Kiểm soát rủi ro trong giao dịch dân sự, kinh tế
Thứ năm, 14/2/2019 | 07:21 GMT+7
LSVNO - Trong bối cảnh có nhiều tài sản bất minh được đưa vào giao dịch thì chủ thể khi tham gia giao dịch cần phải đặc biệt tỉnh táo, trang bị đầy đủ kiến thức pháp lý để tránh hậu quả bị thu hồi t...
Tội buôn bán người, đặc biệt là phụ nữ, trẻ em theo Công ước Actip và thực tiễn thực hiện tại Việt Nam
Thứ hai, 11/2/2019 | 07:37 GMT+7
LSVNO - Những năm gần đây, tội phạm mua bán người diễn biến tương đối phức tạp, trong đó xuất hiện nhiều vụ mua bán người thông qua di cư trái phép với thủ đoạn ngày càng tinh vi. Tội phạm này đã trực...
Lẽ công bằng trong văn học dân gian và yêu cầu trong xây dựng, thực thi pháp luật hiện nay
Thứ tư, 23/1/2019 | 07:28 GMT+7
LSVNO - Bộ máy công quyền là nơi người dân kỳ vọng tìm lại lẽ công bằng khi có những mâu thuẫn, oan uổng,... Quan tòa được dân gian xưa gọi là những người “cầm cân, nảy mực” một cách “chí công...
Tính nhân văn của pháp luật
Thứ sáu, 18/1/2019 | 06:30 GMT+7
LSVNO - Trong đời sống xã hội con người ở mỗi quốc gia, pháp luật có vai trò đặc biệt quan trọng. Nó là phương tiện không thể thiếu, bảo đảm cho sự tồn tại, vận hành bình thường của xã hội nói c...
Các tội xâm hại tình dục trẻ em trong Bộ luật Hình sự năm 2015
Thứ hai, 14/1/2019 | 07:21 GMT+7
LSVNO - Để bảo đảm thống nhất cách hiểu và áp dụng đúng quy định về các tội xâm hại tình dục trẻ em trong Bộ luật Hình sự vào công tác xét xử, rất cần được Tòa án nhân dân tối cao sớm ban hành nghị...
Xu hướng nhân đạo và hướng thiện trong áp dụng pháp luật hình sự
Thứ hai, 7/1/2019 | 07:30 GMT+7
LSVNO - Chính sách pháp luật hình sự là hoạt động có căn cứ khoa học, nhất quán và hệ thống của cơ quan nhà nước có thẩm quyền nhằm xây dựng cơ chế điều chỉnh pháp luật hình sự có hiệu quả, sử dụ...
Bộ luật Dân sự 2015: Bất cập trong quy định về lãi suất, phạm vi hợp đồng vay tài sản, hình thức hợp đồng
Thứ năm, 3/1/2019 | 07:05 GMT+7
LSVNO - Bộ luật Dân sự (BLDS) năm 2015 đã có nhiều quy định mới về phần lãi suất trong hợp đồng vay tài sản, những quy định mới này theo hướng tăng mức lãi suất thỏa thuận và lãi suất phạt do chậm h...
Thể chế vai trò của Nhà nước trong việc bảo đảm an sinh xã hội
Thứ năm, 20/12/2018 | 07:21 GMT+7
LSVNO - Theo khái niệm của Tổ chức Lao động quốc tế (ILO), an sinh xã hội là sự bảo vệ của xã hội đối với các thành viên của mình thông qua một loạt biện pháp công cộng, nhằm chống lại những khó...
Cấu thành tội phạm và các giai đoạn thực hiện tội phạm: Những vấn đề lý luận và thực tiễn
Thứ năm, 13/12/2018 | 07:32 GMT+7
LSVNO - Cấu thành tội phạm chỉ được sử dụng trong các giáo trình của các trường luật hoặc khi cần phải nghiên cứu các đề tài khoa học, còn BLHS hầu như không sử dụng khái niệm này, mà chỉ quy định các...
Một số quy định mới về trách nhiệm phối hợp thực hiện TGPL trong hoạt động tố tụng
Thứ sáu, 30/11/2018 | 07:00 GMT+7
LSVNO - Ngày 29/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao đã...
<< 3 4 5 6 7 >>