Thứ bảy, 28/7/2018 | 06:19 GMT+7

Vi phạm của VPCC và công chứng viên có xu hướng tăng

LSVNO- Trong thời gian gần đây, số lượng sai sót, vi phạm của Văn phòng công chứng (VPCC) và công chứng viên hành nghề tại VPCC có xu hướng tăng. Đây là một trong những nội dung nêu trong báo cáo Công tác tư pháp 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm,giải pháp chủ yếu công tác 6 tháng cuối năm 2018 của Bộ Tư pháp.

luu-y-khi-cong-chung-hop-dong-dat-5b5ba83d50167

Vi  phạm của VPCC và công chứng viên có xu hướng tăng.

Số đơn khiếu nại tố cáo, phản ánh về hoạt động công chứng ở các địa phương gửi về Bộ Tư pháp trong năm 2016 là 19 đơn, năm 2017 là 21 đơn thì riêng trong 5 tháng đầu năm 2018, Bộ Tư pháp đã nhận được 18 đơn khiếu nại, tố cáo trong lĩnh vực công chứng; năm 2016, Thanh tra Bộ Tư pháp ra quyết định xử phạt đối với 06 VPCC và 09 công chứng viên với số tiền phạt là 86 triệu đồng, đến năm 2017, số VPCC bị xử phạt đã tăng lên là 09 VPCC và số tiền phạt tăng lên 148 triệu đồng. Tại địa phương, năm 2016, thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra 23 VPCC và chỉ ra Quyết định xử phát đối với 01 công chứng viên thì năm 2017 với 19 VPCC được kiểm tra thì số Quyết định xử phạt đã tăng lên con số 13; năm 2016, thành phố Hà Nội xử phạt 04 VPCC với số tiền là 30 triệu đồng và đến năm 2017 có 16 công chứng viên bị xử phạt và 16 VPCC bị xử phạt với số tiền là 187 triệu đồng...

Như vậy, yêu cầu cấp thiết đối với hoạt động công chứng hiện nay là cần tập trung nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, đạo đức hành nghề của công chứng viên và hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng hiện có, hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống tổ chức hành nghề công chứng chuyên nghiệp, bền vững, chất lượng cao. Do vậy, Bộ Tư pháp đề nghị Sở Tư pháp các địa phương chủ động tổ chức các cuộc họp giao ban (theo quý) nhằm trao đổi, hướng dẫn các khó khăn, vướng mắc trong hoạt động công chứng, tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức hành nghề công chứng và kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động công chứng trên địa bàn.

Trong công tác công chứng, Bộ Tư pháp đã phối hợp với các cơ quan trình Quốc hội thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung Luật công chứng liên quan đến quy hoạch trong dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số luật có quy định liên quan đến quy hoạch; theo đó, không tiếp tục quy định về quy hoạch công chứng.

Việc chuyển đổi Phòng công chứng thành Văn phòng công chứng được các địa phương thực hiện chặt chẽ, thận trọng hơn, bảo đảm vai trò và vị trí dẫn dắt của các tổ chức sự nghiệp của nhà nước trong lĩnh vực này. Bên cạnh đó, triển khai thực hiện Đề án thành lập Hiệp hội công chứng viên Việt Nam, đến nay, trên cả nước đã có 43 Hội công chứng viên của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương được thành lập, đi vào hoạt động; Bộ Tư pháp đang tích cực phối hợp với Bộ Nội vụ và các cơ quan liên quan thực hiện các nhiệm vụ chuẩn bị tổ chức Đại hội thành lập Hội công chứng viên Việt Nam.

Sáu tháng đầu năm 2018, các tổ chức hành nghề công chứng đã công chứng được 3.268.269 hợp đồng, giao dịch (tăng hơn 35% so với cùng kỳ năm 2017), đóng góp cho Ngân sách nhà nước hoặc nộp thuế hơn 167,7 tỷ đồng

Đại Hưng