TAND tối cao hướng dẫn thi hành Nghị quyết về công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tòa án
Thứ tư, 5/7/2017 | 01:26 GMT+7
LSVNO - Khi phổ biến quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, chủ tọa phải thông báo cho họ biết bản án, quyết định giải quyết vụ việc mà họ là người tham gia tố tụng thuộc diện được công bố trên...
Quy định mới về phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Thứ ba, 4/7/2017 | 15:39 GMT+7
Từ ngày 1/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ba...
Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Thứ ba, 4/7/2017 | 10:11 GMT+7
LSVNO - Với đa số phiếu tán thành (86,35%), ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết 42/2017/QH14 sẽ có hiệu...
Luật sư không được nói bậy trên mạng
Thứ hai, 3/7/2017 | 10:25 GMT+7
Dự thảo đã luật hóa một số quy tắc đạo đức, ứng xử của nghề luật sư.
10 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ hai, 3/7/2017 | 08:35 GMT+7
Từ 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sẽ có hiệu lực. Luật gồm 10 Chương, 134 Điều. Trong đó, Luật đã quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản c...
Mức phạt đối khi điều khiển xe máy đi vào đường cấm
Thứ sáu, 30/6/2017 | 09:29 GMT+7
LSVNO - Điều khiển xe đi vào đoạn đường cấm và bị lập biên bản thì sẽ bị xử phạt với lỗi đi vào đường cấm. Mức phạt cho lỗi này từ 300.000 đồng - 400.000 đồng.
Hướng dẫn thực hiện mức lương cơ sở với sĩ quan, quân nhân quốc phòng
Thứ năm, 29/6/2017 | 15:22 GMT+7
LSVNO - Từ ngày 1/7/2017, việc thực hiện mức lương cơ sở đối với các đối tượng đang hưởng lương hoặc phụ cấp quân hàm từ ngân sách nhà nước trong các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng được thực...
Chính sách thương mại có hiệu lực từ tháng 7/2017
Thứ tư, 28/6/2017 | 16:27 GMT+7
LSVNO - Áp dụng quy định mới về thù lao dịch vụ đấu giá tài sản, tăng thời hạn thanh toán phí bảo hiểm của doanh nghiệp môi giới, điều chỉnh khung giá tính thuế tài nguyên... là những chính sách m...
Bổ sung tội danh vi phạm kinh doanh đa cấp vào Bộ luật Hình sự
Thứ sáu, 23/6/2017 | 17:08 GMT+7
LSVNO - Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự 2015.
Trường hợp phải công khai tiền lương
Thứ sáu, 23/6/2017 | 15:26 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2017.