Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
Thứ sáu, 17/11/2017 | 09:30 GMT+7
LSVNO - So với quy định tại Điều 31 BLDS năm 2005, quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh trong BLDS năm 2015 có nhiều điểm mới, theo đó, nhà làm luật đã xây dựng cơ chế bảo vệ chặt chẽ hơ...
Hiệu quả của hình phạt và các hướng nghiên cứu hiện nay
Thứ năm, 9/11/2017 | 11:04 GMT+7
Hiệu quả của hình phạt không phải là một lĩnh vực mới trong khoa học pháp lý hình sự, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về chủ đề này ở nước ta trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, trong khi nhu...
Điều chỉnh hành vi bán hàng đa cấp bất chính dưới góc độ Luật Cạnh tranh
Thứ hai, 6/11/2017 | 09:47 GMT+7
Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh đã tồn tại trên thế giới từ rất lâu và chính thức xuất hiện ở Việt Nam vào những năm cuối của thế kỷ XX. Tuy nhiên, kinh doanh đa cấp từ một mô hình tiê...
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ tư, 1/11/2017 | 11:09 GMT+7
Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hợp nhất các công nghệ, làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Bài viết sau đây mô tả sơ lược một số thách thức đối với các nhà làm lu...
Vấn đề sở hữu và tội danh tham ô nhìn từ vụ án Oceanbank
Thứ bảy, 28/10/2017 | 06:58 GMT+7
Vụ án xảy ra tại OceanBank (OJB) đã xử sơ thẩm và về nguyên tắc, do có kháng cáo nên bản án này chưa có hiệu lực pháp luật. Xung quanh vụ án này và một số vụ án kinh tế tương tự xảy ra trong thời...
Bàn về vai trò của luật sư trong thi hành án dân sự
Chủ nhật, 22/10/2017 | 14:04 GMT+7
Luật sư ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong tiến trình tố tụng. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự vẫn...
Quyền bề mặt theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015
Thứ năm, 19/10/2017 | 09:03 GMT+7
LSVNO - Quyền bề mặt là khái niệm mới được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam, nhưng đối với các nước trên thế giới thì đây là khái niệm không hề mới, được quy định từ rất lâu trong l...
Bàn về sự kiện bất khả kháng và nguyên tắc suy đoán lỗi tại Bộ luật Dân sự 2015
Thứ bảy, 30/9/2017 | 08:42 GMT+7
LSVNO - Khi xác định trách nhiệm dân sự BTTH ngoài hợp đồng, cần phải xác định yếu tố lỗi để có căn cứ quy trách nhiệm cho người có hành vi trái pháp luật, người có hành vi có lỗi phải bồi thường...
Khôi phục và đổi mới hương ước, lệ làng
Thứ tư, 20/9/2017 | 22:10 GMT+7
LSVNO - Hương ước, lệ làng là di sản văn hóa lâu đời và có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp giữ nước và dựng nước của các dân tộc Việt Nam. Lịch sử tồn tại, phát triển của hương ước, lệ làng đã trải...
Một số vấn đề cần hoàn thiện trong pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay
Thứ ba, 5/9/2017 | 13:39 GMT+7
So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn thi hành. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, Luật Đất đai năm 2013 và...
<< 1 2 3 4 5 >>