Các tội xâm hại tình dục trẻ em trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Thứ hai, 14/1/2019 | 07:21 GMT+7
LSVNO - Để bảo đảm thống nhất cách hiểu và áp dụng đúng quy định về các tội xâm hại tình dục trẻ em trong Bộ luật Hình sự vào công tác xét xử, rất cần được Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành nghị...
Xu hướng nhân đạo và hướng thiện trong áp dụng pháp luật hình sự
Thứ hai, 7/1/2019 | 07:30 GMT+7
LSVNO - Chính sách pháp luật hình sự là hoạt động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xây dựng cơ chế điều chỉnh pháp luật hình sự có hiệu quả, sử dụ...
Bộ luật Dân sự 2015: Bất cập trong quy định về lãi suất, phạm vi hợp đồng vay tài sản, hình thức hợp đồng
Thứ năm, 3/1/2019 | 07:05 GMT+7
LSVNO - Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã có nhiều quy định mới về phần lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, những quy định mới này theo hướng tăng mức lãi suất thỏa thuận và lãi suất phạt do chậm h...
Thể chế vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội
Thứ năm, 20/12/2018 | 07:21 GMT+7
LSVNO - Theo khái niệm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), an sinh xã hội là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó...
Cấu thành tội phạm và các giai đoạn thực hiện tội phạm: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Thứ năm, 13/12/2018 | 07:32 GMT+7
LSVNO - Cấu thành tội phạm chỉ được sử dụng trong các giáo trình của các trường luật hoặc khi cần phải nghiên cứu các đề tài khoa học, còn BLHS hầu như không sử dụng khái niệm này, mà chỉ quy định các...
Một số quy định mới về trách nhiệm phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng
Thứ sáu, 30/11/2018 | 07:00 GMT+7
LSVNO - Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã...
Khả năng chuyển giao cho tổ chức, cá nhân thực hiện nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý
Thứ bảy, 24/11/2018 | 07:59 GMT+7
LSVNO - Trong lĩnh vực trợ giúp pháp lý sẽ có những nhiệm vụ để thực hiện dịch vụ hành chính công và thực hiện thủ tục hành chính. Những năm qua, Nhà nước đã chú trọng đổi mới và nâng cao chất lư...
Hỗ trợ tư vấn và bảo lãnh vốn vay của Nhà nước cho DNNVV ở Việt Nam hiện nay
Thứ năm, 22/11/2018 | 07:30 GMT+7
LSVNO - Hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) được quy định tại Điều 14 Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa năm 2017 và Điều 13 Chương III Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/3/2018 quy...
Cá thể hóa trách nhiệm hình sự trong đồng phạm
Thứ ba, 20/11/2018 | 07:18 GMT+7
LSVNO - Trong quá trình giải quyết các vụ án đồng phạm theo quy định Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi, bổ sung năm 2017 (Bộ luật Hình sự 2015) thì việc cá thể hóa trách nhiệm hình sự là một nội dung q...
Quy định về trách nhiệm phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng và các hoạt động triển khai
Thứ hai, 19/11/2018 | 07:26 GMT+7
LSVNO - Ngày 25/11 và 27/11/2015, Quốc hội đã thông qua Bộ luật Tố tụng dân sự, Luật Tố tụng hành chính có hiệu lực 01/7/2016; Bộ luật tố tụng hình sự, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam có hiệu lực...
<< 1 2 3 4 5 >>