Thứ sáu, 12/1/2018 | 07:17 GMT+7

Cấm sử dụng mạng Internet vào các hoạt động ngoài chuyên môn trong ngành KSND

LSVNO- Viện trưởng VKSND tối cao Lê Minh Trí vừa ký Quyết định số 12/QĐ-VKSTC ban hành Quy định quản lý và sử dụng mạng Internet trong ngành Kiểm sát nhân dân (KSND). Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 08/ 01/2018.

Theo đó, Quyết định số 12 quy định việc quản lý và sử dụng mạng Internet nhằm khai thác an toàn, hiệu quả các thông tin thông qua mạng Internet, đảm bảo an toàn, an ninh cho hệ thống mạng của ngành KSND. Quy định này áp dụng đối với người quản lý mạng Internet, người quản trị mạng Internet, người sử dụng mạng Internet tại cơ quan, đơn vị thuộc ngành KSND.

Hình ảnh có liên quan

Ảnh minh họa.

Cụ thể, các hành vi bị cấm khi sử dụng mạng Internet trong ngành KSND như sau:

- Đối với người quản lý mạng Internet, người quản trị mạng Internet, người sử dụng mạng Internet không được thực hiện các hành vi bị cấm theo quy định của Luật Công nghệ thông tin và các văn bản pháp luật khác.

- Ngoài các hành vi bị cấm theo quy định tại khoản 1 Điều này, người quản trị mạng Internet, người sử dụng mạng Internet không được thực hiện các hành vi sau: Soạn thảo, lưu trữ các tập tin thuộc danh mục tài liệu bí mật Nhà nước và của ngành KSND do Nhà nước quy định trên các thiết bị kết nối mạng Internet, trên mạng Internet; Tự ý cài đặt, sử dụng phần mềm tự động kết nối mạng Internet để trao đổi thông tin; Sử dụng hoặc hướng dẫn người khác sử dụng công cụ, phần mềm để truy cập trái phép các Website do cơ quan có thẩm quyền cấm truy cập; Sử dụng quyền quản trị để truy cập trái phép dữ liệu của người sử dụng khi chưa được sự đồng ý của người đó hoặc người có thẩm quyền; Tạo ra và cố ý lan truyền, phát tán các chương trình vi rút, phần mềm gây hại trên mạng Internet; Sử dụng mạng Internet vào các hoạt động ngoài chuyên môn, nghiệp vụ; Đấu nối thêm các thiết bị mạng vào hệ thống mạng của cơ quan khi chưa được sự đồng ý của người quản lý.

Hồng Hà