Thứ hai, 2/7/2018 | 13:13 GMT+7

6 trường hợp Công an được nổ súng không cần cảnh báo từ ngày 1/7/2018

LSVNO - Một loạt quy định mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2018, trong đó Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ 2017 quy định những trường hợp công an được nổ súng.

Theo đó, Từ ngày 1/7/2018, Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ chính thức có hiệu lực; trong đó quy định các trường hợp Công an được quyền nổ súng trực tiếp mà không cần báo trước.

nosung-mbqo-5b39c1e9c9821

6 trường hợp Công an được nổ súng không cần cảnh báo từ ngày 1/7/2018.

Cụ thể, tại Khoản 2 Điều 23 Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ có quy định người thi hành nhiệm vụ được nổ sung vào đối tượng mà không cần báo trước trong các trường hợp sau đây:

  1. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ tấn công hoặc uy hiếp trực tiếp đến an toàn của đối tượng cảnh vệ, công trình quan trọng về an ninh quốc gia, mục tiêu quan trọng được bảo vệ theo quy định của pháp luật;
  2. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, vũ lực đe dọa trực tiếp đến tính mạng của người thi hành công vụ hoặc người khác;
  3. Đối tượng sản xuất, mua bán, tàng trữ, vận chuyển hoặc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ;
  4. Đối tượng đang trực tiếp thực hiện hành vi cướp súng của người thi hành công vụ;
  5. Được nổ súng vào động vật đang đe dọa trực tiếp đến tính mạng và sức khỏe của người thi hành công vụ hoặc người khác.
  6. Đối tượng đang sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trực tiếp thực hiện hành vi phạm tội khủng bố, giết người, bắt cóc con tin hoặc đang trực tiếp sử dụng vũ khí, vật liệu nổ chống lại việc bắt giữ khi vừa thực hiện xong hành vi phạm tội đó;

Ngoài các trường hợp nêu trên, người thi hành nhiệm vụ không được nổ sung trực tiếp nếu không có cảnh báo đối với đối tượng, việc cảnh báo có thể được thực hiện thông qua hành động, mệnh lệnh, lời nói hoặc bắn chỉ thiên trước khi nổ súng vào đối tượng.

Phải chủ động phục hồi danh dự cho người bị oan

Một trong những nội dung đáng chú ý tại Nghị định 68/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước có hiệu lực từ 1.7.2018 là Nhà nước phải chủ động phục hồi danh dự cho người bị oan. Trình tự cụ thể như sau:

  • Cơ quan quản lý trực tiếp người THCV gây thiệt hại gửi thông báo văn bản tổ chức phục hồi danh dự cho người bị thiệt hại.
  • Trong thời hạn 10 ngày, người bị thiệt hại có ý kiến trả lời bằng văn bản và gửi cho cơ quan trực tiếp quản lý người THCV gây thiệt hại.
  • Nếu người bị thiệt hại trả lời bằng lời nói thì cơ quan trên lập biên bản có chữ ký hoặc điểm chỉ của người bị thiệt hại.
  • Nếu người bị thiệt hại không trả lời thì việc phục hồi danh sự sẽ được thực hiện khi người bị thiệt hại có yêu cầu bằng văn bản.

Hải Yến (tổng hợp)