Điểm mới về bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội
Thứ tư, 8/8/2018 | 06:50 GMT+7
LSVNO - Quyền bào chữa là quyền quan trọng khi người bị buộc tội. Để đảm bảo việc xác định sự thật của vụ án một cách khách quan, toàn diện. Vai trò của luật sư với tư cách là người bào chữa sử dụng...
Giải pháp nâng cao vai trò của luật sư trong hoạt động THADS
Thứ hai, 6/8/2018 | 00:15 GMT+7
LSVNO – Trong giai đoạn thi hành án dân sự (THADS), các hoạt động của luật sư rất đa dạng, phong phú, việc tham gia của luật sư vào quá trình THADS là rất cần thiết, với tư cách là người tư vấn...
Vướng mắc cần tháo gỡ để nâng cao hoạt động tranh tụng của luật sư tại phiên toà hình sự
Chủ nhật, 22/7/2018 | 13:09 GMT+7
LSVNO - Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 02/01/2002 của Bộ Chính trị đã chỉ ra những quan điểm chỉ đạo và một số nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp trong thời gian tới, như nâng cao chất lượng công...
Luật Biểu tình của CHLB Đức và các nước châu Âu - Một số kinh nghiệm cho Việt Nam
Thứ ba, 10/7/2018 | 12:24 GMT+7
LSVNO – Ngay từ khi ra đời, quyền biểu tình không phải là một quyền riêng biệt mà nằm trong khái niệm quyền tự do hội họp (freedom of assembly, liberté de réunion) và là hình thức cao nhất của...
Thế chấp quyền sử dụng đất là tài sản chung của hộ gia đình
Thứ ba, 10/7/2018 | 07:11 GMT+7
LSVNO - Hiện nay ở nước ta, thế chấp quyền sử dụng đất là biện pháp bảo đảm phổ biến nhất trong số các biện pháp bảo đảm tại các các tổ chức tín dụng, ngân hàng khi cho vay vốn. Đây cũng là một quyền...
Pháp luật về kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai
Chủ nhật, 8/7/2018 | 07:29 GMT+7
LSVNO - Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 quy định: “Nhà, công trình xây dựng hình thành trong tương lai là nhà, công trình xây dựng đang trong quá trình xây dựng và chưa được nghiệm thu đưa và...
Nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật về quản trị ngân hàng thương mại cổ phần
Thứ năm, 5/7/2018 | 06:46 GMT+7
LSVNO - Việc xây dựng hành lang pháp lý hoàn thiện, đầy đủ, đồng bộ cho hệ thống ngân hàng thương mại cổ phần (NHTMCP) hoạt động là một yêu cầu tất yếu không chỉ phù hợp với những cam kết quốc tế...
Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và vấn đề bảo vệ quyền con người
Thứ bảy, 30/6/2018 | 03:07 GMT+7
LSVNO - Các cơ quan có trách nhiệm bồi thường cần có sự phối hợp chặt chẽ, bảo đảm việc bồi thường minh bạch, công khai, nâng cao trách nhiệm trong việc giải quyết yêu cầu bồi thường. Lắng nghe ý k...
Cơ chế pháp lý mới trong hoạt động phòng, chống tội phạm lĩnh vực hải quan
Thứ hai, 25/6/2018 | 07:10 GMT+7
LSVNO - Từ ngày 01/01/2018, cơ chế pháp lý mới có hiệu lực thực hiện đối với hoạt động phòng, chống tội phạm trong lĩnh vực hải quan đã được xác định tại Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015, Luật...
Hành vi bán hàng đa cấp bất chính theo Luật Cạnh tranh
Thứ sáu, 22/6/2018 | 06:48 GMT+7
LSVNO - Để các quy định về bồi thường thiệt hại liên quan đến hành vi cạnh tranh không lành mạnh nói chung và bán hàng đa cấp bất chính nói riêng được triển khai trong thực tiễn thì có rất nhiều...
<< 3 4 5 6 7 >>