Cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước: Thủ đoạn cũ, thất thoát mới
Thứ năm, 4/10/2018 | 14:00 GMT+7
LSVNO - Liên quan đến vụ việc về cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam, gần đây Thanh tra Chính Phủ (TTCP) đã chỉ ra hàng loạt sai phạm liên quan đến công tác cổ phần hóa hãng phim này. Trong kết...
Quy tắc hành xử trong giải quyết tranh chấp về kinh doanh, thương mại
Thứ sáu, 21/9/2018 | 07:38 GMT+7
LSVNO - Tranh chấp trong kinh doanh, thương mại phát sinh từ hợp đồng như tranh chấp về điều khoản giao hàng, cung cấp dịch vụ, nghĩa vụ thanh toán, nghĩa vụ bảo hành; tranh chấp phát sinh liên q...
Nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo pháp luật” – Thực tiễn thực hiện và kiến nghị
Thứ hai, 17/9/2018 | 08:28 GMT+7
LSVNO - Nguyên tắc “Thẩm phán, Hội thẩm xét xử độc lập và tuân theo pháp luật” là nguyên tắc quan trọng được ghi nhận trong Hiến pháp và pháp luật. Bài viết đã khái quát nội dung và thực tiễn thực h...
“Tha tù trước thời hạn” và “đặc xá”
Thứ ba, 4/9/2018 | 13:46 GMT+7
LSVNO - Bộ luật Hình sự 1999 không quy định trường hợp tha tù trước thời hạn có điều kiện, nhưng hàng năm các cơ quan tiến hành tố tụng cùng với các trại cải tạo vẫn tổ chức xét “tha tù trước th...
Thẩm quyền lập pháp của tổng thống Hoa Kỳ
Thứ tư, 29/8/2018 | 13:05 GMT+7
LSVNO - Tổng thống Hoa Kỳ là nguyên thủ quốc gia, được trực tiếp và toàn quyền lãnh đạo ngành hành pháp của nước Mỹ. Dù không thuộc ngành lập pháp, không nắm giữ quyền lập pháp, nhưng tổng thốn...
Hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động hành nghề luật sư
Thứ hai, 27/8/2018 | 06:58 GMT+7
LSVNO - Sau gần 15 năm thực hiện, Luật Cạnh tranh 2004 đã cho thấy nhiều bất cập cần phải chỉnh sửa cho phù hợp thực tiễn. Ngày 12/6/2018, Quốc hội đã thông qua Luật Cạnh tranh sửa đổi (Luật Cạ...
Chủ quyền biển đảo Quốc gia Việt Nam
Thứ tư, 22/8/2018 | 06:54 GMT+7
LSVNO - Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc. Biển không chỉ chứa đựng tiềm năng kinh tế to lớn, cửa ngõ mở rộng quan hệ giao thương với quốc tế mà còn đóng vai trò q...
Bảo đảm quyền tiếp cận thông tin theo quy định của luật
Chủ nhật, 12/8/2018 | 01:00 GMT+7
LSVNO - Quyền tiếp cận thông tin là một quyền có giới hạn, việc xác định các điều kiện hạn chế tiếp cận thông tin của công dân cần phải được quy định trong luật theo quy định tại Điều 14 Hiến ph...
Khu kinh tế đặc biệt với sự phát triển của nền kinh tế các nước chậm phát triển
Thứ bảy, 11/8/2018 | 06:30 GMT+7
LSVNO - Với sự bùng nổ các cuộc cách mạng thông tin, số hóa, công nghệ na-nô, rô bốt và trí tuệ nhân tạo, cuộc Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0 đã đem lại hy vọng cho việc cứu nguy trái đất bằng sự...
Những bất cập của quy định pháp luật trong việc giám định hàm lượng chất ma túy
Thứ năm, 9/8/2018 | 07:15 GMT+7
LSVNO - Theo thống kê, hiện nay có rất nhiều các văn bản pháp luật, văn bản hướng dẫn liên quan đến việc giải quyết các vụ về án ma túy, lý do vì giữa lý luận và thực tiễn còn nhiều bất cập, vướng...
<< 2 3 4 5 6 >>