Thứ ba, 10/7/2018 | 07:42 GMT+7

Ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán

LSVNO - Hội đồng tuyển chọn, giám sát Thẩm phán quốc gia đã ra Quyết định số 87/QĐ-HĐTC ban hành Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán nhằm xây dựng những chuẩn mực đạo đức cho đội ngũ Thẩm phán phấn đấu, rèn luyện và thực hiện.

Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán có 3 chương và 17 điều, áp dụng đối với Thẩm phán công tác tại Tòa án nhân dân, Tòa án quân sự các cấp; khuyến khích áp dụng đối với các Thẩm phán đã nghỉ hưu hoặc chuyển công tác khác.

mh-5b440017b8d41

Ảnh minh họa.

Theo Bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử, Thẩm phán phải thực hiện giải quyết các vụ việc được phân công theo đúng quy định của pháp luật; bảo đảm dân chủ, nghiêm minh, khách quan trong giải quyết các vụ việc; lắng nghe, tôn trọng ý kiến của những người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; giải thích, hướng dẫn và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng thực hiện đúng quyền và nghĩa vụ của họ theo quy định của pháp luật; tiếp xúc với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan đến vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết đúng nơi quy định; từ chối tiến hành tố tụng theo quy định của pháp luật; phát hiện và kiến nghị với các cơ quan chức năng có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ văn bản luật trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội để bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Thẩm phán tự quyết định trên cơ sở đánh giá của mình về tình tiết vụ việc, chứng cứ và chỉ tuân theo pháp luật, giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp để không bị tác động từ bất kỳ sự can thiệp nào.

Bên cạnh đó, Bộ Quy tắc cũng quy định những việc Thẩm phán không được làm, gồm: Tư vấn cho bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác làm cho việc giải quyết vụ việc hoặc những việc khác không đúng quy định của pháp luật; can thiệp trái pháp luật vào việc giải quyết vụ án hoặc lợi dụng ảnh hưởng của mình tác động đến người có trách nhiệm giải quyết vụ án; mang hồ sơ vụ án hoặc tài liệu trong hồ sơ vụ án ra khỏi cơ quan, nếu không vì nhiệm vụ được giao hoặc không được sự đồng ý của người có thẩm quyền; tiếp xúc bị can, bị cáo, đương sự hoặc người tham gia tố tụng khác trong vụ việc mà mình có thẩm quyền giải quyết không đúng nơi quy định; sách nhiễu, trì hoãn, chậm trễ, gây khó khăn, phiền hà cho người dân, bị can, bị cáo, đương sự, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng; truy ép, gọi ý cho bị can, bị cáo, đương sự, người tiến hành tố tụng và người tham gia tố tụng cung cấp tài liệu, khai báo, trình bày sự việc không khách quan, trung thực; tiết lộ bí mật Nhà nước, bí mật công tác của mình, của cán bộ, công chức thuộc Tòa án và các cơ quan liên quan khác; tiết lộ bí mật nghề nghiệp, bí mật kinh doanh, bí mật cá nhân, bí mật gia đình của bị can, bị cáo, đương sự, người tham gia tố tụng khác, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Hà Thủy