Từ 1/1/2018, linh kiện ô tô nhập khẩu được hưởng ưu đãi thuế thế nào?
Thứ hai, 27/11/2017 | 14:20 GMT+7
Ngày 16/11/2017, Chính phủ ban hành Nghị định số 125/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 122/2016/NĐ-CP ngày 1/9/2016 của Chính phủ về biểu thuế xuất khẩu, biểu thuế nhập khẩ...
Dự thảo sửa đổi, bổ sung Luật Giáo dục đại học
Thứ hai, 27/11/2017 | 08:21 GMT+7
LSVNO - Về tổ chức quản lý đào tạo bỏ quy định về đào tạo theo niên chế để phù hợp với yêu cầu đổi mới giáo dục, thực hiện tổ chức đào tạo theo tín chỉ,...
Hướng dẫn mới về xếp lương công chức ngạch cán sự
Thứ năm, 23/11/2017 | 07:37 GMT+7
Ngày 07/11/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Công văn 15075/BTC-TCCB hướng dẫn việc xếp lương theo Thông tư 05/2017/TT-BNV ngày 15/8/2017 về xếp lương đối với ngạch công chức chuyên ngành hành chính. T...
Từ 5/12, sổ đỏ sẽ ghi đầy đủ tên các thành viên trong gia đình
Thứ tư, 22/11/2017 | 11:10 GMT+7
LSVNO - Theo Thông tư số 33/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất (sổ đỏ) sẽ ghi đầy đủ những thành viên trong gia đình cùng sử dụng đất....
Từ 01/7/2018, tiền trợ cấp thai sản tăng thêm 180.000 đồng
Thứ ba, 21/11/2017 | 07:24 GMT+7
Từ ngày 01/7/2018, mức trợ cấp một lần khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi (sau đây gọi tắt là trợ cấp thai sản) sẽ tăng thêm 180.000 đồng so với mức trợ cấp hiện hành.
Một số hướng dẫn mới về chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp
Thứ hai, 20/11/2017 | 07:13 GMT+7
LSVNO - Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Theo đó, từ ngày 1/1/2018 các đơn vị hành chính phải sử dụng thống nhất mẫu chứng từ kế t...
Điều chỉnh thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
Thứ bảy, 18/11/2017 | 08:26 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 123/2017/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định về thu tiền sử dụng đất, thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.
Từ 1/1/2018, sẽ thống nhất mẫu chứng từ kế toán tại đơn vị sự nghiệp
Thứ tư, 15/11/2017 | 07:22 GMT+7
Ngày 10/10/2017, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 107/2017/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán hành chính, sự nghiệp. Thông tư nêu rõ, từ ngày 1/1/2018 các đơn vị hành chính phải sử dụng thống nhất...
Đề xuất thêm 4 trường hợp bị tinh giản biên chế
Thứ ba, 14/11/2017 | 08:17 GMT+7
Đây là nội dung đáng chú ý tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế Bộ Nội vụ đang dự thảo.
Hướng dẫn mới về thực hiện khai báo hải quan
Thứ hai, 13/11/2017 | 09:15 GMT+7
Tổng cục Hải quan vừa Công văn số 6715/TCHQ-GSQL gửi cộng đồng doanh nghiệp, các Hiệp hội doanh nghiệp, Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam, và Cục Hải quan các tỉnh, thành phố hướng dẫn về...