Những điểm mới của pháp luật Việt Nam liên quan đến hợp đồng có yếu tố nước ngoài
Thứ hai, 10/7/2017 | 03:50 GMT+7
LSVNO - Nhằm đáp ứng các yêu cầu đặt ra trong quá trình hội nhập quốc tế, Việt Nam đã đưa ra nhiều quan điểm, đường lối, chính sách nhằm tăng cường giao lưu dân sự, thương mại quốc tế, thu hút đầ...
Vai trò của Bộ luật Dân sự 2015 trong việc xây dựng nền kinh tế thị trường ở nước ta
Chủ nhật, 9/7/2017 | 06:08 GMT+7
LSVNO - Việt Nam đã có 2 Bộ luật Dân sự (1995 và 2005) và ngày 24/11/2015 Quốc hội đã ban hành Bộ luật Dân sự mới (BLDS 2015), đã có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2017.
Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình
Thứ năm, 6/7/2017 | 04:26 GMT+7
LSVNO - Quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân, bí mật gia đình (gọi chung là bí mật đời tư) là một trong những quyền cơ bản quan trọng nhất của con người được Hiến pháp năm 2013 ghi nhận.
Quỹ tín dụng nhân dân ở Việt Nam - thực trạng và giải pháp
Thứ bảy, 1/7/2017 | 05:13 GMT+7
LSVNO - Sau hơn 24 năm thành lập và phát triển, hệ thống quỹ tín dụng nhân dân (QTDND) ở Việt Nam đã có những đóng góp quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Pháp luật hình sự Việt Nam với yêu cầu bảo vệ quyền con người theo Công ước Chống tra tấn
Thứ bảy, 24/6/2017 | 07:48 GMT+7
LSVNO - Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam đã thông qua Nghị quyết số 83/2014/QH13 ngày 28/11/2014, phê chuẩn Công ước của Liên hợp quốc về Chống tra tấn và các hình thức trừng phạt hay đối xử tàn bạo,...
Luật sư phải tố giác khách hàng: Góc nhìn người trong cuộc
Thứ bảy, 17/6/2017 | 09:13 GMT+7
LSVNO – Có nhiều ý kiến khác nhau về khoản 3 Điều 19 BLHS 2015, trong đó các ý kiến đồng thuận cho rằng, ngoài nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi cho khách hàng, luật sư còn phải thực hiện nghĩa vụ công dâ...
Thực hiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước: Đùn đẩy trách nhiệm hay “né luật”?
Thứ bảy, 17/6/2017 | 06:24 GMT+7
LSVNO - Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (Luật TNBTCNN) số 35/2009/QH12 được Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5 thông qua ngày 18/6/2009, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2010.
Bổ sung án lệ trở thành nguồn luật chính thức
Thứ năm, 15/6/2017 | 06:55 GMT+7
LSVNO - Từ trước đến nay, hệ thống pháp luật nước ta mang đậm tính đặc trưng của hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa với đặc điểm nguồn luật chính yếu là văn bản quy phạm pháp luật.
Chế định pháp lý bồi thường thiệt hại và hoàn thiện Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Thứ ba, 13/6/2017 | 07:23 GMT+7
LSVNO - Khái niệm về bồi thường thiệt hại (BTTH) trong pháp luật Việt Nam hiện nay chưa thực sự được định nghĩa nhất quán, tuy nhiên trong các hình thức trách nhiệm dân sự thì BTTH là một chế đị...
Cần có cơ chế hữu hiệu bảo vệ người tố cáo
Thứ sáu, 9/6/2017 | 07:51 GMT+7
LSVNO - Luật Tố cáo hiện hành tuy mới triển khai thực hiện được 4 năm, nhưng đã bộc lộ nhiều khiếm khuyết.
<< 5 6 7 8 9 >>