Chủ nhật, 15/4/2018 | 09:24 GMT+7

Có hay không luật sư là đảng viên về hưu?

LSVNO - Tổ chức đảng trong đội ngũ luật sư được tổ chức từ Trung ương đến các địa phương được thực hiện theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và kế hoạch ngày 16/7/2009 của Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư.

dang-vien-5ad2b747be914

Vừa qua, trong cuộc họp kiểm điểm đảng viên cuối năm của Chi bộ Đoàn luật sư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, có một thực trạng là đảng viên trong Chi bộ có đồng chí dưới 60 tuổi, nhưng cũng có nhiều đồng chí trên 60 tuổi là cán bộ về hưu chuyển sang làm luật sư, trong đó có đồng chí tiếp tục giữ các chức vụ như Ủy viên Hội đồng luật sư toàn quốc, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Phó chủ nhiệm, Chủ tịch, Phó chủ tịch hoặc Ủy viên Hội đồng Khen thưởng - kỷ luật của Đoàn luật sư…

Tuy không có văn bản chính thức nhưng theo chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, đối với luật sư là đảng viên về hưu thì không được bình xét là “đảng viên hoàn thành xuất sắc hoặc hoàn thành tốt nhiệm vụ”, trừ các đồng chí đang giữ các chức vụ của Liên đoàn và Đoàn luật sư.

Liên quan đến việc đảng viên là luật sư nghỉ hưu, còn một vấn đề cũng gây ra tranh luận, đó là: các đồng chí là luật sư nghỉ hưu nếu không giữ các chức vụ ở Liên đoàn hoặc Đoàn luật sư tỉnh thì phải chuyển sinh hoạt về địa phương (phường, xã hoặc khối phố…).

Như vậy, vấn đề đặt ra là có hay không luật sư là đảng viên về hưu?

Theo Luật Luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Quy chế hoạt động của luật sư thì công dân Việt Nam trung thành với Tổ quốc, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật, có phẩm chất đạo đức tốt, có bằng cử nhân luật, đã được đào tạo nghề luật sư, đã qua thời gian tập sự hành nghề luật sư, có sức khỏe bảo đảm hành nghề luật sư thì có thể trở thành luật sư. Khi đã trở thành luật sư thì được hành nghề suốt đời, trừ trường hợp bị thu hồi giấy chứng nhận hành nghề luật sư và thẻ luật sư.

Thực tế ở nước ta, có nhiều cán bộ, công chức công tác trong các cơ quan như: công an, viện kiểm sát, tòa án, thi hành án, tư pháp và các giảng viên của các trường đại học có học luật… sau khi nghỉ hưu đã chuyển sang làm luật sư. Luật sư là một nghề, nhưng nghề luật sư có đặc thù so với các nghề khác, đó là không có tuổi nghỉ hưu (suốt đời).

Tổ chức đảng trong đội ngũ luật sư được tổ chức từ Trung ương đến các địa phương được thực hiện theo Chỉ thị số 33-CT/TW ngày 30/3/2009 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động của luật sư và kế hoạch ngày 16/7/2009 của  Ban Cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư.

Thực hiện Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư, nhiều Đoàn luật sư đã thành lập được chi bộ, có Đoàn luật sư đông đảng viên thành lập được đảng bộ như Đoàn luật sư thành phố Hà Nội, Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng… Các tổ chức đảng trong đội ngũ luật sư đều là tổ chức trực thuộc đảng bộ khối cơ quan của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và là hạt nhân lãnh đạo các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư trong tỉnh, được sự quan tâm của tỉnh ủy, thành ủy, các tổ chức đảng trong giới luật sư bước đầu đã phát huy được vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ luật sư khi hành nghề. Tuy nhiên, cũng còn một số địa phương chưa quan tâm đúng mức đối với tổ chức đảng trong giới luật sư như: không đồng ý chuyển sinh hoạt đảng cho luật sư làm việc ở các cơ quan, tổ chức khi đến tuổi nghỉ hưu về chi bộ của đoàn luật sư mà bắt họ phải chuyển sinh hoạt đảng về địa phương; có nơi còn yêu cầu các đảng viên trên 60 tuổi (đối với nam), trên 50 tuổi (đối với nữ) đang sinh hoạt ở chi bộ đoàn luật sư phải chuyển sinh hoạt về địa phương, trong đó có đảng viên trước đây đang sinh hoạt ở địa phương, nhưng khi thành lập chi bộ đoàn luật sư họ đã xin chuyển về chi bộ đoàn luật sư để sinh hoạt nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ luật sư. Hiện tượng này tuy không phổ biến nhưng cũng ít nhiều làm ảnh hưởng đến tư tưởng của các đảng viên.

Để phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ luật sư, thiết nghĩ cấp ủy đảng như: Tỉnh ủy, đảng ủy khối cơ quan cần quan tâm hơn nữa đối với các tổ chức đảng trong giới luật sư, nhất là đối với các tổ chức đảng mới thành lập. Khi đã là đảng viên sinh hoạt ở các tổ chức đảng trong đội ngũ luật sư thì không phân biệt đảng viên về hưu hay đảng viên chưa đến tuổi nghỉ hưu; việc kiểm điểm, bình xét thi đua hàng năm không phân biệt đảng viên về hưu hay đảng viên còn tuổi lao động ở các cơ quan, tổ chức; đối với các đảng viên là luật sư làm việc ở cơ quan, tổ chức khi đến tuổi nghỉ hưu thì đều được chuyển sinh hoạt về đảng bộ hoặc chi bộ của đoàn luật sư, chứ không chuyển sinh hoạt về địa phương. Có như vậy thì mới tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với đội ngũ luật sư theo đúng Chỉ thị số 33-CT/TW của Ban Bí thư. 

Luật sư Hoài An