Phòng ngừa tội phạm từ góc độ nghiên cứu nhân thân người phạm tội
Thứ sáu, 13/4/2018 | 08:07 GMT+7
LSVNO - Những dấu hiệu đặc trưng trong nhân thân người phạm tội bao gồm tất cả các đặc điểm, dấu hiệu riêng biệt của người phạm tội mà luật hình sự quy định về chủ thể của tội phạm. Dấu hiệu đặc t...
Pháp luật một số nước về vấn đề đa quốc tịch và kiến nghị hoàn thiện pháp luật quốc tịch của Việt Nam
Chủ nhật, 8/4/2018 | 08:24 GMT+7
LSVNO - Quốc tịch được định nghĩa là “mối liên hệ pháp lý-chính trị có tính chất lâu dài, bền vững, ổn định cao về mặt thời gian, không bị giới hạn về mặt không gian giữa cá nhân cụ thể với chín...
Phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật ở Việt Nam
Thứ ba, 3/4/2018 | 14:43 GMT+7
LSVNO - Thông qua tinh thần của Hiến pháp về phân công, phối hợp, kiểm soát quyền lực nhà nước, bài viết đối chiếu, đánh giá làm rõ yêu cầu đó trong lĩnh vực ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPP...
Kỳ II: Hiểu về Đạo luật chung sống giữa những người trưởng thành và quy định của đạo luật này trong nền pháp luật CH Pháp
Thứ sáu, 23/3/2018 | 08:51 GMT+7
LSVNO - Việc nghiên cứu về “Đạo luật chung sống giữa những người trưởng thành” chính là cách tốt nhất để thăm dò dư luận và đặt những nền móng cơ bản nhất để giúp xã hội dần cởi mở hơn, dễ chấp nhận h...
Kỳ 1: Sự cần thiết của việc tìm hiểu về “Đạo luật chung sống giữa những người trưởng thành”
Thứ sáu, 16/3/2018 | 14:11 GMT+7
LSVNO - Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền con người cơ bản và quan trọng, được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo vệ. Tuy nhiên, thực tiễn th...
Việt Nam với tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền
Thứ bảy, 3/3/2018 | 09:37 GMT+7
LSVNO - Ngày 10/12/2017 đánh dấu tròn 69 năm ngày Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền (TNNQ), Liên hợp quốc lấy ngày 10/12 hàng năm là “Ngày nhân quyền quốc t...
Sự kiến tạo bản Hiến pháp Việt Nam đầu tiên
Thứ ba, 20/2/2018 | 11:14 GMT+7
LSVNO - Hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ chuyên chế và bị lệ thuộc nước ngoài, Việt Nam vốn không phải là một quốc gia có truyền thống hiến pháp. Tuy nhiên, ý thức độc lập tự do, nhu cầu văn minh ti...
Hội thề Đông Quan - cách kết thúc chiến tranh đậm tính nhân văn của Việt Nam
Thứ sáu, 16/2/2018 | 08:37 GMT+7
LSVNO - Nhiều chuyên gia cho rằng gây chiến thì dễ nhưng chấm dứt chiến tranh thì rất khó. Kết thúc chiến tranh mà xóa bỏ được hận thù mới là thượng sách. Ngược lại, khi hòa ước là sự áp đặt những điề...
Quan điểm về hình phạt tử hình trên thế giới và sự vận dụng trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Thứ sáu, 26/1/2018 | 13:59 GMT+7
Việc áp dụng hình phạt tử hình không góp phần vào việc làm giảm các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê tội phạm ở một số quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình, cho thấy, việc xóa...
Điểm mới trong BLTTHS 2015 nâng cao vai trò của luật sư
Thứ sáu, 19/1/2018 | 15:39 GMT+7
LSVNO - Năm 2018, đánh dấu thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2015. BLTTHS 2015 có nhiều thay đổi cơ bản về quyền bào chữa, nhằm cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013 và bảo...
<< 1 2 3 4 5 >>