Thứ ba, 16/7/2019 | 07:31 GMT+7

Án lệ được áp dụng sau 30 ngày kể từ khi công bố

LSVNO - Theo Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ, án lệ được áp dụng trong xét xử sau 30 ngày kể từ ngày công bố thay vì 45 ngày như trước đây.

Ngày 18/6/2019, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao ban hành Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP  thay thế Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ với một số thay đổi. 

Theo đó, thời gian được phép áp dụng án lệ trong xét xử là 30 ngày kể từ ngày công bố. Trong khi đó, theo Nghị quyết 03/2015/NQ-HĐTP trước đó thì án lệ được nghiên cứu, áp dụng trong xét xử sau 45 ngày kể từ ngày công bố hoặc được ghi trong quyết định công bố án lệ.

an-le-5d2d1a3e48df6

 Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.

Khi xét xử, thẩm phán, hội thẩm nhân dân phải nghiên cứu, áp dụng án lệ, bảo đảm những vụ việc có tình huống pháp lý tương tự thì phải được giải quyết như nhau.

Trường hợp tòa án áp dụng án lệ để giải quyết vụ việc thì số, tên án lệ, tình huống pháp lý, giải pháp pháp lý trong án lệ và tình huống pháp lý của vụ việc đang được giải quyết phải được viện dẫn, phân tích trong phần “Nhận định của tòa án”.

Tùy từng trường hợp cụ thể có thể trích dẫn toàn bộ hoặc một phần nội dung của án lệ để làm rõ quan điểm của Tòa án trong việc xét xử, giải quyết vụ việc tương tự.

Án lệ là những lập luận, phán quyết trong bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật của tòa án về một vụ việc cụ thể được Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao lựa chọn và được Chánh án TAND Tối cao công bố là án lệ để các tòa án nghiên cứu, áp dụng trong xét xử.

Nghị quyết 04/2019/NQ-HĐTP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/7/2019.

Lê Hoàng