Bàn về vai trò của luật sư trong thi hành án dân sự
Chủ nhật, 22/10/2017 | 14:04 GMT+7
Luật sư ngày càng giữ vai trò quan trọng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong tiến trình tố tụng. Tuy nhiên, phạm vi hoạt động của luật sư trong giai đoạn thi hành án dân sự vẫn...
Quyền bề mặt theo quy định của Bộ luật Dân sự 2015
Thứ năm, 19/10/2017 | 09:03 GMT+7
LSVNO - Quyền bề mặt là khái niệm mới được quy định trong Bộ luật Dân sự năm 2015 của Việt Nam, nhưng đối với các nước trên thế giới thì đây là khái niệm không hề mới, được quy định từ rất lâu trong l...
Bàn về sự kiện bất khả kháng và nguyên tắc suy đoán lỗi tại Bộ luật Dân sự 2015
Thứ bảy, 30/9/2017 | 08:42 GMT+7
LSVNO - Khi xác định trách nhiệm dân sự BTTH ngoài hợp đồng, cần phải xác định yếu tố lỗi để có căn cứ quy trách nhiệm cho người có hành vi trái pháp luật, người có hành vi có lỗi phải bồi thường...
Khôi phục và đổi mới hương ước, lệ làng
Thứ tư, 20/9/2017 | 22:10 GMT+7
LSVNO - Hương ước, lệ làng là di sản văn hóa lâu đời và có tác dụng to lớn đối với sự nghiệp giữ nước và dựng nước của các dân tộc Việt Nam. Lịch sử tồn tại, phát triển của hương ước, lệ làng đã trải...
Một số vấn đề cần hoàn thiện trong pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay
Thứ ba, 5/9/2017 | 13:39 GMT+7
So với Luật Đất đai năm 2003, Luật Đất đai năm 2013 đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế phát sinh trong thực tiễn thi hành. Tuy nhiên, sau một thời gian triển khai, Luật Đất đai năm 2013 và...
Quyền của bị hại theo quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự 2015
Chủ nhật, 20/8/2017 | 22:26 GMT+7
LSVNO - Nên bỏ nội dung quy định tại điểm a khoản 4 Điều 62 BLTTHS năm 2015 “trường hợp cố ý vắng mặt không vì lý do bất khả kháng hoặc không do trở ngại khách quan thì có thể bị dẫn giải;” vì h...
Thực trạng xử lý tài sản bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng thương mại
Thứ năm, 17/8/2017 | 08:46 GMT+7
LSVNO - Nền kinh tế nước ta trong những năm gần đây đã vượt qua khó khăn của cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới, đồng thời có những dấu hiệu tích cực để phát triển. Do đó, muốn đạt tốc độ tăng trưởng...
Chế định chuẩn bị phạm tội theo Bộ luật Hình sự 2015
Thứ ba, 15/8/2017 | 08:56 GMT+7
LSVNO - Ở phần thứ nhất (còn gọi là phần chung) Bộ luật Hình sự năm 2015 (BLHS 2015), có 2 điều luật quy định về chế định “chuẩn bị phạm tội”, đó là Điều 14 và Điều 57.
Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận
Chủ nhật, 13/8/2017 | 08:38 GMT+7
LSVNO - Chế độ tài sản của vợ chồng theo thỏa thuận (hay còn gọi là chế độ tài sản ước định) là chế định không còn xa lạ trong hệ thống pháp luật hôn nhân và gia đình (HN&GĐ) của nhiều nước trên thế...
Thời điểm giao kết hợp đồng - Bất cập vẫn chưa được giải quyết tại Bộ luật Dân sự năm 2015
Thứ sáu, 11/8/2017 | 07:24 GMT+7
LSVNO - Thời điểm giao kết hợp đồng là thời điểm xác định sự gặp gỡ và thống nhất ý chí của các bên. Việc xác định thời điểm giao kết hợp đồng có ý nghĩa pháp lý rất quan trọng vì đó là cơ sở để công...
<< 6 7 8 9 10 >>