Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo tại phiên tòa hình sự sơ thẩm
Thứ hai, 24/7/2017 | 14:23 GMT+7
LSVNO - Quyền bào chữa là một trong những nguyên tắc cơ bản của tố tụng hình sự (TTHS) Việt Nam.
Phòng tránh rủi ro trong giao kết, thực hiện hợp đồng thương mại điện tử
Chủ nhật, 23/7/2017 | 10:00 GMT+7
LSVNO - Sự phát triển của mạng internet, ứng dụng của nó trong thương mại, phát triển thương mại truyền thống thành thương mại điện tử đã trở thành một cuộc cách mạng làm thay đổi đời sống của con ngư...
Một số điểm mới của Bộ luật Hình sự (sửa đổi) năm 2015 về các tội xâm phạm sở hữu
Thứ tư, 19/7/2017 | 04:26 GMT+7
LSVNO - Ngày 20/6/2017 Quốc hội đã thông qua Bộ luật Hình sự (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành hơn 88%.
Quyền khởi kiện vụ án dân sự bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
Thứ hai, 17/7/2017 | 09:26 GMT+7
LSVNO - Người tiêu dùng Việt Nam đang phải sống trong một môi trường không an toàn, quyền và lợi ích hợp pháp bị vi phạm nghiêm trọng.
Thực trạng, giải pháp về tổ chức và hoạt động thanh tra xây dựng
Chủ nhật, 16/7/2017 | 07:48 GMT+7
LSVNO - Đất nước đang trong quá trình hội nhập và phát triển, tốc độ đô thị hóa diễn ra nhanh đòi hỏi phải có đội ngũ quản lý trật tự xây dựng chính quy, chuyên nghiệp, một hệ thống pháp luật, chính s...
Tranh chấp về hôn nhân và gia đình thuộc thẩm quyền giải quyết của tòa án
Thứ bảy, 15/7/2017 | 07:40 GMT+7
LSVNO - Tranh chấp về hôn nhân và gia đình là những tranh chấp về quyền, nghĩa vụ và lợi ích phát sinh giữa các bên trong quan hệ hôn nhân và gia đình.
Ủy quyền và cưỡng chế trong quản lý hành chính nhà nước
Thứ hai, 10/7/2017 | 11:26 GMT+7
LSVNO - Ủy quyền là một chế định pháp lý hiện đang được sử dụng rộng rãi và ngày càng trở nên phổ biến trong đời sống xã hội, đặc biệt là trong hoạt động quản lý hành chính nhà nước, thực thi chứ...
Những điểm mới của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Thứ hai, 10/7/2017 | 03:50 GMT+7
LSVNO - Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đưa ra nhiều quan điểm, đường lối, chính sách nhằm tăng cường giao lưu dân sự, thương mại quốc tế, thu hút đầ...
Vai trò của Bộ luật Dân sự 2015 trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta
Chủ nhật, 9/7/2017 | 06:08 GMT+7
LSVNO - Việt Nam đã có 2 Bộ luật Dân sự (1995 và 2005) và ngày 24/11/2015 Quốc hội đã ban hành Bộ luật Dân sự mới (BLDS 2015), đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
Thứ năm, 6/7/2017 | 04:26 GMT+7
LSVNO - Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình (gọi chung là bí mật đời tư) là một trong những quyền cơ bản quan trọng nhất của con người được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận.
<< 3 4 5 6 7 >>