Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH
Thứ ba, 31/7/2018 | 13:14 GMT+7
LSVNO - Mới đây, Nghị định số 88/2018/NĐ-CP của Chính phủ điều chỉnh tăng thêm 6,92% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng của tháng 6/2018 đối với 8 nhóm đối tượng, áp d...
Tuyên truyền bảo vệ chủ quyền, phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam
Thứ ba, 31/7/2018 | 13:10 GMT+7
LSVNO - Đề án tuyên truyền bảo vệ chủ quyền và phát triển bền vững biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2018-2020 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 930/QĐ-TTg.
Thông tư mới quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý phức tạp, điển hình
Thứ ba, 31/7/2018 | 07:03 GMT+7
LSVNO – Ngày 21/6/2018, Bộ trưởng Bộ Tư pháp đã ban hành Thông tư số 09/2018/TT-BTP quy định tiêu chí xác định vụ việc trợ giúp pháp lý (TGPL) phức tạp, điển hình. Thông tư này có hiệu lực kể t...
Chính sách nổi bật có hiệu lực từ tháng 8/2018
Thứ hai, 30/7/2018 | 07:19 GMT+7
LSVNO - Tăng mức trợ cấp cho người có công, điều chỉnh mức trợ cấp với cán bộ xã đã nghỉ việc, bỏ quy định trẻ dưới 5 tuổi không được học trường quốc tế,... là những chính sách mới có hiệu lự...
Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài
Thứ năm, 26/7/2018 | 07:33 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh b...
Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021
Thứ hai, 23/7/2018 | 12:05 GMT+7
LSVNO – “Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt,...
Quy chế mới về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND
Thứ hai, 23/7/2018 | 06:49 GMT+7
LSVNO - Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký quyết định số 313/QĐ-VKSTC ban hành quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND. Theo đó, quy chế này gồm 3...
Nguyên tắc, hình thức vay của chính quyền địa phương
Thứ sáu, 20/7/2018 | 07:59 GMT+7
LSVNO - Theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các...
Quy định mới về chứng thực bản sao
Thứ tư, 18/7/2018 | 11:55 GMT+7
LSVNO - Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Thứ hai, 16/7/2018 | 07:06 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018.
<< 1 2 3 4 5 >>