xác định tính hợp pháp của chứng cứ điện tử, và những vấn đề nảy sinh trong thực tiễn sẽ được đề cập đến trong bài biết dưới đây.
<< 1 2 3 4 5 >>