Việt Nam với tuyên ngôn toàn thế giới về nhân quyền
Thứ bảy, 3/3/2018 | 09:37 GMT+7
LSVNO - Ngày 10/12/2017 đánh dấu tròn 69 năm ngày Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua Tuyên ngôn toàn thế giới về Nhân quyền (TNNQ), Liên hợp quốc lấy ngày 10/12 hàng năm là “Ngày nhân quyền quốc t...
Sự kiến tạo bản Hiến pháp Việt Nam đầu tiên
Thứ ba, 20/2/2018 | 11:14 GMT+7
LSVNO - Hàng ngàn năm dưới chế độ quân chủ chuyên chế và bị lệ thuộc nước ng