Từ tháng 7/2018: Chính sách mới về BHXH, kiểm toán, tiền lương bắt đầu có hiệu lực
Thứ sáu, 29/6/2018 | 11:57 GMT+7
LSVNO – Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 7/2018 quy định mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tăng thêm 6,92%, chế độ ưu tiên cho công chức ngành kiểm toán, tăng lương đối với cán bộ, công ch...
Từ ngày 01/07: Nhiều Luật quan trọng sẽ có hiệu lực thi hành
Thứ năm, 28/6/2018 | 12:21 GMT+7
LSVNO - Từ ngày 1/7/2018, 9 Luật sẽ có hiệu lực thi hành, đó là các Luật: Quản lý nợ công; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước CHXHCN Việt Nam ở nước ngoài; Luật Cản...
Các chế độ, chính sách đối với cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ
Thứ năm, 28/6/2018 | 06:38 GMT+7
LSVNO - Cán bộ, chiến sĩ cảnh vệ được hưởng phụ cấp nhà ở, chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội và được bảo đảm nhà ở công vụ theo quy định của Luật Công an nhân dân và các văn bản quy phạm pháp luật khá...
Luật Thủy lợi điều chỉnh bao quát toàn diện hoạt động thủy lợi
Thứ tư, 27/6/2018 | 06:47 GMT+7
LSVNO - Quốc hội đã thông qua Luật Thủy lợi số 08/2017/QH14. Luật này sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2018.
Trình tự về thủ tục cấp bản sao từ sổ gốc
Thứ hai, 25/6/2018 | 06:54 GMT+7
LSVNO - Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Điểm mới của Luật Chuyển giao công nghệ 2017
Chủ nhật, 24/6/2018 | 07:22 GMT+7
LSVNO - Có hiệu lực từ ngày 01/7/2018 và thay thế Luật Chuyển giao công nghệ năm 2006, Luật Chuyển giao công nghệ năm 2017 với nhiều nội dung được sửa đổi, bổ sung, hứa hẹn tạo ra môi trường pháp l...
Quy định sửa đổi 5 thủ tục hành chính về quốc tịch
Thứ sáu, 22/6/2018 | 13:20 GMT+7
LSVNO - Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1021/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính được sửa đổi trong lĩnh vực quốc tịch thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Các biện pháp hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp
Thứ tư, 20/6/2018 | 07:25 GMT+7
LSVNO - Ngân hàng Nhà nước đã ban hành Thông tư 14/2018/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện các biện pháp điều hành công cụ chính sách tiền tệ để hỗ trợ các tổ chức tín dụng cho vay phát triển nông nghiệp,...
Hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
Thứ hai, 18/6/2018 | 07:48 GMT+7
LSVNO - Việc xây dựng dự toán thu, chi ngân sách nhà nước (NSNN) năm 2019 phải theo đúng các quy định của pháp luật về quản lý thu, chi ngân sách, trên cơ sở nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ...
Công an xã được trang bị súng từ ngày 01/7 tới
Thứ tư, 13/6/2018 | 13:26 GMT+7
LSVNO - Ngày 01/7/2018, công an xã, phường, thị trấn sẽ được trang bị súng theo quy định tại Thông tư 17/2018/TT-BCA của Bộ Công an ban hành.
<< 2 3 4 5 6 >>