Chế độ hỗ trợ người có công với cách mạng đang định cư ở nước ngoài
Thứ năm, 26/7/2018 | 07:33 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định 102/2018/NĐ-CP quy định chế độ hỗ trợ và một số chế độ đãi ngộ khác đối với người Việt Nam có công với cách mạng, người tham gia kháng chiến, chiến tranh b...
Điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu theo lộ trình từ năm 2021
Thứ hai, 23/7/2018 | 12:05 GMT+7
LSVNO – “Từ năm 2021, thực hiện điều chỉnh tuổi nghỉ hưu theo mục tiêu tăng tuổi nghỉ hưu chung, thu hẹp dần khoảng cách về giới trong quy định tuổi nghỉ hưu; đối với những ngành nghề đặc biệt,...
Quy chế mới về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND
Thứ hai, 23/7/2018 | 06:49 GMT+7
LSVNO - Viện trưởng Viện KSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký quyết định số 313/QĐ-VKSTC ban hành quy chế về việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của ngành KSND. Theo đó, quy chế này gồm 3...
Nguyên tắc, hình thức vay của chính quyền địa phương
Thứ sáu, 20/7/2018 | 07:59 GMT+7
LSVNO - Theo Nghị định số 93/2018/NĐ-CP quy định về quản lý nợ của chính quyền địa phương, chính quyền địa phương cấp tỉnh được phép vay để bù đắp bội chi ngân sách cấp tỉnh và vay để trả nợ gốc các...
Quy định mới về chứng thực bản sao
Thứ tư, 18/7/2018 | 11:55 GMT+7
LSVNO - Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1024/QĐ-BTP công bố thủ tục hành chính sửa đổi lĩnh vực chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tư pháp.
Quy định mới về trợ cấp người có công với cách mạng
Thứ hai, 16/7/2018 | 07:06 GMT+7
LSVNO - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 99/2018/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 27/8/2018.
Từ tháng 7/2018: Gây oan sai, công chức phải hoàn trả bằng lương
Thứ sáu, 13/7/2018 | 12:09 GMT+7
LSVNO - Gây oan san, công chức phải dùng lương để hoàn trả số tiền Nhà nước đã bồi thường cho người bị oan sai...là một trong những quy định mới trong Nghị định 68/2018/NĐ-CP quy định chi tiết mộ...
Từ năm 2021 sẽ bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay
Thứ tư, 11/7/2018 | 12:17 GMT+7
LSVNO - Mục tiêu từ năm 2018 đến năm 2020, đối với khu vực công tiếp tục điều chỉnh tăng mức lương cơ sở theo Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm không thấp hơn chỉ số giá tiêu dùng và phù hợp với tốc độ...
Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán
Thứ ba, 10/7/2018 | 07:42 GMT+7
LSVNO - Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã ra Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán nhằm xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ Thẩm phán...
Quy định về việc phối hợp cung cấp thông tin liên quan đến người phạm tội
Thứ bảy, 7/7/2018 | 12:42 GMT+7
LSVNO - Bộ trưởng Bộ Công an, Viện trưởng VKSND tối cao và Chánh án TAND tối cao vừa ký ban hành Thông tư liên tịch số 05/2018/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC quy định về việc phối hợp thông báo, gửi, cung...
<< 3 4 5 6 7 >>