Thứ bảy, 7/7/2018 | 06:19 GMT+7

Các khoản thu nhập không tính đóng BHXH bắt buộc bao gồm những gì?

LSVNO - Từ 1/1/2018, bên cạnh lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc. Nhưng tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

Căn cứ vào Khoản 3 Điều 30 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ lao động - Thương binh và Xã hội; Điểm 2.3 Khoản 2 Điều 6 Quyết định 595/QĐ-BHXH ngày 14/4/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì tiền lương tháng tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác.

20170830102318-so-bhxh-5b3ff7bd30e65

Từ ngày 1/1/2018 sẽ bổ sung thêm nhiều khoản thu nhập của người lao động làm cơ sở tính đóng BHXH bắt buộc.

Theo đó, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động ghi trong hợp đồng lao động. Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương. Song, tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc sẽ không bao gồm các khoản chế độ và phúc lợi khác, như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động.

Cụ thể, các khoản thu nhập không tính đóng BHXH từ tháng 1/2018, bao gồm:

 1. Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động 2012
 2. Tiền thưởng sáng kiến
 3. Tiền ăn giữa ca
 4. Khoản hỗ trợ xăng xe
 5. Khoản hỗ trợ điện thoại
 6. Khoản hỗ trợ đi lại
 7. Khoản hỗ trợ tiền nhà ở
 8. Khoản hỗ trợ tiền giữ trẻ
 9. Khoản hỗ trợ nuôi con nhỏ
 10. Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết
 11. Hỗ trợ khi người lao động có người thân kết hôn
 12. Hỗ trợ khi sinh nhật của người lao động
 13. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động
 14. Trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị bệnh nghề nghiệp
 15. Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.

 Hải Yến (tổng hợp)