Dấu hiệu pháp lý và cách phân loại các tội xâm phạm sở hữu theo Bộ luật Hình sự 2015
Thứ năm, 30/11/2017 | 22:28 GMT+7
LSVNO - Điều 158 Bộ luật Dân sự 2015 quy định: “Quyền sở hữu bao gồm quyền chiếm hữu, quyền sử dụng và quyền định đoạt tài sản của chủ sở hữu theo quy định của luật”. Bảo vệ quyền sở hữu về tài sả...
Giới hạn quyền sở hữu công nghiệp
Thứ ba, 28/11/2017 | 09:06 GMT+7
LSVNO - Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 (Luật SHTT) không định nghĩa thế nào là “giới hạn quyền sở hữu công nghiệp”.
Trưng cầu giám định, yêu cầu giám định trong tố tụng dân sự
Thứ sáu, 24/11/2017 | 08:56 GMT+7
LSVNO - Giám định là việc người giám định sử dụng kiến thức, phương tiện, phương pháp khoa học, kỹ thuật, nghiệp vụ để kết luận về chuyên môn những vấn đề có liên quan đến hoạt động giải quyết vụ việc...
Chế định miễn trách nhiệm hình sự trong Bộ luật Hình sự 2015
Chủ nhật, 19/11/2017 | 09:45 GMT+7
LSVNO - Chế định “miễn trách nhiệm hình sự” được áp dụng đối với người phạm tội khi có những điều kiện nhất định xảy ra, cơ quan tiến hành tố tụng thấy không cần thiết phải truy cứu trách nhiệm hình...
Xử lý hành vi làm giàu bất chính theo Công ước LHQ và việc hoàn thiện pháp luật về chống tham nhũng ở nước ta
Thứ bảy, 18/11/2017 | 09:11 GMT+7
LSVNO - Pháp luật hình sự hiện hành của nước ta chưa quy định là tội phạm đối với hành vi làm giàu bất chính.
Quyền của cá nhân đối với hình ảnh
Thứ sáu, 17/11/2017 | 09:30 GMT+7
LSVNO - So với quy định tại Điều 31 BLDS năm 2005, quy định về quyền của cá nhân đối với hình ảnh trong BLDS năm 2015 có nhiều điểm mới, theo đó, nhà làm luật đã xây dựng cơ chế bảo vệ chặt chẽ hơ...
Hiệu quả của hình phạt và các hướng nghiên cứu hiện nay
Thứ năm, 9/11/2017 | 11:04 GMT+7
Hiệu quả của hình phạt không phải là một lĩnh vực mới trong khoa học pháp lý hình sự, tuy nhiên, các công trình nghiên cứu về chủ đề này ở nước ta trong thời gian qua vẫn còn khiêm tốn, trong khi nhu...
Điều chỉnh hành vi bán hàng đa cấp bất chính dưới góc độ Luật Cạnh tranh
Thứ hai, 6/11/2017 | 09:47 GMT+7
Bán hàng đa cấp là một phương thức kinh doanh đã tồn tại trên thế giới từ rất lâu và chính thức xuất hiện ở Việt Nam vào những năm cuối của thế kỷ XX. Tuy nhiên, kinh doanh đa cấp từ một mô hình tiê...
Bảo vệ dữ liệu cá nhân trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0
Thứ tư, 1/11/2017 | 11:09 GMT+7
Cách mạng công nghiệp 4.0 là sự hợp nhất các công nghệ, làm mờ đi ranh giới giữa các lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số và sinh học. Bài viết sau đây mô tả sơ lược một số thách thức đối với các nhà làm lu...
Vấn đề sở hữu và tội danh tham ô nhìn từ vụ án Oceanbank
Thứ bảy, 28/10/2017 | 06:58 GMT+7
Vụ án xảy ra tại OceanBank (OJB) đã xử sơ thẩm và về nguyên tắc, do có kháng cáo nên bản án này chưa có hiệu lực pháp luật. Xung quanh vụ án này và một số vụ án kinh tế tương tự xảy ra trong thời...
<< 3 4 5 6 7 >>