Chủ nhật, 25/11/2018 | 07:09 GMT+7

Đắk Nông: Quỹ đầu tư phát triển tỉnh chậm khắc phục “siêu” nợ xấu

LSVNO – Sau 1 năm kể từ khi được Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông cảnh báo về tỷ lệ nợ xấu cao gấp gần 20 lần cho phép, nhưng Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông đến nay vẫn chưa có biện pháp khắc phục.

a1-1-5bd709895545b

Trụ sở Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông.

Năm 2010, UBND tỉnh Đắk Nông ban hành Quyết định số 371/QĐ–UBND về việc thành lập Qũy đầu tư phát triển của tỉnh. Đến ngày 01/4/2010 Quỹ này đi vào hoạt động với nguồn vốn được cấp là 100 tỷ đồng.

Theo quy chế, Hội đồng quản lý Quỹ được thành lập gồm các thành viên là đại diện của UBND tỉnh, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Chi nhánh tỉnh Đắk Nông và một số thành viên khác. Chủ tịch UBND tỉnh làm Chủ tịch Qũy, các chức danh còn lại của Hội đồng quản lý Quỹ do Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm và miễn nhiệm.

Tuy nhiên, sau 8 năm đi vào hoạt động Quỹ đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông tồn tại nhiều hạn chế, các báo cáo số liệu cho vay tiềm ẩn nguy cơ nợ xấu cao. Theo đó, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã đưa ra cảnh báo nợ xấu rất cao cho tổ chức tín dụng này.

a2-1-5bd7098960972

Văn bản cảnh báo nợ xấu cao của Ngân hàng Nhà Nước Chi nhánh tỉnh Đắk Nông.

Cụ thể, ngày 20/10/2017 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đắk Nông đã ra Văn bản số 604/ĐNO–TTGSNH về việc Cảnh báo an toàn hoạt động đối với Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông. Qua thanh tra giám sát, kết quả tổng hợp số liệu báo cáo cho thấy hiệu quả hoạt động của Qũy còn nhiều hạn chế, tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tỷ lệ nợ xấu tại thời điểm 30/9/2017 chiếm tỉ lệ 52,92% tổng dư nợ. Trong khi đó, theo Quy định của Ngân hàng nhà nước Việt Nam nợ xấu ở mức 3% là phải đưa vào diện theo dõi đặc biệt.

Tuy nhiên, đến nay sau 1 năm kể từ khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Chi nhánh tỉnh Đắk Nông ra thông báo, Qũy đầu tư phát triển tỉnh Đắk Nông vẫn không có bất cứ động thái tích cực nào để khắc phục vấn đề tồn tại.

- Theo Thông tư số 139/2007/TT-BTC, ngày 29/11/2007, của Bộ Tài Chính hướng dẫn cơ chế tài chính của Quỹ đầu tư phát triển địa phương nhằm mục đích hỗ trợ về vốn cho những dự án mang tính xã hội hoá như: Xây dựng trường học, cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở rèn luyện thể dục thể thao, các dự án áp dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp nông thôn, nhằm phục vụ vùng sâu vùng xa, vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn giúp ổn định đời sống dân cư nông nghiệp, các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng có sinh lợi.

- Ngày 23/8/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) ban hành Văn bản số 2338/TTGSNH4 về việc “Cảnh báo an toàn hoạt động đối với Qũy Đầu tư phát triển địa phương (DTPT) và Quỹ Bảo lãnh tín dụng (BLTD)”, gửi NHNN chi nhánh tỉnh, thành phố.

Theo đó, NHNN cho biết đến ngày 30/6/2017 bên cạnh những kết quả đạt được, hoạt động của các Quỹ vẫn còn hạn chế và tiềm ẩn nhiều rủi ro với những vi phạm trong các mặt hoạt động như: Không đảm bảo vốn điều lệ tối thiểu, tỷ lệ nợ xấu còn cao, chưa chấp hành đúng quy định về các chỉ tiêu an toàn trong hoạt động (đối tượng được bảo lãnh tín dụng, giới hạn tỉ lệ đầu tư trực tiếp vào các dự án, tỷ lệ cho vay một dự án…).

Sỹ Hạnh – Huyền Mai