Các biện pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp
Thứ tư, 20/6/2018 | 07:25 GMT+7
LSVNO - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp,...
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Thứ hai, 18/6/2018 | 07:48 GMT+7
LSVNO - Việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách, trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ...
Công an xã được trang bị súng từ ngày 01/7 tới
Thứ tư, 13/6/2018 | 13:26 GMT+7
LSVNO - Ngày 01/7/2018, công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BCA của Bộ Công an ban hành.
Quy định mới về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan
Thứ ba, 12/6/2018 | 07:20 GMT+7
LSVNO - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 39/2018/TT-BTC về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 38/2015/TT-BTC về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nh...
Nhiệm vụ, quyền hạn của lái tàu đường sắt
Thứ năm, 7/6/2018 | 12:32 GMT+7
LSVNO - Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành Thông tư số 33/2018/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn đối với các chức danh nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy tàu, trong đó có...
Những chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 6/2018
Thứ năm, 31/5/2018 | 06:34 GMT+7
LSVNO - Thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; hỗ trợ tối đa đến 90% chi phí khi mua bảo hiểm nông nghiệp; quy định về công tác thi đua, khen thưởng của Tò...
Doanh nghiệp được khuyến mại đến 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ
Thứ hai, 28/5/2018 | 07:16 GMT+7
LSVNO - Theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như trước đây.
Sử dụng giấy tờ tùy thân giả mạo để mở thẻ ATM sẽ bị xử lý hình sự
Thứ hai, 28/5/2018 | 06:30 GMT+7
LSVNO - Ngân hàng Nhà nước cho biết hành vi này là vi phạm các quy định của pháp luật, sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự với trường hợp nghiêm trọng.
Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu kể từ năm 2021
Chủ nhật, 27/5/2018 | 07:11 GMT+7
LSVNO - Tăng tuổi nghỉ hưu từ năm 2021 là một nội dung trong Nghị quyết số 28-NQ/TW của Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã...
Quy định chi tiết thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Thứ bảy, 26/5/2018 | 08:05 GMT+7
LSVNO - Nghị định này áp dụng đối với cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân liên quan đến quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ quân dụng, công cụ hỗ trợ.
<< 1 2 3 4 5 >>