Kỳ 1: Sự cần thiết của việc tìm hiểu về “Đạo luật chung sống giữa những người trưởng thành”
Thứ sáu, 16/3/2018 | 14:11 GMT+7
LSVNO - Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình là một trong những quyền con người cơ bản và quan trọng, được Hiến pháp và pháp luật Việt Nam bảo vệ. Tuy nhiên, thực tiễn th...
Việt Nam với tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền
Thứ bảy, 3/3/2018 | 09:37 GMT+7
LSVNO - Ngày 10/12/2017 đánh dấu tròn 69 năm ngày Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền (TNNQ), Liên hợp quốc lấy ngày 10/12 hàng năm là “Ngày nhân quyền quốc t...
Sự kiến tạo bản Hiến pháp Việt Nam đầu tiên
Thứ ba, 20/2/2018 | 11:14 GMT+7
LSVNO - Hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ chuyên chế và bị lệ thuộc nước ngoài, Việt Nam vốn không phải là một quốc gia có truyền thống hiến pháp. Tuy nhiên, ý thức độc lập tự do, nhu cầu văn minh ti...
Hội thề Đông Quan - cách kết thúc chiến tranh đậm tính nhân văn của Việt Nam
Thứ sáu, 16/2/2018 | 08:37 GMT+7
LSVNO - Nhiều chuyên gia cho rằng gây chiến thì dễ nhưng chấm dứt chiến tranh thì rất khó. Kết thúc chiến tranh mà xóa bỏ được hận thù mới là thượng sách. Ngược lại, khi hòa ước là sự áp đặt những điề...
Quan điểm về hình phạt tử hình trên thế giới và sự vận dụng trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Thứ sáu, 26/1/2018 | 13:59 GMT+7
Việc áp dụng hình phạt tử hình không góp phần vào việc làm giảm các tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Theo số liệu thống kê tội phạm ở một số quốc gia đã xóa bỏ hình phạt tử hình, cho thấy, việc xóa...
Điểm mới trong BLTTHS 2015 nâng cao vai trò của luật sư
Thứ sáu, 19/1/2018 | 15:39 GMT+7
LSVNO - Năm 2018, đánh dấu thời điểm có hiệu lực của Bộ luật Tố tụng Hình sự (BLTTHS) 2015. BLTTHS 2015 có nhiều thay đổi cơ bản về quyền bào chữa, nhằm cụ thể hóa tinh thần Hiến pháp năm 2013 và bảo...
Trách nhiệm hình sự của pháp nhân dưới góc độ luật học so sánh
Thứ ba, 9/1/2018 | 08:41 GMT+7
Hiện nay, chế định trách nhiệm hình sự (TNHS) của pháp nhân không chỉ được thiết lập trong luật thực định và trở thành các nguyên tắc cơ bản trong luật hình sự ở các nước có hệ thống pháp luật phát tr...
Thu thập chứng cứ theo quy định của Bộ luật Hình sự 2015
Thứ năm, 4/1/2018 | 23:22 GMT+7
LSVNO - Thu thập chứng cứ là giai đoạn đầu tiên của quá trình chứng minh. Để bảo đảm cho chứng cứ thỏa mãn tính khách quan, liên quan và hợp pháp, việc thu thập chứng cứ phải được thực hiện đúng trình...
Bàn về chủ thể tội rửa tiền và chủ thể tội phạm nguồn
Thứ bảy, 23/12/2017 | 08:49 GMT+7
LSVNO - Mục đích của hoạt động rửa tiền là làm cho đồng tiền “bẩn” trở nên sạch hơn, hay nói cách khác là tạo ra một khoảng cách xa nhất giữa tài sản bất hợp pháp và chủ sở hữu những tài sản đó....
Tại sao người đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi bị truy cứu trách nhiệm hình sự với 28 tội danh?
Thứ sáu, 1/12/2017 | 08:57 GMT+7
LSVNO - Bộ luật Hình sự năm 2015 quy định người từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi chỉ phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm rất nghiêm trọng do cố ý hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng, nhưng giới hạn...
<< 2 3 4 5 6 >>