Hướng dẫn mới về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách
Thứ hai, 10/7/2017 | 14:02 GMT+7
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/8/2017, Thông tư số 61/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính ban hành ngày 15/6/2017 hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được NSNN hỗ...
Từ 1/7, mức phí đấu giá quyền sử dụng đất quy định thế nào?
Thứ sáu, 7/7/2017 | 14:04 GMT+7
Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/7/2017, Thông tư 48/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/5/2017 quy định chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản. Thông tư này có nhiều điểm mới...
Bãi bỏ hàng loạt thủ tục hành chính về hộ tịch
Thứ năm, 6/7/2017 | 14:34 GMT+7
Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 58/NQ-CP về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân liên quan đến quản lý dân cư thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tư pháp.
Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội cho 8 đối tượng
Thứ tư, 5/7/2017 | 16:59 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 76/2017/NĐ-CP về điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với 8 đối tượng.
TAND tối cao hướng dẫn thi hành Nghị quyết về công bố bản án, quyết định trên Cổng thông tin điện tử của tòa án
Thứ tư, 5/7/2017 | 01:26 GMT+7
LSVNO - Khi phổ biến quyền và nghĩa vụ của người tham gia tố tụng, chủ tọa phải thông báo cho họ biết bản án, quyết định giải quyết vụ việc mà họ là người tham gia tố tụng thuộc diện được công bố trên...
Quy định mới về phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại
Thứ ba, 4/7/2017 | 15:39 GMT+7
Từ ngày 1/8/2017, mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định cấp giấy phép xử lý chất thải nguy hại được thực hiện theo quy định tại Thông tư 59/2017/TT-BTC do Bộ Tài chính mới ba...
Thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Thứ ba, 4/7/2017 | 10:11 GMT+7
LSVNO - Với đa số phiếu tán thành (86,35%), ngày 21/6/2017, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết 42/2017/QH14 về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Nghị quyết 42/2017/QH14 sẽ có hiệu...
Luật sư không được nói bậy trên mạng
Thứ hai, 3/7/2017 | 10:25 GMT+7
Dự thảo đã luật hóa một số quy tắc đạo đức, ứng xử của nghề luật sư.
10 hành vi bị nghiêm cấm trong quản lý, sử dụng tài sản công
Thứ hai, 3/7/2017 | 08:35 GMT+7
Từ 01/01/2018, Luật Quản lý, sử dụng tài sản công sẽ có hiệu lực. Luật gồm 10 Chương, 134 Điều. Trong đó, Luật đã quy định về quản lý nhà nước đối với tài sản công; chế độ quản lý, sử dụng tài sản c...
Mức phạt đối khi điều khiển xe máy đi vào đường cấm
Thứ sáu, 30/6/2017 | 09:29 GMT+7
LSVNO - Điều khiển xe đi vào đoạn đường cấm và bị lập biên bản thì sẽ bị xử phạt với lỗi đi vào đường cấm. Mức phạt cho lỗi này từ 300.000 đồng - 400.000 đồng.