Khôi phục và đổi mới hương ước, lệ làng
Thứ tư, 20/9/2017 | 22:10 GMT+7
LSVNO - Hương ước, lệ làng là di sản văn hóa lâu đời và có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp giữ nước và dựng nước của các dân tộc Việt Nam. Lịch sử tồn tại, phát triển của hương ước, lệ làng đã trải...
Một số vấn đề cần hoàn thiện trong pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay
Thứ ba, 5/9/2017 | 13:39 GMT+7
So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn thi hành. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, Luật Đất đai năm 2013 và...
Quyền của bị hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Chủ nhật, 20/8/2017 | 22:26 GMT+7
LSVNO - Nên bỏ nội dung quy định tại điểm a khoản 4 Điều 62 BLTTHS năm 2015 “trường hợp cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải;” vì h...
Thực trạng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại
Thứ năm, 17/8/2017 | 08:46 GMT+7
LSVNO - Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đồng thời có những dấu hiệu tích cực để phát triển. Do đó, muốn đạt tốc độ tăng trưởng...
Chế định chuẩn bị phạm tội theo Bộ luật Hình sự 2015
Thứ ba, 15/8/2017 | 08:56 GMT+7
LSVNO - Ở phần thứ nhất (còn gọi là phần chung) Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015), có 2 điều luật quy định về chế định “chuẩn bị phạm tội”, đó là Điều 14 và Điều 57.
Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
Chủ nhật, 13/8/2017 | 08:38 GMT+7
LSVNO - Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (hay còn gọi là chế độ tài sản ước định) là chế định không còn xa lạ trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) của nhiều nước trên thế...
Thời điểm giao kết hợp đồng - Bất cập vẫn chưa được giải quyết tại Bộ luật Dân sự năm 2015
Thứ sáu, 11/8/2017 | 07:24 GMT+7
LSVNO - Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm xác định sự gặp gỡ và thống nhất ý chí của các bên. Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng vì đó là cơ sở để công...
Khai thác quyền sở hữu trí tuệ đối với phát triển công nghệ xanh tại Việt Nam
Chủ nhật, 6/8/2017 | 22:11 GMT+7
LSVNO - Vấn đề môi trường và biến đổi khí hậu đang là một trong những nội dung được quan tâm nhiều nhất trên toàn cầu hiện nay. Việt Nam cũng phải chịu ảnh hưởng nặng nề của tình trạng biến đổi khí hi...
Tình thế cấp thiết dưới góc nhìn của pháp luật hình sự
Thứ bảy, 5/8/2017 | 02:30 GMT+7
LSVNO - Hầu hết các nước trên thế giới đều có quy định tình thế cấp thiết là một tình tiết loại trừ tính chất phạm tội.
Chính sách khoan hồng trong xử lý vi phạm pháp luật cạnh tranh
Chủ nhật, 30/7/2017 | 16:02 GMT+7
LSVNO - Ngăn cản thỏa thuận hạn chế cạnh tranh (TTHCCT) là một trong những mục tiêu hàng đầu của pháp luật cạnh tranh của các quốc gia.
<< 5 6 7 8 9 >>