Thứ hai, 28/5/2018 | 07:16 GMT+7

Doanh nghiệp được khuyến mại đến 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ

LSVNO - Theo quy định tại Nghị định 81/2018/NĐ-CP, doanh nghiệp có thể được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ, thay vì mức trần 50% như trước đây.

mhoa-5b0b4a19128a6

Ảnh minh họa.

Nghị định 81 quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại quy định chi tiết, hạn mức khuyến mại, giảm giá của hàng hóa, dịch vụ.

Theo đó, doanh nghiệp được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ thay vì mức trần 50% như trước đây.

Thương nhân thực hiện chương trình khuyến mại phải bảo đảm những điều kiện thuận lợi cho khách hàng trúng thưởng nhận giải thưởng và có nghĩa vụ giải quyết các khiếu nại (nếu có) liên quan đến chương trình khuyến mại. Thương nhân thực hiện khuyến mại có trách nhiệm bảo đảm về chất lượng hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại.

Trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại, giảm giá) thì được khuyến mại, giảm giá 100% giá trị hàng hóa, dịch vụ. Hạn mức khuyến mại, giảm giá 100% cũng được áp dụng với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng quyết định.

Ngoài trường hợp nêu trên, hạn mức khuyến mại, giảm giá không được vượt quá 50% giá của đơn vị hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại trước thời gian khuyến mãi.

Trước đó, hạn mức khuyến mại, giảm giá tối đa chỉ 50% được nhiều doanh nghiệp cho là bất hợp lý và không thực tế. Điều này khiến doanh nghiệp không thể bán hàng để thu hồi vốn trong những thời điểm như kinh tế khó khăn.

Mặt khác, mức trần khuyến mại còn cản trở khả năng thu hồi vốn của doanh nghiệp trong nhiều trường hợp, hạn chế tính linh động của thương nhân trong việc chấm dứt kinh doanh và chuyển sang lĩnh vực khác.

Hà Thủy